MUS REMIA

Juozas VALENTUKEVIČIUS

LABDAROS KONCERTAS


Sostinės Liūtų (Lions) klubas Lietuvos akliesiems jau yra žinomas. Tai jie 1999 m. lapkričio mėn. padovanojo "Trijų tigrų"- trijų žymiausių operos dainininkų - Eduardo Kaniavos, Virgilijaus Noreikos ir Vladimiro Prudnikovo koncertą. Lietuvos sportininkams parūpino sportinės aprangos. Silpnaregiams atvežė ir padovanojo akinių, o praėjusiais metais neregiams nupirko gerų ir kokybiškų baltųjų lazdelių. Tai toli gražu ne visas sąrašas gerų darbų, kuriuos nuveikė "Vilniaus Liūtai". Šis visuomeninis klubas, kaip ir analogiškos pasaulio organizacijos, pagrindine veiklos kryptimi yra pasirinkęs neregių bei silpnaregių globą. Užsimezgusi draugystė ir bendradarbiavimas nėra vienadienis reiškinys - tai kryptingas labdaringas darbas aklųjų labui. Tad žmonės su regėjimo problemomis sulauks deramo dėmesio ir ateityje. O dabar apie renginį, įvykusį šį pavasarį.

Gegužės 2 dieną Vilniaus Liūtų klubas ir Vilniaus rotušė surengė labdaros koncertą. Jau renginio pradžioje organizatoriai pranešė, kad surinktos lėšos skiriamos Lietuvos aklųjų literatų kūrybos almanachui išleisti. Koncerto dalyviai sužinojo, kad šiuo metu yra apie keturiasdešimt neregių literatų, kuriančių poeziją ir prozą. Rašytojų amžius taip pat yra labai įvairus - jauniausiajai eilėraščių kūrėjai Raselei Misiukaitei tik penkiolika metų, o vyriausiajam poetui Broniui Kondratui - jau 87 metai. Labdaros koncerte neregiams literatams atstovavo vilnietis poetas Alvydas Valenta. Jis paskaitė savo eilių ir susilaukė nuoširdaus publikos dėmesio.

Labdaros koncerte - K. Smoriginas (dešinėje) ir Koncertą nuotaikingai ir išradingai vedė maestro Vytautas Kernagis. O nacionalinės premijos laureatas Kostas Smoriginas atliko savo kūrybos baladžių, jam talkino gitaristas Eugenijus Jonavičius. Pilnutėlė žiūrovų salė koncertu buvo patenkinta. Po koncerto visi susirinkusieji buvo pakviesti pabendrauti prie vyno taurės. Susirinkusiems buvo padovanota kalendorių su brailio abėcėle. Smalsesnieji teiravosi, kaip rašo ir kuria neregiai literatai, kaip naudojasi brailio raštu, kaip ruošiamasi išleisti neregių literatų rinkinį visuomenei ir pan.

Neregių literatų kūrybos almanachas dienos šviesą turėtų išvysti šių metų pabaigoje. Šiuo metu Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriaus darbuotojai baigia sudaryti ir redaguoti minėtą rinkinį. Rinkinyje bus išspausdinta per 20 literatų kūryba. Visų literatų vardu nuoširdžiai dėkojame sostinės Liūtų klubo nariams ir jų prezidentui Vidui Venckūnui.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]