MUMS RAŠO

Valentinas ČYŽAS

MANO DŽIAUGSMAS IR NERIMAS


Ką radęs atradęs, šį tą ir praradęs saviškio gyvenimo vieškeliuose, daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus pargrįžau į gimtinę. Dienomis ir nemigos naktimis prieš akis plaukė ir plaukė vienas už kitą mielesni čia praleistų vaikystės dienų vaizdai. Mano paties nuostabai nemaža jų dalis tiesiog nejučiomis ėmė ir transformavosi į poezijos posmus. Bėgant laikui ir tam poezijos pluošteliui vis didėjant, kiek rimčiau pagalvojau apie sugrįžimą mūsiškėn spaudon. Paskutinę mano poetinę publikaciją ir tuometinį atgimimą skyrė keliolikos metų tyla. Ilgai mąsčiau, kol ryžausi prisistatyti savo kraštiečiams Jurbarko rajoniniame laikraštyje "Šviesa". Debiutas, ko gero, pavyko, nes kartą ar du kartus per metus laikraštyje vis atrandu savo pavardę. Tuometinė sėkmė paskatino ieškoti ir naujų bendraminčių, burtis draugėn, nuolat bendrauti, tobulėti. Tokių bandymų būta, gal net kelių, tačiau visi jie neįgavo "pagreičio". Vis dėlto prieš kelerius metus bene veikliausių rajono literatų pastangomis Jurbarke gimė klubas "Švieselė". Jame - dvi dešimtys literatų, bandančių save įprasminti per žodį, per jo teikiamas galimybes. Susitikimai su Tauragės apskrities, LASS Kauno literatais, bendraminčių skaityta kūryba mums leido geriau suvokti save, paskatino savos kūrybos almanacho leidybą. Kukliu, vos šimto egzempliorių tiražu, išleistas mūsiškis pirmagimis - kuklus ir savuoju pavadinimu: "Atsigerk iš versmės". Pasirodė jis tik paskutinėmis praėjusių metų dienomis, tad viskas dar taip šviežia, trapu ir, regis, netikra.

Almanache yra ir mano kūrybos. Nežinau, ar toli girdėti iš provincijos varpinės, nežinau ir to, kiek mane išmušė iš ritmo niekad nesibaigiantys buitiniai rūpesčiai. Vis dėlto viliuosi, gal mūsiškio poetinio gyvenimo "versmę" bent šiek tiek sudrumsčiau.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]