PROJEKTAI

 

ELEKTRONINIŲ STRAIPSNIŲ BAZĖ AKLIESIEMS


Projektą pristato (iš kairės) E.Biknevičius, K.Verbliugevičius, D.BoreikaLapkričio 4 d. Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjunga (LAISA) pristatė projektą "Elektroninių straipsnių bazė neregiams ir silpnaregiams". Projekto tikslas - sukurti informacijos sklaidos sistemą, kuria galėtų naudotis jaunimas, turintis regėjimo negalią. Elektroninių straipsnių bazė - tai interneto svetainė, kurioje bus galima rasti akliems moksleiviams, studentams, na, ir visiems kitiems regėjimo negalios žmonėms jų mokslui, darbui reikalingos elektroninės informacijos. Kaip sakė vienas iš projekto iniciatorių E. Biknevičius, tokia sistema naudinga dėl dviejų priežasčių: visų pirma pati informacija, galimybė ją gauti, antra, jaunimas skatinamas valdyti kompiuterines technologijas.

Projekto autoriai nusiteikę jį plėsti ir tobulinti: užmegzti ryšius su leidėjais, prašyti iš jų reginčiųjų raštu išeinančių leidinių elektroninių variantų ir talpinti juos svetainėje.

Pristatant projektą buvo atkreiptas dėmesys ir į kitas akliesiems ir silpnaregiams kylančias informacijos prieinamumo problemas: galimybę naudotis įvairiomis interneto svetainėmis, elektroniniais žodynais, enciklopedijomis, įvairaus pobūdžio interaktyviomis knygomis, kurių jau ir Lietuvoje išleidžiama vis daugiau.

Norintys naudotis šia elektroninių straipsnių baze turės užsiregistruoti ir gauti slaptažodį.

Projektą rėmė Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus universiteto skaičiavimo centras ir UAB "Inexmė".

Elektroninių straipsnių svetainė: www.laisa.vu.lt/db

El. paštas norintiems pasikonsultuoti: [email protected]

"Mūsų žodžio inf.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]