Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaErika Buivydienė, LAB direktorės pavaduotoja, [email protected]

Kodėl autorių teises turime gerbti visi?


 

Parašas po straipsniuŠiais metais švęsime Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) 55 metų sukaktį. Per šį netrumpą laikotarpį keitėsi ir toliau tobulėja bibliotekos paslaugos gyventojams, nuolat plečiasi veiklos formos ir žmonių, kurie gali naudotis bibliotekos paslaugomis, ratas. Nepaisant visų pokyčių, ir šiandien biblioteka yra visiškai susijusi su knygomis ir siekia, kad skaityti galėtų visi. 

 

500 pavadinimų per metus 

Daugybė mokslinių tyrimų rodo didelę knygos naudą: knyga yra informacijos šaltinis, be jos neįsivaizduojami mokymo ir savišvietos procesai, knyga yra turiningo laisvalaikio praleidimo priemonė, ji skatina tobulėti, atrasti ir išmokti kažką naujo, suteikia peno apmąstymams bei duoda atsakymus į rūpimus klausimus, knyga gerina savijautą, ji padeda atsipalaiduoti ir mažina stresą. 

Tam, kad šią naudą pajustų ir regėjimo sutrikimus turintys žmonės, LAB rengia pritaikyto formato leidinius, t. y. knygas brailio raštu, garsines ir skaitmenines knygas bei žurnalus. Per metus parengiama daugiau kaip 500 pavadinimų pritaikyto formato leidinių, kuriuos mūsų skaitytojai gali pasiskolinti bibliotekoje (Vilniuje ir jos padaliniuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje) ir paslaugų punktuose, kurie veikia visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose - viešosiose bibliotekose, LASS skyriuose, senelių namuose, reabilitacijos centruose. Taip pat šias knygas galima atsisiųsti iš virtualios bibliotekos ELVIS (elvis.labiblioteka.lt), kurioje yra daugiau kaip 13 tūkst. pavadinimų leidinių. Tokį puikų rezultatą mums leidžia pasiekti gerai subalansuota Lietuvos teisinė sistema, kuri užtikrina žmogaus teisių, šiuo atveju - teisės gauti informaciją - įgyvendinimą. 

 

Tik tiems, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto 

Svarbu žinoti, kad pritaikyto formato knygos skirtos tik tiems žmonėms, kurie dėl regėjimo ir skaitymo sutrikimų ar kitų negalių negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Todėl pirmą kartą registruodamiesi skaitytojai turi pateikti pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo dėl turimų sutrikimų negali skaityti įprastų knygų. Tai būtina saugant autorių teises ir laikantis Lietuvos įstatymų. Knygų leidyba yra svarbi mūsų visuomenės kūrybinės industrijos dalis, jas rašantys autoriai ir leidžiantys leidėjai, kiti prie knygos gimimo prisidedantys specialistai tikisi gauti teisingą atlygį už savo darbą. Parduodant išleistą knygą sumokama autoriui, kuris gali ir toliau skirti savo laiką kūrybai, leidykla gali investuoti į kitos knygos leidybą. Lietuvos Respublikos įstatymais autorių teisės yra saugomos, kad bet kas negalėtų knygos perleisti, pardavinėti, keisti jos turinio ar formos ir kt. Tam, kad knygas galima būtų pritaikyti regėjimo ir skaitymo sutrikimus turintiems žmonėms, įstatymuose numatyta išimtis, leidžianti neatsiklausiant autorių ir už tai jiems nesumokant, rengti pritaikytas kopijas, su sąlyga, kad pritaikyto formato leidinius skaitys tik tie skaitytojai, kuriems jos skirtos. Šia išimtimi ir vadovaujasi Lietuvos aklųjų biblioteka. 

Garsinės knygos yra labai patogios, jas vis mieliau klauso ir regėjimo sutrikimų neturintys žmonės. Todėl pamažu didėja visiems skirtų garsinių knygų pasiūla - šias knygas leidžia vis daugiau įprastų leidyklų, jas galima įsigyti internetu arba knygynuose. Vis dėlto, regėjimo ir skaitymo sutrikimų, kitų negalių, dėl kurių negalima skaityti įprastai, neturintys asmenys turi gerokai didesnes galimybes skaityti naujas knygas, įvairius žurnalus, už patogumą klausytis šių leidinių didžioji dalis visuomenės turi susimokėti. Kaip jau minėta, LAB parengtos knygos sutrikimų neturintiems žmonėms negali būti išduodamos, nes įstatymo išimtis taikoma tik tuomet, kai žmogus negali perskaityti leidinio ir gauti informacijos įprastu būdu. Dėl šių priežasčių ir laikantis įstatymų, išduodant knygas LAB kiekvieną kartą primenama, kad šios knygos yra skirtos tik skaitytojui asmeniškai ir šių knygų negalima duoti paklausyti draugui, kaimynui ar anūkui. Šių taisyklių nepaisymas užtraukia teisinę atsakomybę. 

 

Atsakinga biblioteka - atsakingi skaitytojai 

LAB jaučia atsakomybę už tinkamą pritaikyto formato leidinių naudojimą, todėl ne tik informuoja savo skaitytojus apie teisėtus naudojimo būdus, bet ir naudoja įvairias skaitmeninių knygų apsaugos priemones. Visi virtualioje ELVIS bibliotekoje prieinami leidiniai juos pasiskolinant yra pažymimi skaitmeniniais vandenženkliais, t. y. automatiškai įrašomi jį atsisiuntusio skaitytojo duomenys. Jeigu toks leidinys randamas internete, galima nesudėtingai patikrinti, kokiam skaitytojui jis priklauso. Šiuo metu ELVIS biblioteka yra tobulinama, siekiama, kad ji būtų patogesnė skaitytojams ir užtikrintų geresnę pritaikyto formato leidinių apsaugą. Taip pat LAB darbuotojai periodiškai atlieka populiariausių socialinių tinklų bei kanalų, nelegalaus turinio keitimosi interneto svetainių tikrinimus ir stebi, ar juose nėra LAB leidinių, o pastebėję nelegalų turinį nedelsdami imasi priemonių. Esame dėkingi, kai mūsų skaitytojai praneša apie pastebėtą neteisėtą LAB leidinių platinimą arba sudrausmina pažįstamus, besidalijančius jiems skirtais leidiniais. Dažnai tai daroma net nesuprantant rimtų pasekmių. Pagarba autorių teisėms yra didžiausia padėka visiems prie knygos gimimo prisidėjusiems profesionalams. 

Siekiant, kad kuo daugiau leidinių ir kuo greičiau būtų parengiama pritaikytu formatu ir pasiektų skaitytojus, LAB glaudžiai bendradarbiauja su leidėjais. Siekiame susitarti, kad leidybos įmonės perduotų LAB savo ruošiamų išleisti naujų knygų galutines versijas. Tokiu būdu gerokai sutrumpėtų pritaikyto formato knygų parengimo kelias - nereikėtų jų skenuoti, tvarkyti elektroninio teksto, iš karto būtų galima paruoštą tekstą garsinti arba rengti spausdinimui brailio raštu. Šiuo metu LAB yra pasirašiusi kelis susitarimus su leidyklomis dėl jų išleidžiamų knygų perdavimo LAB greičiau, nei jos pasirodo knygynuose. Tačiau tokio bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo LAB leidinių panaudojimo teisėtumo: tol, kol socialinių tinklų grupėse ar interneto svetainėse dalijamasi LAB parengtais pritaikyto formato leidiniais, kol atsiranda atvejų, kai paaiškėja, kad šiuos leidinius skaito asmenys, kuriems jie nėra skirti, leidybos įmonės nenoriai sutinka bendradarbiauti. Visgi, tikime, kad dirbant išvien LAB, jos skaitytojams ir leidėjams, netolimoje ateityje pasieksime, kad tiek įprasti, tiek ir pritaikyto formato leidiniai pasiektų skaitytojus tuo pačiu metu! 

Jeigu dar nesate bibliotekos skaitytojas, kviečiame telefonu 8 666 85305 susisiekti su mūsų darbuotojais, kurie padės tapti registruotu skaitytoju, parekomenduos naujausias pritaikyto formato knygas ir papasakos, kaip naudotis virtualia ELVIS biblioteka. 

 

Autoriaus nuotrauka: Erika Buivydienė. Jauna moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, veidą šiek tiek pasukusi dešiniuoju profiliu. Jos plaukai tamsūs, tiesūs, trumpi, antakiai pakelti, žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją, lūpos sučiauptos, bet veide įžiūrima švelni šypsena. Erika užsidėjusi akinius tamsiais rėmeliais, ausyse segi apvalius tamsius auskarus, vilki tamsią palaidinę. 

Nuotrauka: Naudojantis pritaikyto formato leidiniais būtina nepamiršti atsakomybės dėl autorių teisių / www.canvas.com nuotr.

Ant šviesaus medinio stalo guli į seną apšiurusią knygą atremtas išmanusis telefonas. Jis šviesios spalvos, ekranas tamsus. Į telefono apačią įkištas įkrovimo laidas. Už telefono, antrame nuotraukos plane, guli didelės tamsios ausinės, kurios taip pat atremtos į kelias ant stalo gulinčias knygas.


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]