RENGINIAI

Ksavera BURAJA

KŪRYBOS ALMANACHAS


"Knygos - minties laivai, klajojantys laiko bangomis ir rūpestingai nešantys savo neįkainojamą krovinį iš kartos į kartą".

(Fransas Bekonas)

Sausio 23 dieną LAB Panevėžio filialo skaitytojai rinkosi bibliotekos skaitykloje į knygos "Žodžio spalvos" pristatymą. Knyga "Žodžio spalvos" - neregių ir silpnaregių kūrybos almanachas, išleistas 2002 metų pabaigoje.

Pristatyme dalyvavo Panevėžio filialo literatai: J. Pipirienė ir J. Juodzevičienė, rašančios jauniesiems skaitytojams, Z. Kavaliauskas ir V. Bitinienė, literatų konsultantė, poetė E. Mezginaitė.

Skaitykloje buvo parengta paroda "Poezijos žodžio versmėj", skirta almanache išspausdintai neregių ir silpnaregių kūrybai. Parodos epigrafu paimtas B. Kondrato eilėraščio posmas:

Mes sustojam ir klausom stebuklo,

Pakelti vyturėlio sparnų,

Ir suspėjame truputį ūgtelt

Virš arimų, virš savo dienų...

Filialo vedėja Aldona Galadauskienė poezijos vakaro - pristatymo pradžioje pasveikino skaitytojus, literatus, kurių kūryba yra išspausdinta almanache "Žodžio spalvos" ir kartu prisiminė Anapilin išėjusius literatus: O. Variakojienę, O. Naujokaitytę, Č. Cemnolonskį (buvusį literatų konsultantą). Pakvietė susirinkusius pagerbti tylos ir susikaupimo minute.

Almanachą "Žodžio spalvos" pristatė bibliotekos darbuotoja K. Buraja. Trumpai apibūdino knygos autorius ir jų kūrybą. Kiekvienam literatui palinkėjo sėkmės kūrybiniam darbe. Savo kūrybos skaitė J. Pipirienė, J. Juodzevičienė, Z. Kavaliauskas, V. Bitinienė. Konsultantė Elena Mezginaitė džiaugėsi, kad mūsų literatai ieško savo kūryboje naujų temų ir formų, linkėjo kūrybinės sėkmės. Į bendrą poezijos vakaro ritmą įsijungė skaitovai A. Markevičius, S. Markevičienė, R. Briaunytė, Z. Kolalienė. J. Pipirienės eilių deklamavo Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" mergaitės. Z. Kavaliausko žodžiais dainas atliko A. Markevičius ir P. Simonaitis. Renginyje koncertavo Panevėžio miesto neįgalių moterų ansamblis, vadovaujamas Žyginto Anilionio.

Po tokių poezijos skaitymų širdyse ir akyse kaupiasi šiluma. Tegul tos šilumos užteks ilgame kūrybos ir gyvenimo kelyje.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]