VIRŠELIS

 

N. JAROŠENKA. AKLIEJI


Neregių temos neišvengė ir rusų dailininkas Nikolajus Jarošenka (1846-1898). 1870 metais jis baigė Peterburgo artilerijos akademiją. 1867-1874 m. kaip laisvas klausytojas studijavo Peterburgo dailės akademijoje. Nuo 1876 m. - Kilnojamųjų dailės parodų draugijos narys bei vienas iš vadovų. Jo kūrybos žydėjimo laikotarpiui (1870-1880 m.) buvo būdingas demokratiškumas, noras savo darbuose perteikti epochos socialinius bei etinius idealus. Nutapė realistinių paveikslų "Kūrikas", "Kalinys" (abu 1878), "Prie Lietuvos pilies", "Studentas" (abu 1881), "Kursistė" (1883), "Visur gyvenimas" (1888), portretų - I. Kramskojaus (1876), P. Strepetovos, G. Uspenskio (abu 1884), H. Saltykovo-Ščedrino (1886), N. Ge (1890), peizažų.

1879 m. nutapytoje drobėje "Aklieji" matome takeliu palei statų upės skardį vienas į kitą įsikibusius, vora einančius neregius, kuriuos veda regintis berniukas vedlys. Dailininkas pirmąjį paveikslo planą skyrė žole apžėlusiam keliukui, vešliai vasaros pievos augmenijai, lyg norėdamas, kad žiūrovas nutapytas žmonių figūras matytų tartum iš tolo, tokiu būdu sudarydamas giluminio vaizdo įspūdį. Keliauninkų grupę sudaro trys pagyvenę vyriškiai, jauna moteris su kūdikiu ant rankų ir voros gale - aklas paauglys berniukas. Toli už nugarų esantys bažnyčios bokštai leidžia manyti, kad keliauninkai neseniai paliko miestą ar bažnytkaimį. Pažeme sklindantys saulės spinduliai, auksu užliejantys upę ir kitą krantą, rodo ankstyvą ryto metą ir keliauninkų laukiantį ilgą kelią. Kas jie? Kur skuba šie žmonės? Tai nesunku nuspėti. Tokius per petį permestus kelionmaišius turėjo visi Europos duoneliautojai. Į kitą miestą, miestelį ar kaimą visus juos veda viltis - gal ten pasiseks geriau... Nors 1962 m. Kislovodske buvo atidarytas N. Jarošenkos meno muziejus, tačiau drobė "Aklieji" ten nepateko ir yra saugoma Samaros miesto meno muziejuje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]