PROJEKTAI

Ramunė ŽARŽOJUTĖ

(IŠ)GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS


Prieš kiek daugiau nei pusę metų prasidėjo Grundtvig projekto SOFI vykdymas. Šiame projekte dalyvauja penkios šalys ir net aštuonios aklųjų organizacijos. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga dirba drauge su Suomijos, Estijos, Olandijos ir Bulgarijos aklųjų organizacijomis.

Akliesiems ir silpnaregiams, kaip ir kitiems žmonėms, labai svarbu sugebėti greitai ir efektyviai prisitaikyti prie kintančių gyvenimo aplinkybių, vis didėjančių darbo rinkos reikalavimų. Vis svarbesni tampa socialiniai ir komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, geras informacinių technologijų išmanymas.

Projekte dalyvaujančios šalys labai skiriasi pagal tai, kiek yra pasiekusios ir kiek dar joms reikia nueiti aklųjų ugdymo keliu. Žinoma, Suomija ir Olandija toli lenkia mus, Estiją bei Bulgariją. Ir vienas iš šio projekto tikslų - kad šios šalys perduotų savo patirtį, žinias ir metodiką toms, kurios jų neturi.

Daugeliui Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, gavusių išsilavinimą specialiosiose mokyklose ir dirbusių įmonėse, kurios tuo metu buvo labai populiarios Tarybų Lietuvoje, arba namudinį darbą, šiandien yra sunku iš naujo mokytis ir vėl integruotis į darbo rinką.

Suomijos ir Olandijos išlaidos, susijusios su aklaisiais ir silpnaregiais, kur kas didesnės nei kitų Europos Sąjungos šalių-senbuvių. Šiose šalyse, kaip jokiose kitose, daug specialiai akliesiems ir silpnaregiams skirtų mokymo programų, paslaugų ir specialistų. Tačiau yra vienas bendras vardiklis, tinkantis visoms projekte dalyvaujančioms šalims: jos visos sieks, kad neregys iš pasyvaus kliento-vartotojo taptų aktyviu ir laisvu piliečiu, galinčiu keisti savo gyvenimą ir daryti įtaką aplinkai.

Nauja socialinių įgūdžių lavinimo programa būtų naudojama tiek formaliame, tiek neformaliame aklųjų ir silpnaregių ugdyme. Ji padėtų žmonėms atrasti motyvaciją ir realizuoti savo teises į aktyvų bei visavertį gyvenimą.

Papildomas socialinių įgūdžių ugdymas akliesiems ir silpnaregiams reikalingas dėl pačios negalios. Psichologai teigia, kad vaikas bendrauti mokosi stebėdamas tėvus. Vaikas-neregys to daryti negali, o patys tėvai labai retai kada žino ir supranta socialinių įgūdžių svarbą. Visa tai, kas reginčiam vaikui labai greitai tampa savaime suprantamu dalyku, neregys turi išmokti ir įsiminti bei suprasti viso to prasmę reginčiųjų pasaulyje.

Pagrindinis projekto SOFI partnerių tikslas - padidinti aklųjų ir sutrikusio regėjimo žmonių darbo ir mokymosi galimybes. Pagrindiniai šio projekto uždaviniai yra:

a) sukurti ir pateikti socialinių įgūdžių studijų programą akliesiems ir silpnaregiams - ji yra būtina norint, kad jie sėkmingai dalyvautų socialiniame gyvenime;

b) atnaujinti mokymo modulius, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą koncepciją;

c) sustiprinti kontaktus tarp sutrikusio regėjimo žmonių mokymo centrų siekiant aklųjų mobilumo.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]