IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

JUOZĄ PETKEVIČIŲ PRISIMENANT


Lapkričio 22 dieną pedagogui, buvusiam Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokyklos direktoriui Juozui Petkevičiui būtų sukakę 80 metų. Šis žmogus paliko ryškų pėdsaką Lietuvos aklųjų švietimo istorijoje. Jam vadovaujant mokykloje įdiegta daug naujovių: pritaikytos klasės akliesiems ir silpnaregiams mokiniams, mokyklos bibliotekoje įrengta skaitykla garsinėms knygoms skaityti, muzikaliems moksleiviams sudarytos patogesnės sąlygos mokytis muzikos mokykloje. Direktorius įkūrė silpnaregiams mokiniams skirtą televizijos klasę, padėjo įrengti pradinių klasių kabinetą, jame pats direktorius sukūrė specialią rašomąją lentą rašyti brailio raštu. Kartu su skulptoriumi A. Sakalausku organizavo nematantiems vaikams keraminių dirbinių gamybos klasę.

J. Petkevičius gimė 1926 metais Tauragėje. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1956 metais jį baigė ir įgijo matematikos mokytojo specialybę. 1973 metais tame pačiame institute baigė specialiai mokytojams organizuotus dvejų metų defektologijos kursus.

1977 m. Švietimo ministerija J. Petkevičių paskyrė dirbti į Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą direktoriumi. Tapus šios mokymo įstaigos vadovu reikėjo nemažai pasistengti, kad visą pedagogų kolektyvą ir moksleivius suburtų bendram darbui, nes tuo metu šioje mokymo įstaigoje padėtis buvo sudėtinga. Ankstesnis direktorius siekdamas naudos buvo labai suskaldęs kolektyvą. Klimatas kolektyve buvo prastas. Taktiškas ir tolerantiškas darbas su pedagogų kolektyvu gana greitai situaciją pakeitė iš esmės. J. Petkevičius šioje mokykloje direktoriavo iki 1986 metų pabaigos, buvo gerbiamas ir mylimas pedagogų ir moksleivių. Be pagrindinio administracinio darbo, jis turėjo ir kitokių pareigų. Dėstė matematiką vyresniųjų klasių mokiniams, konsultavo kitų mokyklų pedagogus tiflopedagogikos klausimais. Dalyvaudavo įvairiuose renginiuose ir konferencijose, skaitydavo pranešimus apie aklų ir silpnaregių vaikų švietimą Lietuvoje. Maskvoje 1977 ir 1985 metais skaitė pranešimus tuometinės Sovietų sąjungos aklųjų ir silpnaregių mokyklų direktorių kursuose. J. Petkevičius palaikė labai gerus santykius su tuometine Lietuvos aklųjų draugija ir jos vadovais, ruošė bendrus projektus ir darbus. Kuriant dokumentinį filmą apie neregius vaikus, buvo pagrindinis kūrybinės grupės konsultantas ir patarėjas.

J. Petkevičius ir išėjęs į pensiją palaikė gražius ir draugiškus santykius su buvusiais bendradarbiais ir moksleiviais. Domėjosi mokyklos naujienomis, dalyvaudavo proginiuose renginiuose, sutikęs buvusius moksleivius visą laiką pasidomėdavo, kaip jiems sekasi.

J. Petkevičius sulaukė gražaus 76 metų amžiaus, mirė Vilniuje 2002 m. balandžio 1 dieną.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Gruodžio 3 d. - Pasaulinė žmonių su negalia diena.

Gruodžio 5 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Algimantas Arbočius, LASS veikėjas, Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro Vilniuje direktorius.

Gruodžio 14 d. gimė Antanas Jonynas (1923 - 1976), rašytojas, LAD veikėjas.

Gruodžio 14 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1931) Elena Valerija Joneliūkštienė, tautodailininkė, LASS kultūros darbuotoja.

Gruodžio 19 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1936) Kęstutis Ancuta, ilgametis LASS kultūros darbuotojas, dainos mylėtojas, autobiografinės knygos autorius.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]