RENGINIAI


 

AKLŲJŲ VERSLAS EKSPERTO AKIMIS


Liepos 26 dieną Vilniuje, fondo M95 verslo inkubatoriuje, įvyko diskusija "Specializuotų verslo inkubatorių veikla ir perspektyvos". Joje dalyvavo ekspertas iš Europos Sąjungos Akis Petropoulos, Ūkio ministerijos bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros atstovės. Keistasi nuomonėmis neregių verslo, privačios veiklos temomis, kalbėta apie inkubatoriaus veiklą ir perspektyvas. Išsamesnis diskusijos perpasakojimas, matyt, būtų įdomus tik verslo specialistams, tad mes pasirinkome kiek kitokį būdą: remdamiesi diskusijoje išsakytomis mintimis bei teiginiais, kalbiname fondo M95 verslo inkubatoriaus direktorių Antaną Ruginį.
     - Gerbiamas Antanai, kaip atsitiko, kad ekspertas iš Europos Sąjungos A. Petropoulos liepos 26 dieną sėdėjo čia ir su Jumis diskutavo apie neregių verslą ir jo galimybes?
     - Viskas prasidėjo dar vasario mėnesį: atsirado galimybė pateikti projektą Lietuvos smulkaus verslo plėtros agentūrai. Šita agentūra vykdo PHARE programos projektą "Parama verslo inkubatoriams". Mes, kaip inkubatorius, pateikėme savo projektą ir gavome finansavimą. Didžioji jo dalis skirta materialinei bazei stiprinti: nusipirkome kompiuterinės technikos ir įsirengėme kompiuterių klasę. Joje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos, brailio bei spalvoti spausdintuvai, skaitytuvas. Esame ne tik interneto vartotojai, bet turime ir savo internetinį puslapį (www.iti.lt/fondas_m95) Galime akliesiems ir silpnaregiams teikti paslaugas ir informaciją įvairiais verslo klausimais, sudaryti sąlygas patiems pasinaudoti kompiuterine technika. Kompiuteriai aprūpinti reikalinga specialiąja įranga: kalbos sintezatoriais, specialiomis programomis. Visa tai, kaip jau sakiau, yra materialinė projekto dalis. Kita dalis - teorinė parama. Šičia mums gelbėjo ekspertas iš Europos Sąjungos, iš Graikijos, - A. Petropoulos. Liepos 26 d. pas mus jis lankėsi jau antrą kartą.
     - Diskusijos metu svečias klausinėjo, Jūs atsakinėjote: kalba sukosi apie verslą, akliesiems valstybės teikiamas lengvatas, marketingo paslaptis. Ar, Jūsų nuomone, svečias perprato mūsų organizacijos veiklos ypatybes? Kuo ši diskusija naudinga buvo Jums?
     - Nelengva imti ir pasakyti, perprato ar ne. Susitikimuose su užsienio ekspertais dažnai galima išgirsti patarimų, kuriuos ir taip gerai žinome, bet kuriais Lietuvoje negalime pasinaudoti. Tačiau tokių pokalbių metu visada išgirsti ir šį tą nauja. Mums diskusija buvo naudinga jau vien tuo, kad joje dalyvavo Ūkio ministerijos bei Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros specialistės. Svečias mūsų inkubatorių išskyrė iš kitų Lietuvoje veikiančių inkubatorių kaip specializuotą, turintį kitokias funkcijas ir kitokius veiklos principus. Kol kas visi inkubatoriai Lietuvoje buvo kuriami vadovaujantis vienodais principais pagal iš anksto parengtus ir Ūkio ministerijos patvirtintus tipinius nuostatus. Ekspertas iš Europos Sąjungos pabrėžė, kad net mūsų inkubatoriaus finansavimas turėtų būti kitoks. Tas momentas buvo labai svarbus. Žinoma, perversmo greitai nebus, bet vis jau šis tas. Diskusijoje kalbėjome apie galimybę pasinaudoti parama iš Europos Sąjungos programų plėtojant individualią veiklą. Iki kito susitikimo sukonkretinsime savo poreikius, o A. Petropoulos žadėjo pagelbėti ir tarpininkauti ieškant lėšų.
     - Buvo galima susidaryti įspūdį, kad Europos Sąjungos programose "plaukioja" dideli pinigai, skirti mokymams, perkvalifikavimams ir panašiems dalykams. Kaip reikėtų pasinaudoti susidariusia galimybe? Gal tikslinga kooperuotis su aklųjų įmonėmis?
     - Jeigu darysime išvadas iš tos informacijos, kurią gavome, tai tikrai galimybės yra didelės. Lėšos, skirtos socialiai pažeidžiamoms grupėms įsijungti į rinką, yra didesnės negu kitoms verslo žmonių grupėms. Tačiau tuos pinigus paimti reikia būti pasiruošus. Kažką nugriebti galime, tačiau visiškai išnaudoti visas galimybes kažin ar vieni patys esame pajėgūs. Nežinau, ar daug čia galėtų pasiimti aklųjų įmonės. Kiek galima suprasti, tos lėšos skirtos integruotai ir privačiai veiklai. Apie užimtumo įmones kalbos buvo nedaug. Jeigu galvoje turėsime ne įmones, o visos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklą, tai čia tikrai yra galimybių - organizuoti mokymus, perkvalifikavimus ir pan. Iš dalies galima gauti lėšų net darbo vietoms sukurti. Bet šito reikalo turi imtis ne tik mūsų sąjunga. Reikia kalbėti su Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, nes bus reikalinga mokymo bazė. Kalbama ne apie trumpalaikius kursus, bet apie profesinį mokymą. Mūsų organizacija, neturėdama bendrabučių, viena pati jo nepajėgs organizuoti.
     - Milžiniškais tempais vyksta ekonomikos globalizacija, pasaulio kompiuterizacija. Tačiau vis tiek atrodo, kad svečias individualaus verslo atžvilgiu nusiteikęs optimistiškai.
     - Taip. Paprašytas išsakyti savo nuomonę, A. Petropoulos pacitavo vieną savo kolegą, Graikijos eksporto tarybos narį, sakiusį, kad nėra didelių ir mažų įmonių, yra įmonės, sugebančios konkuruoti ir nesugebančios to daryti. Automatizacija, kompiuterizacija yra tiktai darbo palengvinimas ir veiklos perkėlimas į kitas sritis. Kalbėdamas apie užimtumą svečias pateikė tikrai įdomų ir nelauktą pavyzdį: senovės Atėnuose gyveno apie 60 tūkst. žmonių; tik 10-12 tūkst. iš jų turėjo balsavimo teisę (buvo miesto piliečiai), o likusieji - darbininkai, amatininkai, kurie už savo darbą pinigų negaudavo, nes pinigų, kaip tokių, nebuvo. Tie 50 tūkst. atėniečių jokių pinigų neturėjo, bet verslas ir amatai vis tiek klestėjo. Darbas, kaip vertybė, už kurią galima mokėti pinigus, buvo pripažintas tik senovės Romoje maždaug 100 metų prieš Kristų. A. Petropoulos nuomone, dabartinė visuomenė pamažu grįžta į senųjų Atėnų laikus, kada tipiškas darbininkas, kaip dabar mes jį suprantame, išnyks. Tačiau verslo ir užimtumo idėja vis tiek išliks.
     - Grįžkime nuo Atėnų ir Romos prie Jūsų inkubatoriaus - ką veikiate, ką ketinate veikti artimiausioje ateityje?
     - Jau beveik įsirengėme patalpas - dirbtuvėse dirba 3 ūkio subjektai. Turime įrengę 4 vietas pynėjams. Rugpjūčio pabaigoje verslo žmonėms surengėme kursus, kaip dirbti su kompiuterine technika. Rugsėjį ketiname susitikti su estais: jie audžia gobelenus ir, atrodo, tai daro gana sėkmingai, norėtume šitą patirtį perimti. Jeigu viskas gerai seksis, dar šiais metais pradėsime šito amato mokyti ir savo žmones. Šiemet turėtume surengti ir pynimo kursus. Kitų metų pradžioje turėtų vykti seminaras, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą. Verslininkų taip pat laukia seminaras smulkių gamintojų kooperacijos klausimais. Tokie tad būtų artimiausi planai.

Kalbėjosi Alvydas VALENTA
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]