EUROPOS LINK

Audronė JOZĖNAITĖ

TIK AKTYVŪS PILIEČIAI LAISVI


2005 m. balandžio 22 - 23 dienomis Europos Tarybos iniciatyva Varšuvoje vyko tarptautinė konferencija "Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ugdant pilietinę visuomenę". Konferencija nevyriausybinių organizacijų atstovams surengta neatsitiktinai: gegužės vidury Varšuvoje vyks trečiasis Europos Sąjungos valstybių vadovų susitikimas, kur bus aptariama tolesnė Sąjungos strategija. Dar anksčiau vyko tarptautinių nevyriausybinių organizacijų konferencija. Pastaruoju metu Europos Taryba nevyriausybinėms organizacijoms skiria ypač didelį dėmesį. Nerimą kelia labai didelis daugelio šalių gyventojų pilietinis pasyvumas. Pastaraisiais metais ypač išryškėjo tokios tendencijos, kaip nepasitikėjimas valstybinėmis institucijomis, didėjanti tam tikrų grupių atskirtis.

Europos Taryba 2005 metus yra paskelbusi Europos mokymosi būti piliečiais metais. Europos Taryba nori pabrėžti, kad šiandien yra ypač svarbu teisingai suprasti demokratijos principus, suvokti, kad piliečiu reikia tapti, kad pilietiškumas taip pat yra įgūdis ir buvimas piliečiu - ne vien nuėjimas balsuoti. Pirmiausia tai yra atsakomybė gyventi bendruomenėje pagal demokratijos principus: atvirumas, tolerancija, teisingumas ir taikus konflikto sprendimas. Tikimasi, kad nevyriausybinės organizacijos per pačius įvairiausius projektus gali ir turi prisidėti prie pilietinės demokratijos vystymo savo šalyse.

Konferencijoje ypač daug dėmesio susilaukė Švedijos parlamento ir Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos nario Andreas Groso 10 teiginių apie demokratiją. Jie ne kartą vėliau buvo cituojami ir komentuojami, todėl manome, kad jie bus įdomūs ir mūsų skaitytojams.

1. Nėra demokratijos be piliečių. Tik aktyvūs žmonės, turintys savo poziciją, tampa piliečiais. Pasyvieji lieka politikos objektais, o ne laisvais piliečiais.

2. Laisvė yra teisė ir sugebėjimas jungtis ir rūpintis mūsų visų gyvenimu. Laisvė yra galimybė rūpintis kitais ir mūsų visų bendru pasauliu.

3. Konfliktai yra natūralus visuomenės reiškinys. Kuo visuomenė demokratiškesnė, tuo mažiau rizikos konfliktams virsti smurtu.

4. Demokratija - daug daugiau negu rinkimai ir daugumos valia. Stipri demokratija - daugiau negu atstovavimas. Ji kviečia piliečius tiesiogiai dalyvauti kuriant konstituciją ir įstatymus.

5. Jūsų šalies konstitucijoje parašyta, kokias turite teises ir kaip jūsų šalyje yra priimami sprendimai. Konstitucija visad yra piliečių susitarimas, kurį turi patvirtinti dauguma. Daugumos valia ją visad galima keisti ir tobulinti.

6. Demokratija yra procesas, turintis pradžią, bet neturintis pabaigos; procesas, kurį galima tobulinti ir niekad nepasiekti tobulybės.

7. Demokratijoje jūs ne tik turite teisę pasakyti tai, ką manote, jūs taip pat turite teisę būti išgirsti ir sulaukti atsakymo.

8. Ne kiekviena žmonių grupė yra nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinėje organizacijoje piliečiai stengiasi apginti savo vertybes ir įsitikinimus, šiandien realizuoti tai, ką, jų manymu, visuomenė turėtų daryti ateityje.

9. Pokyčiai demokratinėje visuomenėje visuomet yra mokymosi procesas.

10. Nevyriausybinės organizacijos yra piliečių įrankis, o ne būdas pakeisti piliečių ar parlamentarų veiklą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]