NEREGIAI UŽSIENYJE

Filipas CHAZALAS, Monika KALVEL

AKLUMAS - BRANGUS MALONUMAS


Kiek dėl savo aklumo papildomai per mėnesį išleidžia neregys prancūzas?

Atliekant šiuos apskaičiavimus, turėtos omeny Paryžiaus kainos. Kitose Prancūzijos dalyse, o ypač kitose Europos šalyse, aklojo papildomos išlaidos gali būti visiškai kitokios.

Mūsų tikslas - tiksliai apskaičiuoti, kiek leidžia mūsų galimybės, pagrindines papildomas išlaidas, be kurių negali apsieiti aklas žmogus.

Nors toliau pateiktų išlaidų didžioji dalis yra absoliučiai būtina, tačiau jos skirsis priklausomai nuo aklojo amžiaus, kasdieninių poreikių, šeimyninės padėties, gyvenamosios vietos.

- Namų ruoša, siuvimas, maisto gaminimas: 7 val. per savaitę samdomas pagalbininkas, jam mokama po 13,42 eurų per valandą, o per keturias su puse savaitės susidaro 423 eurai (straipsnio autoriai naudoja 4,5 savaičių terminą, norėdami pabrėžti, kad omenyje turimas vidutiniškai vienas mėnuo - red. past.).

- Buhalteriniai apskaičiavimai, skaitymas, rašytiniai darbai, vokų užrašymas, dokumentų tvarkymas: 1,5 val. per savaitę - po 11 eurų per val., arba iš viso už 4,5 savaitės tokio darbo - 74 eurai.

- Sausas cheminis valymas - 41 euras.

- Didesni mokesčiai už telefoną, nes aklasis negali pats nueiti ir sutvarkyti reikalų, negali parašyti laiškų. Į šitą išlaidų dalį dažnai nekreipiama dėmesio, nors aklieji priversti administracinius reikalus tvarkyti telefonu. Kaip taisyklė, telefonu palaikomi ryšiai ir su šeimos nariais bei draugais.

Italijoje aklieji turi teisę nemokamai kalbėti mobiliuoju telefonu maždaug už 46 eurus per mėnesį. Tai labai prisideda prie jų gerovės - 46 eurai.

- Aklųjų palydovai, reikalingi einant į parduotuves, pas gydytojus ir (arba) valstybines įstaigas, laisvalaikio metu (kartą per savaitę), važiuojant visuomeniniu transportu - 3 val. per savaitę, valandinis atlygis - 14,03 eurų už šias specialias paslaugas, o per 4,5 savaitės iš viso bus 189 eurai.

- Taksi: naudojantis taksi, aklajam dažniausiai nereikia palydovo, ypač, jei aklasis vyksta į tokį renginį, kur palydovo jam nereiks, pavyzdžiui, į klubą, pas draugus, į biblioteką pasiimti brailio knygų (vidutiniškai 10-12 tomų). Tačiau net ir vykstant taksi, kartais palydovas reikalingas, jei, pavyzdžiui, aklajam reikia persėsti į traukinį, nueiti į valstybinę įstaigą, pas gydytoją į ligoninę (čia reikia pažymėti, kad neįgalieji pajuto didelį finansinį smūgį, kai sveikatos apsaugos sistema liovėsi kompensavusi šias neišvengiamas transporto išlaidas) - 130 eurų.

- Šuo vedlys. Išlaidos šuniui vedliui - tai šuns maistas, draudimas, veterinarijos išlaidos - 61 euras.

- Pirkiniai artimiausioje parduotuvėje, jų pristatymas į namus. Kadangi aklieji patys negali lankytis prekybos centruose, jie priversti maistą ir namų apyvokos reikmenis pirkti netoli namų esančiose krautuvėlėse, o čia paprastai viskas brangiau nei prekybos centruose.

O kai aklieji nori nenori turi užsisakyti prekių pristatyti į namus, jie už tai turi mokėti, nes jų užsakymas būna per mažas (nemokamai prekės pristatomos, jei perkama ne mažiau kaip už 30,50 eurų, o kartais net už 61 eurą). Papildomos išlaidos per mėnesį - 40 eurų.

- Kompensacinės įrangos ir paslaugų pirkimas: tai kasetės, lazdelės, brailiavimo juostelės, brailio etiketės užšaldytiems produktams ir kitkam, dokumentų perrašymas brailio raštu ir pan. Kiek kainuoja tokios paslaugos, suprasite iš pateiktų pavyzdžių:

- A4 puslapio teksto perrašymas brailio raštu - 6 eurai; kiekvienas aklasis turi turėti galimybę pats perskaityti instrukcijas ir kt.

- Paryžiaus miesto plano perrašymas brailio raštu (5 tomai) - 72 eurai;

- spalvų detektorius, kurio aklajam būtinai reikia, norinčiam skoningai suderinti drabužių spalvas - 833 eurai;

- brailio rašto mašinėlė (aklojo "tušinukas") - 814 eurų;

- produktų svarstyklės - 86 eurai;

- mikrobangų krosnelė, junginėjama balsu (labai naudingas prietaisas tiems akliesiems, kurie nemoka gaminti) - 440 eurų;

- svarstyklės - 69 eurai.

Kadangi šie daiktai dėvisi, amortizacijos išlaidas įvertinsime 80 eurų per mėnesį.

- Vaizdo didintuvas ir kompiuterinė įranga (kompiuteris, skeneris, spausdintuvas, programos, kalbos sintezatorius) - šitie prietaisai darosi vis reikalingesni, bet, deja, jie labai brangūs.

Minimali jų pardavimo kaina - nuo 6097 iki 15.245 eurų, neįskaitant priežiūros, už ką dažniausiai reikia mokėti 10 proc. pardavimo kainos. Čia neatsižvelgėme į tai, kad aklasis turi baigti mokamus kompiuterių kursus.

Kompiuterinės įrangos kaina kartu su amortizacinėmis išlaidomis per penkerius metus, paskirsčius mėnesiais, sudarys nuo 183 iki 305 eurų mėnesinių išlaidų.

- 3 specialių leidinių prenumerata, audiobibliotekų nario mokestis per metus - 8 eurai;

- Reguliarus darbininkų samdymas smulkiems gedimams namuose taisyti, nes aklieji patys to negali pasidaryti: santechniko, elektriko, dažytojo, valytojo paslaugos - 53 eurai per mėnesį.

- Akliems tėvams būtinas pagalbininkas, padedantis vaikams atlikti namų darbus, išvesti juos pasivaikščioti; šitos išlaidos būdingos ne tik akliesiems, bet ir nepilnoms šeimoms, kurių pasitaiko vis dažniau, - 1 val. per dieną po 11 eurų, arba už 4,5 savaitės - 346 eurai.

- Papildomos išlaidos už tai, kad aklasis apsigyventų jam patogiame rajone. Kadangi aklieji gali būti savarankiškesni, gyvendami dideliame mieste (netoli namų - parduotuvės, visuomeninis transportas, daugybė paslaugų, draugijų). Todėl Paryžiuje aklajam gyventi kur kas patogiau nei priemiesčiuose.

Už tai, kad aklasis apsigyvena Paryžiuje, mes įvertinsime jo papildomas išlaidas maždaug 152 eurais per mėnesį.

- Išlaidos dėl ypatingų suvaržymų per atostogas. Tai mokestis pagalbininkui, nes šiuo metų laiku aklasis dažnai lieka vienas namuose ir turi kažkam mokėti už paslaugas, kurias paprastai atlieka nuolatinis namų darbininkas arba šeimos nariai, gyvenantys su juo ištisus metus. Kitais atvejais aklasis pats vyksta atostogauti, ir jam reikalingas atostogų palydovas. Šiuo atveju lydintis asmuo turi gauti užmokestį, be to, kainuoja jo išlaikymas, kelionė ir apgyvendinimas. Mėnesinės išlaidos atostogų palydovui, apie kurias labai dažnai visi pamiršta, - 91 euras.

Pabaigoje reikia pabrėžti, kad anksčiau išvardintos papildomos išlaidos ne visos bus panaudotos vieno ir to paties asmens. Aklieji gyvena skirtingai, priklausomai nuo jų amžiaus, šeimyninių aplinkybių, savarankiškumo, pomėgių. Turint omeny, kad šeimos gauna pašalpas priklausomai nuo vaikų skaičiaus, būtų teisinga, jei kompensuojanti invalidumą pašalpa priklausytų nuo konkrečiai invalidumo rūšiai būtinų išlaidų. Remdamiesi savo skaičiavimais, darome išvadą, kad vidutinės papildomos išlaidos per mėnesį akliesiems viršija 850 eurų.

Būtų neteisinga prašyti kiekvieno aklojo, gaunančio invalidumo pašalpą, kad smulkiai atsiskaitytų už visas išlaidas, nes tokios ataskaitos yra nepriimtinos ir šeimoms, gaunančioms pašalpas vaikams, bedarbio pašalpas, socialines išmokas.

Reikia vienodai elgtis su visais piliečiais, kurie gauna visuomenės paramą.

Be šitų kiekybiškai apskaičiuotų išlaidų, yra ir mažiau objektyvių nepatogumų, kuriuos labai sunku įvardyti, nors jie yra labai realūs.

Regėjimo sutrikimas yra svarbi priežastis, dėl kurio tokie asmenys patiria diskriminaciją darbe, pradedant nuo darbo vietos paieškos ir baigiant paaukštinimo siekimu darbe, kas yra iš tiesų labai sunku. Nėra abejonės, kad bedarbiai turi gauti pašalpą, lygią minimaliam atlyginimui. Todėl yra normalu, kad šita pašalpa nutraukiama, kai jos gavėjas randa kitą pajamų šaltinį. Tie, kurie sugeba įsidarbinti (aklieji), dažnai įstringa mažai apmokamose pareigose, ir ten išdirba visą gyvenimą. Į tai taip pat reikia atsižvelgti.

Kur miela, ten akys, kur niežti, ten nagai, - šiais laikais vaizdiniai gyvenime vaidina pagrindinį vaidmenį. Akivaizdu, kad valstybė negali kompensuoti visų įmanomų negalių, bet neginčijama ir tai, kad kiekvienas aklasis geriau rinktųsi regėjimą, o ne aklumo pašalpą.

P.S. Straipsnio autoriai - Prancūzijos aklųjų ir silpnaregių socialinės paramos nacionalinio komiteto (CNPSAA) pirmininkas Filipas Chazalas (Philippe Chazal) ir Valentino Hajuji sąjungos socialinio skyriaus vadovė Monika Kalvel (Monique Calvel) - vert. past.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]