IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

NEĮMINTA LITERATŪROS MĮSLĖ


Sukanka 195 metai, kai buvo išleista (1804) vilniečio neregio poeto Francišeko Sokolo-Šahino eilėraščių knyga.
     Francišekas Sokolas-Šahinas (nei gimimo, nei mirties metai nežinomi, gyvenęs XVIII-XIX amžių sandūroje) - aklas poetas, palikęs vienintelį eilėraščių rinkinį, pavadintą "Francišeko Sokolo-Šahino, žmogaus, netekusio regėjimo, lenkiškoji mūza", kurį 1804 m. Vilniuje išleido Imperatoriškojo universiteto spaustuvė. Apie poeto gyvenimą beveik nieko nežinoma, tik iš jo eilėraščių sprendžiama, kad jis buvęs antibaudžiavinių pažiūrų.
     Norint surasti daugiau biografinių duomenų, buvo kreiptasi į Varšuvos bibliotekas, tačiau ir tenykščiai bibliografai pagelbėti negalėjo. Belieka tenkintis skurdžiomis žiniomis iš knygos tituliniame lape pateiktos platokos antraštės, kur pasakyta, kad autorius aklas, regėjimo netekęs galbūt vyresniame amžiuje, kad jis tikriausiai vilnietis bajoras. Sprendžiant iš neįprastos pavardės, lieka mįslė ir jo tautybė.
     Literatūrologas Kostas Korsakas nustatė, kad "Giesmė mužikėlio" nėra Dionizo Poškos originalus kūrinys, o F. Sokolo-Šahino eilėraščio vertimas. Visko gali būti, kad jiedu, kaip amžininkai, vienas kitą pažinojo. Manau, kad atsakymus apie nežinomą poeto gyvenimą rasime, kruopščiai peržiūrėję ano meto vilniškę spaudą ir archyvinius dokumentus.
    
"Mūsų žodis" atsiprašo dėl 11 numeryje paliktos klaidos. Skyrelyje "Iš mūsų kalendoriaus" turėjo būti taip: "Lapkričio 25 dieną sukanka 60 metų, kai gimė (1939) Anatolijus Klepikas, LAD veikėjas, literatas".
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]