LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Pirmasis šių metų centro tarybos posėdis vyko vasario 24 dieną, jame dalyvavo 13 centro tarybos narių, apsvarstyta 19 klausimų, priimta 12 nutarimų.

Patvirtinta patikslinta 2004 m. LASS žmonių su negalia socialinės integracijos programa, nustatyti jos vykdytojai ir koordinatoriai. Taip pat patvirtinta akliesiems teikiamų skaitovo paslaugų bei regėjimo invalidų mokslo rėmimo programų vykdymo tvarka, kuri, palyginti su praėjusiais metais, nepasikeitė.

Patikslinta centro tarybos komisijų sudėtis. Į socialinių reikalų komisijos sudėtį įtrauktas Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius A.Arbočius, informacinės aplinkos komisijos pirmininko S.Babono prašymu jis pervestas į komisijos narius, o komisijos pirmininku paskirtas tarybos narys E.Urna.

Aptarti praėjusių metų ketvirto ketvirčio įmonių (bendrovių) ūkinės ir finansinės veiklos rezultatai. Daugelis rodiklių, palyginti su atitinkamo 2002 metų ketvirčio rezultatais, yra geresni. Įmonėse dirbo 266 aklieji ir silpnaregiai. Visose įmonėse vidutiniškai 50 procentų darbuotojų buvo aklieji ir silpnaregiai.

Centro taryba susipažino su centro tarybos ūkio, socialinių reikalų komisijų sprendimais, išklausė pranešimų apie praėjusių metų nutarimų "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų choras veiklos" bei "Dėl UAB "Jūsų įranga" pertvarkymo į viešąją įstaigą PBC (Panerių biurų centras) vykdymą. Komisijų sprendimams ir viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų choras 2004-2005 metų strateginiam veiklos planui pritarta.

Patvirtintas viešosios įstaigos PBC (Panerių biurų centras) nekilnojamojo turto renovacijos planas. Plane numatyta svarbiausius pastatų atnaujinimo, inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo darbus atlikti per 2004-2008 metus. Planuojama, kad šie darbai kainuos 4 mln. 900 tūkst. litų. Numatyta, kad renovacijai bus naudojamos lėšos, gautos už įstaigos patalpų nuomą, todėl direktorius T.Giniotis įpareigotas ieškoti nuomininkų, kurie galėtų avansu mokėti patalpų nuomos mokestį, kad gautas lėšas būtų galima naudoti patalpoms tvarkyti.

Apskričių taryboms skirtos lėšos LASS narių materialinės paramos programai vykdyti, numatyta sumokėti už 17 aklųjų ir silpnaregių, besimokančių aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, mokslą: visą kainą už besimokančių pirmuosiuose kursuose, pusę kainos - už besimokančių vyresniuose kursuose bei magistrantūroje.

Centro taryba leido UAB "Liregus" parduoti 2 neprivatizuotus bendrabučio, esančio Skroblų g. 15, Vilniuje, kambarius. Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai 10 metų laikotarpiui panaudos pagrindais leista naudotis 186 kv. m ploto patalpomis, priklausančiomis UAB "Regplasta", patikslino bendrabučio, esančio J.Žemgulio g. 9, Kaune, 5 kambarių pardavimo sąlygas.

Apsvarsčiusi LASS nario K.Ancutos prašymą skirti lėšų jo rinkiminei kampanijai, centro taryba sprendimą atidėjo, kol bus paskelbti oficialūs kandidatų į Seimą sąrašai.

Kitas centro tarybos posėdis planuojamas balandžio mėnesį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]