PORTRETAS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

NETEKOME ŽIVILĖS


Živilė Medekšaitė-AdomaitienėNenumaldomai bėga laikas praeitin nusinešdamas žmones ir įvykius. Išretėjo Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) kūrėjų gretos - vienas po kito mus palieka veteranai. Visais laikais neregiai turėjo nuoširdžių reginčių bičiulių, kurie jiems nesavanaudiškai padėjo visose veiklos srityse. Tarp jų buvo ir Živilė Medekšaitė-Adomaitienė, su neregiais bendravusi septyniasdešimt metų, - ilgiausiai iš visų reginčių bičiulių. Su aklaisiais susidraugavusi dar paauglystėje ir sulaukusi garbingo amžiaus, iki pat praėjusios žiemos dažnai ateidavo į mūsų bibliotekos renginius, į "Beatričės klubo" vakarus, pakalbėdavo, prisimindavo šviesius žmones, pasidomėdavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veikla.

O dabar ir mes prisiminkime jos gyvenimo kelius ir takelius. Kai kuriuose dokumentuose ir rašiniuose buvo pateikiama klaidinga jos gimimo data. Lietuvos aklųjų bibliotekos leidybinės grupės redaktorė Stanislava Toločkienė Lietuvos valstybės istorijos archyve, bažnyčios krikšto knygoje, surado tikrąją datą. Kauno dekanato Šventos Trejybės krikšto knygoje įrašyta: "1923 m. rugsėjo 10 d. pakrikštytas vaikas Živilė Leontina, kurios tėvai Ignas ir Ona iš Baranauskų Medekšai, gyveną teisėtoje moterystėje, gimusi 1922 m. gegužės 24, kunigas Kubilius pakrikštijo su visomis sakramento apeigomis". Taigi ji gimė Kaune, inteligentų šeimoje.

1940 m. baigė "Aušros" mergaičių gimnaziją. Būdama gimnazistė, kartu su kitomis gimnazistėmis eidavo į aklųjų institutą diktuoti knygų, kurias instituto bibliotekai brailio raštu perrašinėdavo patys auklėtiniai. Vokiečių okupacijos metais Živilė vyresniems instituto auklėtiniams laisvalaikiu skaitydavo grožinę literatūrą, padėdavo ruoštis pamokoms tuo metu mokytojų seminarijoje besimokiusiam instituto auklėtiniui Antanui Jonynui, užrašinėjo jo eilėraščius. Dalyvaudavo auklėtinių pasilinksminimo vakaruose, kartu eidavo į ekskursijas, teatrą. Nematančioms instituto mergaitėms patardavo apsirengimo, sceninės laikysenos klausimais.

1944 m. spalio 15 d. buvo įsteigtas LAD Kauno skyrius, išrinkta skyriaus valdyba, į kurią įėjo ir Živilė Medekšaitė, dirbo valdybos sekretore. Kurį laiką valdyba dar neturėjo savo patalpos, todėl posėdžiai dažnai vykdavo Medekšų bute (Tulpių gatvėje). 1947 m. buvo išrinkta delegate į pirmąjį Lietuvos aklųjų draugijos suvažiavimą.

Živilė savo draugišką pagalbą teikdavo organizuojant draugijos kultūrinius renginius, akliesiems skaitydavo grožinę ltieratūrą, padėdavo tuo metu konservatorijoje studijavusiam Antanui Adomaičiui. Tada tarp jų ir užsimezgė meilė.

1949 m. Živilė baigė Kauno universitetą, kuriame studijavo lietuvių ir anglų kalbas. Kauno miesto mokyklose dirbo mokytoja, redaktore valstybinėje leidykloje. 1953 m. ištekėjo už neregio chorvedžio ir kompozitoriaus Antano Adomaičio, užaugino dvi dukteris - Dainorą ir Gintarę. Jau Vilniuje, su vyru dirbdama LAD leidyklos muzikos redakcijoje, brailio raštu perrašė tūkstančius lapų įvairaus žanro muzikos kūrinių.

1990 m., A. Adomaičiui mirus, liko jo rašytos knygos apie Kauno aklųjų institutą "Dešimt pradžių" juodraščiai brailio raštu. Šiuos juodraščius Ž. Adomaitienė iššifravo, suredagavo tekstą ir parengė brailio spaudai. Ji ir pati yra rašiusi straipsnių apie aklųjų gyvenimą, atsiminimų.

2005 m. rugsėjo 28 d., eidama aštuoniasdešimt ketvirtuosius metus, Živilė mirė. Užsiskleidė gyvenimo lapas. Težydės mūsų širdyse jos atminimui gražiausi žiedai!

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]