DĖMESIO!

 

TARPTAUTINIS RAŠINIO (ESĖ) BRAILIO RAŠTU KONKURSAS - 2013


Europos aklųjų sąjunga Onkyo firmos vardu skelbia tarptautinį rašinio (esė) brailio raštu konkursą. Jo tikslas - paskatinti brailio rašto vartojimą. 

Siūlomos dvi temos: pirmoji - "Brailio rašto svarba neregio gyvenime", antroji - "Gyvenimas su brailiu". 

Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną rašinį brailio raštu. Teksto apimtis - ne daugiau kaip 1000 žodžių nacionaline arba anglų kalba. Būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, adresą, šalį ir nacionalinės aklųjų organizacijos pavadinimą. 

Norintys dalyvauti konkurse, rašinį elektroniniu formatu turėtų pateikti LASS ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 20 d. 

 

KŪRINIUS SIŲSKITE PAŠTU: 

Rašinio konkursui 

LASS centro taryba 

Labdarių g. 7/11 

Vilnius 01120 

 

ELEKTRONINIU PAŠTU: 

[email protected], [email protected] 

 

Konkurso sąlygos internete: 

www.lass.lt 

www.musuzodis.lt ("Mūsų žodis", 2013 Nr.3

Daugiau informacijos telefonu (8-5) 212 2994. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]