DĖMESIO!

 

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS RAŠINIO (ESĖ) BRAILIO RAŠTU KONKURSAS - 2013


Europos aklųjų sąjunga (EAS) Onkyo firmos vardu skelbia tarptautinį rašinio (esė) brailio raštu konkursą. Konkurso tikslas, kaip ir ankstesniųjų, - paskatinti brailio rašto, pagrindinės aklųjų informacijos prieinamumo ir socialinio įtrauktumo priemonės, vartojimą. 

Šių metų konkursas siūlo 2 temas: pirmoji - "Brailio rašto svarba neregio gyvenime", kurioje turėtų išryškėti brailio rašto vaidmuo, skatinant aklųjų dalyvavimą politiniame, ekonominiame, kultūriniame bei socialiniame ir šeimos gyvenime. Siūloma atkreipti dėmesį į platesnę aktualią tematiką (pvz.: "Brailio raštas šiuolaikinių technologijų amžiuje", "Brailio rašto vartojimas įvairaus amžiaus žmonių grupėse", "Brailio raštas, išreiškiant politinę valią balsuojant" ir kt.). 

Antroji tema - "Gyvenimas su brailiu", skatinanti rašyti mokytojus, brailio knygų perrašinėtojus (vertėjus) ir visus kitus brailio rašto vartotojus. Tačiau galima ir neapsiriboti išvardintomis temomis, - svarbios bei įdomios ir visos kitos temos, susijusios su naujovėmis, su brailio rašto vartojimu gyvenime. Organizatoriai siūlo, kad neregiai dėstytų savo mintis nuoširdžiai ir kūrybingai, remtųsi savo patirtimi, įspūdžiais ir išgyvenimais, savaip interpretuotų pasirinktą temą ir nuoširdžiai pasakotų apie brailio rašto vartojimą ir svarbą gyvenime, skleistų šią žinią visuomenei. 

 

DALYVIAI IR SĄLYGOS 

Konkurse gali dalyvauti visų Europos šalių brailio rašto vartotojai. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną rašinį brailio raštu. Teksto apimtis - ne daugiau kaip 1000 žodžių nacionaline arba anglų kalba. Būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, adresą, šalį ir nacionalinės aklųjų organizacijos pavadinimą. 

 

AUTORIŲ TEISĖS 

Esė autoriai visas savo autorines teises perduoda Europos aklųjų sąjungai (EAS), kuri gali skelbti rašinius savo nuožiūra. 

 

JEI NORITE DALYVAUTI 

Lietuvos brailio rašto vartotojai, norintys dalyvauti konkurse, savo rašinį elektroniniu formatu turėtų pateikti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (LASS) ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 20 d. Kiekviena šalis konkursui pristato ne daugiau kaip 5 rašinius. Nacionalinė aklųjų organizacija (šiuo atveju - LASS) yra atsakinga už galutinę kūrinių atranką ir jų vertimą į anglų kalbą. 

LASS į anglų kalbą išverstus rašinius pateikia EAS sekretoriato konkurso atrankos komisijai ne vėliau kaip iki birželio 20 d. 

Konkurso rašinių atrankos komisija darbą baigia ir paskelbia laimėtojus bei konkurso rezultatus iki rugsėjo 20 d. 

 

PRIZINIS FONDAS 

Pirmasis prizas (už geriausią rašinį) - 2000 JAV dolerių. 

Antrasis prizas (už puikų rašinį jaunimo kategorijoje iki 25 metų amžiaus) - 1000 JAV dolerių. 

Antrasis prizas (už puikų rašinį senjorų kategorijoje) - 1000 JAV dolerių. 

Du piniginiai prizai (už gerą rašinį jaunimo kategorijoje) - po 500 JAV dolerių. 

Du piniginiai prizai (už gerą rašinį senjorų kategorijoje) - po 500 JAV dolerių. 

 

KŪRINIUS SIŲSKITE PAŠTU: 

Rašinio konkursui 

LASS centro taryba 

Labdarių g. 7/11 

Vilnius 01120 

ELEKTRONINIU PAŠTU: 

[email protected] 

[email protected] 

 

Konkurso sąlygos internete www.lass.lt. 

Daugiau informacijos telefonu (8-5) 212 2994. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]