NAUJOVĖS

Juozapas KAIRYS

YRA GERAI, BET NORISI DAR GERIAU


Su lietuviška garsine knyga draugauju nuo pat jos atsiradimo. Atmenu įvairius knygų garsinimo etapus, su jais patirtus džiaugsmus ir nepatogumus.

Per daugiau nei keturias dešimtis metų keitėsi ir knygų įgarsinimo, ir jų klausymo technika. Pasikeitimai išties dideli: nuo dažnai gesdavusių buitinių magnetofonų, nuo netikėčiausiu laiku trūkinėjančios magnetinės juostos iki kompaktinių plokštelių. Dėl skaitmeninės technologijos pagerėjo įrašų kokybė, dingo baimė, kad juosta iš ritės ar kompaktinės kasetės bus įtraukta, įvelta į magnetofoną, kad nuo to nukentės atskiri knygos fragmentai. Išnyko būtinybė pirmam ar vienam iš pirmųjų gauti naują garsinę knygą: mat kuo daugiau skaitytojų turėdavo knygą, tuo labiau ji būdavo gadinama, aišku, ir pats prisidėdavai prie to gadinimo.

Dabar gi, kai atsirado garsinės knygos ir žurnalai kompaktinėse plokštelėse mp3 formatu, klausantis knygos, nereikia jaudintis, kad gali atsitikti kas nors bloga. Beveik visuomet klausomo kūrinio žodžiai aiškūs, ryškūs, nereikia klausytis įsitempus, kaip kartais būdavo anksčiau. Taupantiems laiką ar skirstantiems skaitomą tekstą į svarbų ir nelabai svarbų, atsirado galimybė girdėti pagreitintą skaitymą. Ir čia - technologijų pažanga: išvengiama panašiais atvejais anksčiau atsirasdavusio nenatūralaus "buratiniško" balso.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų pastangas gerinti garsinamų knygų kokybę, diegti naujas technologijas galima sulyginti su didele, pilna saldaus medaus statine. Bet būtų geriau, kad į tą medų negalėtų pakliūti nė vienas deguto lašelis.

Nelabai gerai, kad mano turimas grotuvas "Roadstar RCR-4600", kai vienu prisėdimu knygos ar žurnalo neišklausau, kitą kartą kompaktinės plokštelės turinį atkuria vėl nuo pradžios. LAB darbuotojai, garsinantys knygas, tai suprato ir įvedė pusvalandinius skirsnius grožinei ir ne tik grožinei literatūrai, atskyrė straipsnius žurnaluose. Tai gerai, bet man atrodo, kad būtų dar geriau, jeigu tie skirsniai užimtų tik 15 minučių, nuo to palengvėtų norimos vietos paieška. Toks skirstymas tiktų romanams, epams - žodžiu, didelės apimties medžiagai.

Neseniai išklausiau penkias man labai patikusias Aleksandro Kuprino noveles. Ir tik pirmoji jų - "Molochas" - prasidėjo pirmame kompaktinės plokštelės skirsnyje. Likusių keturių novelių skirsnių pradžiose nerasite. Jos prasideda skirsnio viduryje arba jam visai baigiantis. Tekstą puikiai įskaičiusi Undinė Nasvytytė užtruko 9 valandas ir 24 minutes. Knyga plokštelėje suskirstyta į 18 skirsnių, o tai rodo, kad jie nebūtinai yra pusvalandžio trukmės. Todėl man pagrįstai norėtųsi, kad kiekviena novelė ar apsakymas, jeigu tai apsakymų rinkinys, prasidėtų skirsnio pradžioje.

Labai gerai, kad garsiniuose žurnaluose atskiriamas kiekvienas straipsnis, bet ir čia yra taisytinų dalykų. Praėjusiais metais "Literatūrinėse naujienose" teko išklausyti Leonardo Gutausko veikalą "Kaizerio kulka". Nors redaguojant kūrinį buvo galima suskirstyti į atskirų veikėjų pasakojimus, apie tai redaktoriai ir operatoriai, matyt, nepagalvojo. Tą patį galima būtų pasakyti ir apie šiais metais "Literatūrinėse naujienose" skelbiamą Grigorijaus Kanovičiaus kūrinį "Vera Iljinična". Atmetus turinį ir garsinamų knygų planą, "Vera Iljinična" užėmė visą žurnalą. Todėl priverstinai nutraukus skaitymą, kitą kartą net su reginčio žmogaus pagalba ne taip lengva susirasti tęsinį. O ir įgarsinamų knygų planą reikėtų skirstyti į keletą padalų: atskirti mokslinę, fantastinę literatūrą, o grožinę literatūrą skirstyti į lietuvių autorių ir užsienio rašytojų kūrinius.

Rašydamas šį straipsnelį jokiu būdu nenoriu sumenkinti mums, akliesiems ir silpnaregiams, taip reikalingų LAB darbuotojų pastangų ir darbo rezultatų. Ačiū jiems už triūsą. Žinodamas, kad bibliotekininkai rengia skaitytojų konferencijas, manau, jog šis rašinėlis gali tapti respublikinės skaitytojų konferencijos pradžia. Tikiuosi, kad ir kiti garsinės literatūros skaitytojai pareikš savo minčių siekiant gerinti "kalbančius leidinius".

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]