RENGINIAI


Henrikas STUKAS

LIŪTAI DOVANOJO TIGRŲ KONCERTĄ


"Trys tigrai" scenojeLapkričio 8 dieną akliesiems ir silpnaregiams koncertavo "Trys tigrai": Eduardas Kaniava, Virgilijus Noreika ir Vladimiras Prudnikovas. Šis įsimintinas koncertas įvyko Vilniaus Sostinės LIONS klubo dėka.
    
Liūtų klubai - kas tai?
     Liūtų klubų idėja nėra nauja: ji gimė šio amžiaus pradžioje Amerikoje. "Mes tarnaujame" - toks Liūtų klubų šūkis. 1925 metais Liūtų klubas savo pagrindine veiklos kryptimi pasirinko neregių bei silpnaregių globą. Per keliasdešimt metų šis judėjimas išplito visame pasaulyje. Šiuo metu Liūtų klubai vienija daugiau nei 1,5 milijono narių, padaliniai įsteigti 182 pasaulio šalyse. Tai vienas labiausiai paplitusių visuomeninių klubinių judėjimų pasaulyje. Žodį LIONS, kuriuo pavadinti klubai, galima iššifruoti taip: jį sudaro pirmosios šių angliškų žodžių - laisvė, intelektas, tautų saugumas - raidės. Minėtieji žodžiai apibrėžia Liūtų klubų veiklą.
     Lietuvoje pirmieji Liūtų klubai atsirado tarpukario laikais. Po Nepriklausomybės atkūrimo vėl atsinaujina šių klubų veikla. Vilniuje Liūtų klubas įsikuria 1990 metais. Pasak Vilniaus Sostinės LIONS klubo nario Artūro Meliano, jie vadovaujasi tokiais pat principais, kaip ir panašūs klubai pasaulyje.
     Šio prestižinio klubo nariais tampama tik po labai griežtos atrankos. Liūtų klubai į savo gretas priima ne bet ką. Remiantis įstatais, į klubą priimami žymiausi tam tikros srities atstovai: kultūros, meno, verslo, politikos, žemės ūkio, sporto. Liūtų klubo nariais gali būti tik du vienos srities atstovai. Kiekvienai naujai kandidatūrai turi pritarti visi Liūtų klubo nariai. Jei yra nors vienas balsas prieš, norintysis klubo nariu netampa. Kiekvienas klubo narys moka nemažus mokesčius. Vilniuje veikia du Liūtų klubai. "Sostinės Liūtų" klubo buveinė - "Ida Basar" restoranas. Šio restorano šeimininkas ir vadovauja Vilniaus Sostinės LIONS klubui. Liūtų klubo nariai susirenka du kartus per mėnesį. Jie tariasi, kaip padėti žmonėms su regos negalia.
    
Koncerto idėja
     "Ne taip seniai minėta Baltosios lazdelės diena. Šia proga nusprendėme ką nors vertingo padovanoti neregiams bei silpnaregiams. Materialios dovanos greit pamirštamos. Reikėjo padovanoti tai, ką ilgai prisimins. Ne paslaptis, jog šiais laikais ne kiekvienas gali nueiti į koncertą. Bilietai brangiai kainuoja. Gimė idėja neregiams surengti nemokamą koncertą. Ką kviestis? Pasirodo, į šį klausimą atsakyti keblu. Koncertu turėtų džiaugtis visi. Galima būtų pasikviesti popmuzikos žvaigždžių. Jaunimui patiks, o vyresnio amžiaus žmonės nusivils. Klasikinę muziką ne visi mėgsta. Pasirinkome "Tris tigrus". Jų atliekamos dainos patinka įvairaus amžiaus žmonėms", - pasakojo vienas iš koncerto iniciatorių A. Melianas.
     Organizuojant koncertą didelių sunkumų neiškilo. Tris žymiausi operos dainininkai be didesnių įkalbinėjimų sutiko padainuoti neįgaliesiems. Koncertu džiaugtis galėjo šeši šimtai neįgaliųjų.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]