JUBILIEJAI


Vanda BOREIKIENĖ

VALENTINUI TOLOČKAI


dr. Valentinas Vytautas Toločka     Šis tavo vardas mena
     Ne dieną Valentino, -
     O kiek dienų reikėjo
     Surinkti po šapelį,
     Kurie vėl atgaivina
     Istorijos tuos bruožus,
     Nubrėžtus atkakliųjų...
     Gyvenimo verpetuos
     Akių šviesos netekę,
     Bet širdimi norėję
     Pažint pasaulio grožį
     Ir pasirinkti kelią
     Darbų prasmingų savo.
    
     Žiedai gudobelėlės
     Ramino sielą tavo,
     Ir naujos viltys kėlės
     Per kalbą esperanto
     Išeiti į pasaulį...
     Ne kiekvienam juk lemta
     Tiek daug darbų aprėpti
     Ir pėdsaką palikti
     Visur, kur buvo žengta...
     Ne vienas tau dėkoja
     Už šį gausingą kraitį -
     Tu mokei koja kojon
     Su pažanga juos eiti...
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]