IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

NUSIPELNIUSIO TRENERIO JUBILIEJUS


Gegužės 31 dieną vilniečiui Petrui Čyžiui sukanka 60 metų. Tai sumanus tiflopedagogas ir jaunųjų sportininkų ugdytojas.

P. Čyžius gimė 1946 metais Eigelonyse, Alytaus raj. Lankė Eigelonių ir Kedonių mokyklas. Baigęs šešias klases, dėl silpno regėjimo toliau mokytis atvyko į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Jau besimokydamas šioje mokykloje aktyviai sportavo, dalyvavo moksleivių varžybose. 1968 metais baigė vidurinę mokyklą ir persikėlė gyventi į Vilnių, čia gyvena iki šiol. 1968-1972 m. dirbo LAD Vilniaus kultūros namuose švietimo darbo instruktoriumi, rajonuose organizavo brailio rašto mokymą. Vėliau kelerius metus buvo šių kultūros namų direktoriumi. 1971-1976 Šiaulių pedagoginiame institute studijavo tiflopedagogiką ir tapo diplomuotu tiflopedagogu. P. Čyžiui teko dirbti ir LAD Vilniaus tarprajoninės valdybos pirmininku. Nuo 1980 metų rugsėjo 1 d. dirba auklėtoju Vilniaus A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių vidurinėje mokykloje.

Dar mokydamasis Kauno aklųjų mokykloje, P. Čyžius susidomėjo sportu - lengvąja atletika ir sunkumų kilnojimu. Dalyvavo įvairiose varžybose, atstovavo mokyklai. Ir persikėlęs gyventi į Vilnių buvo aktyvus sportininkas, dalyvavo varžybose, pasiekė neblogų rezultatų. Jam buvo suteiktas sunkumų kilnojimo pirmasis sporto atskyris. Vėliau susidomėjo savigynos imtynėmis - sambo. Šioje sporto šakoje tapo kandidatu į sporto meistrus. P. Čyžius yra žinomas sporto treneris ir jaunųjų sportininkų ugdytojas. Dar dirbdamas LAD Vilniaus kultūros namuose, vadovavo ir ugdė lengvosios atletikos bei kovų meno sportininkus. Nuo 1989 m. vadovavo dziudo suaugusių aklųjų treniruotėms. Pastaruoju metu P. Čyžius ypatingą dėmesį skiria jauniems sportininkams rengti A. Jonyno vidurinėje mokykloje. Jo parengti dziudo auklėtiniai dalyvauja įvairiose tarptautinėse varžybose. Auklėtinis Jonas Stoškus 2004 m. parolimpinėse Seulo žaidynėse iškovojo sidabro medalį. 1992 metų gruodžio mėnesį P. Čyžiaus iniciatyva mokykloje įsteigiamas sporto klubas "Šarūnas". 1996 m. jam suteikiamas nusipelniusio sporto trenerio vardas. P. Čyžius periodiniuose leidiniuose yra paskelbęs straipsnių aklųjų sporto klausimais. Įvairiose mokslinėse konferencijose skaitė mokslinių pranešimų.

 

Minėtinos sukaktys

Birželio 1 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1936) Zofija Raugalaitė. Ji daugiau kaip dvidešimt penkerius metus dirbo pradinių klasių mokytoja Vilniaus aklųjų ir silpnaregių mokykloje.

Birželio 17 d. sukanka 125 metai, kai gimė (1881) generolas Vladas Nagevičius (Nagius). Jo iniciatyva buvo įkurtas Karo invalidams šelpti komitetas. Daug metų būdamas šio komiteto pirmininku, V. Nagevičius rūpinosi aklųjų globa ir švietimu tarpukario Lietuvoje.

Birželio 25 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1931) Aloyzas Opulskis, pedagogas, 1986-1989 m. Vilniaus aklųjų ir silpnaregių mokyklos direktorius.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]