SOCIALINĖS ĮSTAIGOS

Henrikas STUKAS

VILNIEČIAI NORI IŠLIKTI PIRMI


Dinamiškas laikas diktuoja savo sąlygas. Prieš šešerius metus dienos centras buvo mažai kam girdėta naujovė. Ne vienas į ją žiūrėjo su nepasitikėjimu ar net skeptiškai. Dienos centrų sumanytojai ir steigėjai buvo patys neįgalieji, apie kuriuos visuomenė mano: tokie dažniau ima, negu duoda. Su dienos centrais atsitiko kitaip - jie pamažu išsikovojo teisę gyventi, nes jų tikslas gražus - teikti socialines, kultūrines paslaugas neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms, vienyti juos bendrai veiklai.

Algimantas Arbočius1999 metų kovo ketvirtą dieną Vilniuje, Žemaitės g. 21, buvo atidarytas bendruomenės socialinių paslaugų centras "Vilkpėdė" (dabar - Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras). Centras dirba jau šešetą metų. Per tą laiką suspėta padėti keliolikai tūkstančių žmonių - pirmos, antros grupės invalidams, seneliams, socialiai remtiniems žmonėms. Socialinių paslaugų centre daug kas daroma nemokamai: šiais nelengvais laikais, kai už viską tenka mokėti, nemokamos paslaugos - tikra paguoda pagalbos reikalingiems žmonėms. "Mūsų žodis" nutarė pasiteirauti Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus Algimanto Arbočiaus apie jo vadovaujamos įstaigos veiklą bei teikiamas socialines ir kultūrines paslaugas.

Šiek tiek istorijos

Dar 1997 metų pabaigoje keliems Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos darbuotojams kilo idėja atidaryti dienos centrą. Tuomet ir buvo sudaryta keturių žmonių grupė, ėmusis šio projekto įgyvendinimo. Projekto vadovu tapo LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas Sigitas Bilevičius, o nariais - Irena Matulienė, Onutė Kavaliukienė bei tuometinis "Vilkpėdės" seniūnas Paulius Rutkauskas. Naują sumanymą įgyvendinti padėjo Vilniaus miesto savivaldybė. Parašomas projektas, kurio sąmata - apie 1,5 milijono litų, tačiau gauta vos 400 tūkstančių. Naujam bendruomenės socialinių paslaugų centrui įsikurti patalpas suteikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Pagrindinis centro tikslas - teikti socialines bei sociokultūrines paslaugas pagyvenusiems ir negalią turintiems žmonėms, plėsti ryšius su sveikųjų bendruomene, padėti neįgaliesiems į ją integruotis, skatinti savipagalbą. Vien tik Vilkpėdės seniūnijoje iš 30 tūkstančių gyventojų apie 10 tūkstančių - senyvo amžiaus ir negalią turintys žmonės. Projektą įgyvendinti patikėta šio centro socialiniam darbuotojui A. Arbočiui. "Suremontavus patalpas, teko imtis tiesioginio darbo. Reikėjo neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms pradėti teikti socialines paslaugas. Laimei, socialinės paslaugos - jokia naujovė. Dar anais laikais neįgaliesiems ir socialiai remtiniems valstybinės struktūros teikdavo įvairiausias paslaugas. Atidarius šį centrą paslaugų teikimas buvo sukoncentruotas vienoje vietoje. Tai padaryta galvojant apie žmones. Iš pradžių paslaugų teikėme ne itin daug, tačiau pamažu kiekvienais metais stengėmės plėsti savo veiklą. Atsirasdavo galimybė įdarbinti naujų žmonių. Jie ateidavo su naujomis idėjomis. Dabar centre dirba 19 darbuotojų," - pasakojo šio centro vadovas A. Arbočius.

Neseniai Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras persikėlė į naujas patalpas, kurios yra Skroblų g. 27 name. Tai buvusios laisvalaikio užimtumo centro patalpos. Prieš persikraustant į šias patalpas, reikėjo atlikti kapitalų remontą. Šiam tikslui lėšų skyrė LASS centro taryba. A. Arbočius pasakojo: "Iš senų patalpų mūsų niekas nevarė. Deja, vietos jose buvo mažoka, todėl pasirinkome naujas. Dabar centro tarybos leidimu senąsias patalpas nuomojame. O statybos man - "kasdieninis" amatas. Patalpas pertvarkiau savaip. Atsisakiau nereikalingų kabinetų bei kampų."

Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras tapo prieš kelerius metus likviduoto laisvalaikio užimtumo centro darbų tęsėju. Perėmęs šias funkcijas, centras buvo priverstas koreguoti savo veiklą. Pasak šio centro direktoriaus, sociokultūrinių paslaugų padaugėjo 10-12 kartų. Dienos centre veikia 6 meniniai kolektyvai: kanklių ansamblis, folkloro ansamblis "Versmė", mišrus choras "Skroblas", nuotaikingos muzikos ansamblis "Vilkpėdė", rusų liaudies dainos ansamblis, pagyvenusių žmonių šokio kolektyvas "Šimtažiedis". Centro darbuotojams teko rūpintis ne tik meninių kolektyvų ugdymu, bet ir materialia baze. Daug instrumentų buvo sugadinta. Muzikantai neturėjo kuo groti. Skubiai buvo suremontuoti būtiniausi instrumentai. Per pusantrų metų pasiūti drabužiai kanklių, folkloro ansambliams, šokėjams pasiūti nauji batai. Muzikiniams kolektyvams sudaromos sąlygos koncertuoti. Vien per praėjusius metus du kartus padaugėjo gastrolių. Neįgaliųjų meno kolektyvai koncertavo Panevėžyje, Švenčionėliuose, Grigiškėse, įvairiose Druskininkų sanatorijose, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos socialinių darbuotojų suvažiavime ir kitur.

Dienos centre veikia keli būreliai. Rankdarbių mėgėjai susibūrę į "Vaivos juostą", kompiuterininkai - į kompiuterinio raštingumo būrelį, kuris labai populiarus tarp jaunimo. Jaunuoliai gali nemokamai naudotis interneto paslaugomis. Būrelį lanko 25 žmonės. Kiekvieną šeštadienį pagyvenusiems žmonėms rengiami poilsio vakarai.

Neįgaliųjų kultūrinį gyvenimą suaktyvino dienos centre 2004 metais įkurtas moterų klubas. Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį vyksta moterų klubo susitikimai su kurios nors srities profesionalu: dietologu, kosmetologu, dizaineriu, madų žinovu ar pan.

Neregiai ir silpnaregiai džiaugiasi galimybe lankyti teatrus. Tai dar vienas kultūrinio gyvenimo baras. Centro darbuotojai sudarę sutartis su Vilniaus miesto teatrais. Teatrų administracija neįgaliems žiūrovams parūpina pigesnių bilietų. Ši naujovė labai populiari. Vien tik per šių metų pirmąjį ketvirtį suorganizuotos 37 išvykos į keturis teatrus. Išplatinti 607 bilietai. Iš jų 439 - žmonėms su regos negalia. Jokia paslaptis, jog tarp mūsų yra vienišų neregių. Jie taip pat nori dalyvauti kultūriniame gyvenime. Deja, dažnai jie lieka namuose, nes nėra kas juos palydi. Vilkpėdės bendruomenės centro darbuotojai šią problemą išsprendė. Jie geranoriškai vienišus žmones palydi į jų pasirinktus spektaklius.

Kita nauja dienos centro veiklos sritis - išvykų organizavimas. Pasirodo, mūsų sąjungos nariai mielai grybauja. Norintieji prisirinkti rudens gėrybių ar tiesiog pabūti gamtoje vežami centrui priklausančiu autobusu. Populiariausia išvykos vieta - Zelva. Ji pasirenkama, nes čia gali grybauti, praleisti dieną gamtoje, prie ežero. Pernai pradėtas organizuoti savaitgalių poilsis Palangoje. Vilniečiams laikiną prieglobstį suteikia klaipėdiečiai.

Per šešerius metus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras surado nuolatinius rėmėjus. Tai akcinė bendrovė "Rytų skirstomieji tinklai", UAB "Philip Morris Lietuva", UAB "Rimvesta". Padedant rėmėjams įsigytas didelis autobusas bei mikroautobusas. Pasak centro direktoriaus A. Arbočiaus, "turėdami savo transportą, mes laisvi, nuo nieko nepriklausomi. Itin lengva organizuoti įvairiausias išvykas."

Centro paslaugos

Centras teikia pagalbą I, II grupės invalidams - nesvarbu, kokia jų gyvenamoji vieta, padeda ir kitiems socialiai remtiniems žmonėms - nesvarbu, kokia invalidumo grupė. Tai gali būti senolis ar žmogus, turintis mažas pajamas. Ne invalidams atrankos kriterijus - žmogus turi gyventi Vilkpėdės seniūnijoje. "Neseniai sulaukiau nepelnyto priekaišto, jog mes per daug teikiame sociokultūrinių paslaugų, užmiršdami socialines paslaugas. Tai netiesa. Esu įsitikinęs, jog socialines paslaugas reikia teikti ne bet kaip, o paisant mūsų lankytojų norų. Gyvenimas nuolatos keičiasi. Vienais metais yra vieni poreikiai, kitais - kiti. Todėl vienas socialines paslaugas keičia kitos", - teigė A. Arbočius.

Vilkpėdės bendruomenės centre teikiamas socialines paslaugas galima būtų suskirstyti į kelias grupes.

Visų pirma buitinės paslaugos. Minėtinas namų bei butų tvarkymas. Norėdami sutvarkyti butą, skambinkite A. Arbočiui ir tikrai jūsų butas bus sutvarkytas. Antra - skalbimas. Ši paslauga yra labai populiari. Skalbiama klientui patogiu metu. Žmogus gali pats atsinešti skalbinius arba tuo gali pasirūpinti lankomosios globos darbuotojas. Po valandos skalbiniai būna švarūs. Trečia - elekriko, santechniko, staliaus pagalba. Čia prisideda LASUC savanoriai. Ateinantys meistrai atlieka smulkų remontą. Ketvirta paslauga - transportas. Buvo minėta: centras turi savo mikroautobusą bei didelį autobusą. Norintieji bet kuriuo metu gali naudotis transporto paslauga. Tiesa, ji mokama.

Galima naudotis ir palydovo bei skaitovo paslaugomis. Jums tereikia paskambinti ir centro darbuotojas ar savanoris jus palydės ar paskaitys reikiamą tekstą.

Svarbus ir kirpėjas. Yra sutarta su darbo rinkos mokymo centro direktore, kuri maloniai padeda žmonėms su negalia: per mėnesį kelis kartus atsiunčia jaunas kirpėjas. Kirpėjos kviečiamos, kai yra 5-6 norintys. A. Arbočius prieš tai paskambina užsiregistravusiems ir pasako, kada bus kirpėjos. Pas tuos, kurie negali išeiti iš namų, kirpėjos pačios atvyksta. Dabar šia paslauga naudojasi ir dirbantys invalidai. Už plaukų kirpimą tenka sumokėti kelis litus. Šia paslauga gali naudotis ir sveiki žmonės.

Iš visų konsultacinių paslaugų minėtinos juridinės. Ši paslauga labai populiari. Teisininkai vos spėja aptarnauti interesantus. Konsultuoja savanoriai teisininkai. Teikiamos įvairios juridinės paslaugos: konsultacijos, ieškininio pareiškimo surašymas, dokumentų parengimas ir padavimas į teismą ir kita. Interesantai patenkinti šia paslauga. Populiarios ir konsultacijos darbo klausimais. Darbingo amžiaus neregius ir silpnaregius įdarbinimo klausimais konsultuoja A. Arbočius. Tai tikrai nelengvas darbas. Jokia čia paslaptis, jog neregį ar silpnaregį ne kiekvienas darbdavys nori priimti.

Yra ir socialinė - psichologinė pagalba. "Gyvenant kaupiasi įvairiausios problemos. Ateina laikas, kada būtina išsipasakoti, išsisakyti. Ne kiekvienas tai daro su namiškiais. Kai kas jų net neturi. Suprantant tai, Vilkpėdės bendruomenės centre ir siūloma ši paslauga. Trečiadieniais konsultuoja profesionali psichologė.

Iš medicinos paslaugų minėtina gydytojos refleksoterapeutės paslauga. Tai akupunktūra, lazerio terapija, cukraus kiekio kraujyje nustatymas, kraujospūdžio matavimas.

Yra ir dantų protezavimo paslauga. Kabinetas įrengtas Naugarduko g. 91, antrame aukšte. Šia paslauga noriai naudojasi mūsų sąjungos nariai. Neįgalieji turi užsirašyti į eilę. Dažniausiai dantų gydytojas regėjimo negalią turintiems žmonėms padeda ir nepaisydamas 400 litų sumos (tiek įvertinta viena paslauga): padaręs vieną plokštelę, jeigu reikia, padaro ir kitą.

Masažo paslauga teikiama nuo pat pirmos centro atidarymo dienos. Masažuotojai dirba ne tik centre, bet gali atvykti ir į paciento namus. Kitos paslaugos - tai dokumentų kopijavimas ir dauginimas. Labai populiari paslauga. Ja naudojasi ne tik regos invalidai, bet ir sveikieji. Per mėnesį nukopijuojama apie tūkstantį lapų.

Kompiuterinio raštingumo paslauga: galima išmokti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu.

Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras laukia jūsų.

Kreipkitės telefonu 231 06 33 ir jums padės.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]