GYVENIMO AKTUALIJOS

 

DAR KARTĄ NEĮGALIŲJŲ METAI


Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija BlinkevičiūtėLR Seimas 2003 metus paskelbė Neįgaliųjų metais. Birželio mėn. sudarytas šių metų koordinacinis komitetas. Jo pirmininkė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė sutiko atsakyti į keletą "Mūsų žodžio" klausimų.

- Ko siekiama šiais dar vienais Neįgaliųjų metais? Kodėl apskritai jų reikėjo, jeigu tokie metai buvo tik prieš šešerius metus?

- LR Seimas, atsižvelgęs į neįgaliųjų organizacijų siūlymus, 1996 m. paskelbė Lietuvos invalidų metais. 2003-uosius Neįgaliųjų metais paskelbė Europos Sąjunga norėdama padėti 38 mln. vienokią ar kitokią negalią turinčių savo piliečių. Net išsivysčiusiose Europos valstybėse neįgalūs žmonės turi mažiau galimybių įsidarbinti, aktyviai gyventi nei sveikieji. Štai 1996 m. buvo atliktas tyrimas: per jį paaiškėjo, kad nuo 16 iki 64 metų amžiaus sveikiems žmonėms tikimybė įsidarbinti arba būti užimtiems sudaro 66 proc., neįgaliesiems - 47, o turintiems kompleksinę negalią - 25 proc.

Negalios politikoje šiandien ypatingai turime atkreipti dėmesį į asmens socialinį potencialą, jo galimybę dalyvauti darbo rinkoje. Neįgaliųjų teisės dabar suprantamos kaip vyriausybių įsipareigojimai apsaugoti šiuos žmones nuo diskriminacijos ir tam tikrų apribojimų. Lietuva taip pat nusprendė prisijungti prie šios ES iniciatyvos, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į neįgaliųjų problemas, kad suaktyvintų pačius neįgaliuosius.

- Sudarytas Neįgaliųjų metų koordinacinis komitetas: kas į jį įeina, kaip jis dirbs, kaip galės apie jo priimtus sprendimus sužinoti visi neįgalieji?

- LR Vyriausybė birželio mėn. sudarė Neįgaliųjų metų koordinacinį komitetą. Jo pirmininke paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Į koordinacinį komitetą įeina didžiausių neįgaliųjų organizacijų (aklųjų, kurčiųjų, judėjimo negalios, "Vilties"), penkių ministerijų atstovai; taip pat yra atstovaujamas Nacionalinis neįgaliųjų forumas. Nauja ir mums labai naudinga, kad koordinacinio komiteto darbe dalyvauja penki LR Seimo nariai ir Savivaldybių asociacijos atstovas.

Liepos pradžioje įvyko pirmasis koordinacinio komiteto posėdis. Apie komiteto priimtus sprendimus informuojame žiniasklaidos priemones, informaciją rengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacijos skyrius.

- Kokius svarbiausius darbus Neįgaliųjų metais ketinama atlikti? Ar apskritai galima kalbėti apie kokius nors bendrus darbus, o gal kiekviena didesnė negalios žmonių organizacija juos turėtų planuotis atskirai?

- Iki rugsėjo mėn. turime parengti Neįgaliųjų metų veiksmų planą. Per pirmąjį koordinacinio komiteto posėdį pasiūliau nusistatyti aiškius prioritetus, kad neįgalieji realiai pajustų jiems skiriamą dėmesį, kad per daug neišsisklaidytume visur po truputį. Manau, kad reikėtų orientuotis ne į vienkartinius projektus, o į tęstines ilgalaikes programas. Neįgaliųjų metais galėtume duoti impulsą toms programoms, kurios būtų tęsiamos ir pasibaigus šiems metams. Per pirmąjį posėdį pasiūliau išskirti tokius prioritetus: neįgaliųjų švietimas bei ugdymas ir aplinkos pritaikymas. Tai būtų ilgalaikės programos, nes per vienerius metus nei aplinkos pritaikymo, nei ugdymo srityse pasiekti rezultatų neįmanoma.

- Ar galima tikėtis, kad Neįgaliųjų metai neliks tik Seime, Vyriausybėje ar Jūsų komitete, o "ateis" ir iki rajonų, atskirų savivaldybių? Tiksliau, ar savivaldybėms galios minėtas Seimo nutarimas, ar jos galės, tarkime, į Neįgaliųjų metus visiškai nekreipti dėmesio?

- Rajonų, miestų savivaldybės irgi pakviestos dalyvauti neįgaliųjų metuose, rengti atitinkamas programas savo rajone gyvenantiems neįgaliesiems, skatinti jų integracijos procesus. Priminsiu, kad koordinacinio komiteto darbe dalyvauja savivaldybių asociacijos atstovas, Panevėžio rajono meras A. Pekeliūnas. Be abejo, daug kas priklausys nuo vietos politikų, kokius jie pasirinks prioritetus. Tačiau prioritetus visada mažiau ar daugiau įtakoja žmonės. Šiuo atveju - neįgaliųjų organizacijos: kokius jos teiks pasiūlymus, ar bus aktyvios?

- Kaip Neįgaliųjų metams turėtų pasiruošti patys neįgalieji: ką jie turėtų ir galėtų jau šiais metais nuveikti, kad Neįgaliųjų metai jiems būtų kaip galima derlingesni?

- Pirmiausia norėčiau pakviesti visus neįgaliuosius būti atsakingais už savo gyvenimą. Šiuo metu neįgalieji turėtų susikoncentruoti ir teikti siūlymų per savo nevyriausybines organizacijas: kur jie mato svarbiausias problemas, kaip siūlo šias problemas spręsti? Neįgaliųjų organizacijos, jas aptarusios, įvertinusios, pasiūlys įtraukti į veiksmų planą. Manau, kad mūsų neįgalieji daugelyje rajonų yra pakankamai aktyvūs, gali suburti aplink save žmones, įrodyti vienos ar kitos problemos sprendimo būtinumą vietinių tarybų deputatams. Pakviesčiau būti aktyviais, konstruktyviais siūlytojais, organizatoriais, rengėjais ir vykdytojais. Tai pagelbėtų ir patiems neįgaliesiems ir sveikiesiems, norintiems suvokti neįgaliųjų problemas ir jiems padėti.

- Praėję Invalidų metai sukėlė nemažai diskusijų tarp pačių neįgaliųjų. Metams pasibaigus kilo šioks toks politinis "triukšmelis". Nerestauruojant istorijos ir nerengiant "raganų medžioklių", kas vis dėlto buvo ne taip? Kokios buvo padarytos didžiausios klaidos, ko iš jų būtų galima pasimokyti?

- Nesutikčiau, kad anie Invalidų metai nedavė jokio rezultato: buvo ir Metų programa, ir veiksmų planas. Gal buvo per daug vienkartinio pobūdžio renginių - įvairių pasidainavimų, švenčių ir pan. Nesakau, kad tokie dalykai nereikalingi, tačiau šventė praeina, lėšos sunaudojamos, o rezultato kaip ir nematyti. Trūko darbų tęstinumo, kuris padarytų neįgalių žmonių gyvenimą bent šiek tiek lengvesnį. Ypač jeigu galvoje turėsime rajonuose, nedideliuose miesteliuose ir kaimuose gyvenančius neįgaliuosius. Man, kaip koordinacinio komiteto pirmininkei, labai norėtųsi, kad mes visi nepamirštume, jog Lietuva nesibaigia sulig sostinės ar didžiųjų miestų ribomis, kad nemaža dalis neįgalių žmonių gyvena nedideliuose miesteliuose ir kaimuose. Jiems, kaip ir miestuose gyvenantiems žmonėms, turi būti prieinamos kultūrinės, socialinės paslaugos, taip pat švietimas, ugdymas, sveikatos priežiūra. Taigi vienas iš Neįgaliųjų metų tikslų, o kartu ir skirtumų nuo praėjusių Invalidų metų būtų priartinti minėtąsias paslaugas prie neįgalaus žmogaus, gyvenančio bet kuriame Lietuvos kampelyje.

Kalbėjosi Alvydas VALENTA

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]