JUBILIEJAI

 

MIELIEMS BIČIULIAMS


Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas monsinjoras Juozapas AntanavičiusBrangūs aklieji ir visi jų bičiuliai, mūsų Fondo bičiuliai! Minime Prano Daunio fondo dešimties metų veiklos sukaktį. Fondas buvo įkurtas 1992 m. kovo 5 d. 1994 m. sausio 15 d. buvo priimtas į Pasaulinę akliesiems dirbančių organizacijų federaciją ir tapo Katalikišku Prano Daunio fondu. Viskas taip neseniai prasidėjo, o dabar štai jau dešimt metų, kaip esame kartu. Mes neturime nei didelių lėšų, nei ypatingų rėmėjų - viskas vyksta jūsų, brangieji, darbštumo, susiklausymo ir susikaupimo dėka. Jums remiant ir padedant Fondas nuveikė palyginti daug ir labai didelių darbų. Užtenka prisiminti tik aštuonias aklųjų maldos dienas, sujungusias visus akluosius katalikus į vieną didelę šeimą. Nuostabu matyti, kiek daug aklųjų ir silpnaregių, jų bičiulių susirenka į šias maldos dienas, kokia šventiška ir pakili būna jų nuotaika. Šitos maldos dienos iš mažo paukščiuko išaugo į puošnų gulbiną - reikia tik prisiminti paskutinę maldos dieną Kuktiškėse ir Utenoje. Į vieną vietą susirinko valdžios vyrai, savanoriai, aklieji.

Bendraudamas su aklaisiais visada jaučiu didelį džiaugsmą, iš jų mokausi kantrybės, darbštumo. Regintieji dažnai net nenutuokia, kokių aklieji turi talentų: žmonės dirba, rašo, tvarko archyvus. Aš pats nežinau nė vienos kitos organizacijos, kur būtų prisimenamas kiekvienas jos narys, kaupiama ir saugoma viskas, ką jis nuveikė. Žmonės myli ir gerbia praeitį, o kartu su viltimi, džiaugsmu ir pasitikėjimu žvelgia į ateitį. Dar kartą sveikinu visus su šia mums džiaugsminga ir brangia švente. Reiškiu viltį, kad pradėję antrąjį Fondo veiklos dešimtmetį ir toliau laikysimės visi kartu ir darysime gerus darbus.

Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas 
monsinjoras Juozapas Antanavičius

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]