RENGINIAI


Audronė JOZĖNAITĖ

ŠEŠTASIS EUROPOS AKLŲJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS


Šių metų lapkričio 23-27 dieną Prahoje vyko VI Europos aklųjų sąjungos suvažiavimas. Kokiomis nuotaikomis naująjį tūkstantmetį pasitiks Europos aklieji? Atrodo, kad labai įvairiai. Tik Europos Sąjungai priklausančios šalys bei dar pora kitų turtingesnių šalių gyvena ramesnį gyvenimą ir gali galvoti apie įvairių paslaugų gerinimą akliesiems ir silpnaregiams. Daugelis Centrinės ir Rytų Europos aklųjų organizacijų svarsto, kaip išgyventi, na, o kai kurios karo, stichijos ar nepaprastai sunkios ekonominės situacijos nualintos šalys džiaugiasi pačio gyvenimo galimybe. Sunku patikėti, bet ir Europoje yra aklųjų mokyklų, neturinčių stogo virš galvos.
     Suvažiavimas yra suvažiavimas - skaitomi pranešimai, pateikiamos ataskaitos, vyksta naujos tarybos ir pirmininko bei pavaduotojų rinkimai, rezoliucijų priėmimas, priimamos įstatų pataisos. Nuo šiol suvažiavimai vyks ne kas treji, o kas ketveri metai. Įsteigta antrojo EAS tarybos pirmininko pavaduotojo pareigybė; šiek tiek padidintas EAS narystės mokestis, kuris nuo šiol bus dar labiau diferencijuotas, atsižvelgiant į šalies ekonominį lygį. Be to, kai kurios Europos šalys privalės mokėti privalomąjį mokestį centriniam EAS biurui išlaikyti. Ypatingas dėmesys suvažiavimo metu buvo skiriamas lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosioms taisyklėms. Sudaryta darbo grupė, kuri padės pagal šias taisykles paruošti tarptautinę konvenciją. Tai būtų milžiniškas laimėjimas, nes atsirastų mechanizmas, kuris leistų Europos aklųjų sąjungai spausti šalies vyriausybes kovojant už žmonių su negalia teises. Kita svarbi EAS ateities darbo kryptis - aklųjų ir silpnaregių, kaip vartotojų, teisių gynimas. Elektronikos pramonė vystosi labai sparčiai, aklieji ir silpnaregiai sudaro nemažą vartotojų grupę, o patys produktai sunkiai prieinami akliesiems. Vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių - elektroniniai pinigai. Šiuo metu dirba atskira grupė, kuri teikia pasiūlymus, kaip elektroniniai pinigai galėtų būti prieinami ir sutrikusio regėjimo žmonėms.
     Daugiausia šurmulio suvažiavime sukėlė moterys. Žinoma, moterų tema dabar yra labai madinga. Neabejotinos lyderės šiame judėjime yra skandinavės. Nusprendusios, kad aklų ir silpnaregių moterų Europos aklųjų sąjungos įvairiose struktūrose yra per mažai, jos pradėjo itin aktyvią kampaniją už lygias galimybes. Bėda ta, kad skandinavės nori savo idėjas žaibiškai perkelti į kitas kultūras, mažai ar beveik visai neatsižvelgdamos į labai didelius kultūrinius šalių skirtumus bei skirtingą demokratijos lygį. Prieš pat suvažiavimą vyko ir moterų forumas, kurio metu buvo nemažai diskutuojama apie galimybes suaktyvinti moterų veiklą ir sulyginti jų galimybes dalyvauti Europos aklųjų sąjungos veikloje.
John Wall     Savimeilę glosto tai, kad Osvaldui Petrauskui buvo pasiūlyta kelti savo kandidatūrą į EAS tarybą. Tokie pasiūlymai buvo gauti iš keleto stiprių nacionalinių organizacijų, tokių kaip Danija, Švedija, Nyderlandai. Tai, žinoma, yra labai malonus LASS įvertinimas, nes dėl narystės taryboje vyko rimta kova, bet šios vietos buvo atsisakyta - išvykos į tarybos posėdžius būtų brangiai kainavusios. Europos aklųjų sąjungos prezidentu antrai kadencijai buvo išrinktas John Wall iš Didžiosios Britanijos.
     Europos aklųjų sąjunga taip pat ruošiasi Europos Sąjungos plėtrai. Viena iš 14 EAS komisijų jau sudarė pakomitetį bendradarbiavimui su potencialiomis narėmis kandidatėmis į Europos Sąjungą. Mes savo ruožtu turime rengtis naujiems žingsniams ateity.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]