NEREGYS IR VISUOMENĖ

Henrikas STUKAS

VISUOMENINIS TRANSPORTAS IR NEREGIAI


Ar visuomeninis miesto transportas yra pritaikytas neregiams bei silpnaregiams? Daugelis atsakytų - ne! Jie būtų teisūs, iki šiol nėra vienodos visuomeninio transporto paslaugų, teikiamų neįgaliems keleiviams, sistemos: kiekviename mieste - savos taisyklės, kurias tvirtina vietos savivaldybės.

Apie visus šiuos reikalus sutiko pasišnekėti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Osvaldas Petrauskas, LASS organizacinių ir raštvedybos reikalų instruktorė Zita Juodkienė, Vilniaus miesto savivaldybės įmonės "Susisiekimo paslaugos" direktorius Vaidotas Antanavičius, SP UAB "Vilniaus troleibusai" generalinis direktorius Jonas Bagdonavičius, SP UAB "Vilniaus autobusų parkas" Eismo skyriaus direktorius Mykolas Šutinys.

Lyg žirniai į sieną

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba dėl visuomeninio transporto ne vieną kartą kreipėsi į Susisiekimo ministeriją - ypač buvo susirūpinta tada, kai buvo mažinamos transporto lengvatos. LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas kalbėjo: "Tik 1991 metais atkūrus nepriklausomybę ėmėmės žygių visuomeninį transportą pritaikyti neregių reikmėms. Teko susitikti ne su vienu valdininku. Susitikimuose siūlėme autobusų, troleibusų išorinėje pusėje įrengti garsiakalbius. Stotelėje stovintis neregys, atvažiavus autobusui, troleibusui, išgirstų, koks maršrutas. Per garsiakalbį būtų pranešamas stotelės pavadinimas bei numeris. Taip pat ne kartą prašėme, kad maršrutų lentelėse skaičiai būtų didesni. Didesni numeriai praverstų ne tik silpnaregiams, bet ir seniems žmonėms. Dabar silpnaregiui labai sunku pamatyti autobuso, troleibuso numerį, nes troleibusai mirgėte mirga įvairiomis reklamomis."

Pasak Zitos Juodkienės: "Ne kartą kreipėmės į Vyriausybę, Seimą, įvairių miestų savivaldybes prašydami pritaikyti neregiams bei silpnaregiams visuomeninį transportą, suteikti lengvatų. To siekdami LASS nariai pradėjo rinkti parašus, kurių buvo daugiau nei 700. Pavyko pasiekti, kad įstatymo projekte numatyta 50 proc. lengvata visų rūšių transportui I grupės invalidams buvo pakeista į 80 proc.lengvatą. II grupės regėjimo invalidams vietoj 50 proc. lengvatos, taikytos tik vietos transportui, suteikta 50 proc. lengvata visų rūšių keleiviniam transportui. Gavome ir Vilniaus miesto savivaldybės oficialų atsakymą. Rašte žadama atsižvelgti į neįgalių žmonių pageidavimus. Deja, pažadai pažadais ir liko."

Geri transportininkų ketinimai

Negalima būtų teigti, kad visuomeninio pervežimo transporto įmonės visiškai nesirūpina neįgalių keleivių pervežimu. Dar 1998 metais Vilniaus miesto tarybos sprendimu buvo įkurta Vilniaus savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos". Jos tikslas - organizuoti bei administruoti visą viešąjį miesto transportą. Įmonės "Susisiekimo paslaugos" viena iš daugelio funkcijų - rūpintis saugiu bei patogiu keleivių pervežimu. Šiuo metu Vilniaus mieste yra 60 autobusų bei 17 troleibusų maršrutų.

Pasak įmonės direktoriaus Vaidoto Antanavičiaus: "Mes rūpinamės visais visuomeniniu transportu važiuojančiais keleiviais. Stengiamės, kad kelionės būtų malonios, o ne primintų "silkių" gabenimą statinėse. Kad keleiviams būtų patogu, neseniai buvo sukurta ta pati informacinė sistema. Sustojimuose kabo nauji modernūs autobusų bei troleibusų tvarkaraščiai, kur surašyta ne tik maršrutai, bet ir laikas. Tiesa, gavome nusiskundimų iš silpnaregių bei senyvo amžiaus žmonių. Jų nuomone, tvarkaraščių šriftai per maži. Deja, didesnių padaryti negalėjome, nes tvarkaraščiai taptų griozdiški ir reikėtų daug vietos. Kad keleiviams būtų patogiau, greit bus išleistos eismo tvarkaraščių knygutės. Tvarkaraščius galima surasti ir internete (www.vilniustransport.lt). Kitas žingsnis - bilietų sistemos pakeitimas. Ji bus maksimaliai pritaikyta keleivių patogumui.

Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" žmonėms su negale savo lengvatų nedaro, o vadovaujasi Vyriausybės nustatyta tvarka. Tiesa, atnaujindami autobusų, troleibusų parkus, įmonės vadovai neužmiršta ir neįgalių keleivių. Numatyta nupirkti keliolika žemagrindžių ar pusiau žemagrindžių autobusų bei troleibusų. Savivaldybės įmonės "Susisiekimo paslaugos" direktorius Vaidotas Antanavičius patikslino: "Pirksime pusiau žemagrindžius autobusus bei troleibusus. Šios transporto priemonės yra daug brangesnės už paprastus autobusus bei troleibusus. Brangiausiai kainuoja žemagrindės mašinos. Ieškodami aukso vidurio nusprendėme Vilniaus miesto reikmėms nupirkti pusiau žemagrindžių autobusų bei troleibusų. Apie maršrutus informacija bus pateikta sustojimuose bei internete. Bus nurodytas jų laikas. Žmonės su negale galės be vargo pasinaudoti pusiau žemagrindžiu transportu."

Silpnaregiai, senyvo amžiaus žmonės naudodamiesi visuomeniniu transportu susiduria su problema: ir autobusų, ir troleibusų maršrutus žymintys numeriai nedideli, taigi juos labai sunku įžiūrėti. Kai kurios miestų savivaldybės beveik išsprendusios šią problemą. Štai Kaune numeriai yra didesni. Kaune privačių mikroautobusų savininkai ant mašinų priekio užrašė gana didelius numerius - apie 30-50 cm dydžio. Tokį numerį daug lengviau pamatyti.

Kaip šią problemą mėgins išspręsti Vilniaus troleibusų parkas? Į šį klausimą atsakyti sutiko SP UAB "Vilniaus troleibusai" generalinis direktorius Jonas Bagdonavičius: "Gyvenimas teka savo vaga. Norėdami užsidirbti papildomų pinigų, priversti troleibusus marginti įvairiausiomis reklamomis. Suprantu - silpnaregiui tokiame margumyne sunku pamatyti numerį. Juo labiau, kad mieste važinėja kelių modelių troleibusai: vieni senesni, kiti naujesni. Aišku, skiriasi ir maršruto lentelių pakabinimo vieta. Taigi silpnaregiams dar sunkiau orientuotis. Mano manymu, esmė - ne skaičiaus dydis, o numerio ryškumas. Suprasdami silpnai matančių žmonių problemas, nutarėme pagelbėti. Nesvarbu, kokiu maršrutu važiuotų troleibusas, ant priekinio stiklo, dešinėje pusėje, apačioje, tvirtinama maršruto lentelė. Tiesa, vakare, naktį šis numeris nelabai gerai matomas. Todėl nusprendėme lentelę apšviesti ryškiau, kad numeris iš karto kristų į akis. Deja, numerio apšvietimas kainuoja kelis šimtus litų. Kol kas troleibusų parkas neturi pinigų. Šis būtinas darbas vis atidėliojamas ir atidėliojamas. Kyla nesusipratimų ir dėl šoninių numerių, kur smulkiu šriftu surašyta, kokiu maršrutu važiuoja troleibusas. Padidinus šriftus, netilptų visa reikalinga informacija. Kol kas priversti paisyti daugumos reikmių."

SP UAB "Vilniaus autobusų parkas" eismo skyriaus direktorius Mykolas Šutinys buvo kategoriškesnis: "Mes savavališkai autobusų, troleibusų maršrutus žyminčių numerių negalime padidinti. 1999 m. birželio 10 d. yra priimtas Vilniaus miesto valdybos specialus nutarimas, nurodantis numerių dydžius bei skelbtiną informaciją. Visa informacija yra suderinama su kalbininkais bei vyriausiąja miesto dailininke."

Neregius pasieks garsinė informacija

Transportininkai žada neužmiršti ir neregių. "Mums tenka dažnai lankytis užsienyje. Ten stebėdami visuomeninį transportą neužmirštame ir blogai matančių žmonių. Kiekvienoje šalyje neregių keleivių problema sprendžiama vis kitaip. Štai Čekijoje imtasi įdomaus eksperimento: jie akluosius aprūpino specialiais pulteliais. Atvažiavus autobusui, troleibusui, tramvajui, neregys, paspaudęs pultelyje įmontuotą mygtuką, išgirsta garsinę informaciją. Jam yra pasakoma, kuriuo maršrutu važiuoja ši autopriemonė," - pasakojo įmonės "Susisiekimo paslaugos" direktorius V. Antanavičius.

Kitą sprendimo kelią pasirinko lenkai. Apie jį papasakojo SP UAB "Vilniaus autobusų parkas" eismo skyriaus direktorius M. Šutinys: "Lenkai pasirinko paprastesnį ir ne tokį brangų būdą -jie ant autobusų, troleibusų stogų sumontavo garsiakalbius. Paspaudus pultelį aklasis išgirsta būtiniausią informaciją."

"Vieni savo jėgomis mes šios problemos neišspręsime. Reikia bendrų pastangų. Turėtume susitikti su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovais. Susitikime sužinotume neregių ir silpnaregių poreikius bei pageidavimus. Tada paruoštume veiklos programą. Viliuosi, jog bendromis pastangomis ir mums pavyktų neregius aprūpinti tokiais pulteliais. Reikiamų pinigų specialiai aparatūrai pirkti bei montuoti gautume, kai parašytume bendrą projektą," - tokias tolesnes bendradarbiavimo gaires nužymėjo ponas Vaidotas Antanavičius.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]