VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

HEMESEN. CHIRURGAS


Šešioliktojo amžiaus dailininkas Hemesen (1500-1564 ar 1566) padovanojo meno pasauliui spalvingą drobę "Chirurgas". Paveiksle pavaizduotas to meto gydytojas, paciento kaktos viduryje operuojantis gumbą. Pagyvenusi moteriškė - matyt, daktaro žmona - laiko ligonio galvą. Nelaimėlis, iškreiptu iš skausmo veidu, atsilošęs į pagalve paminkštintą kėdę, viena ranka laikosi įsikibęs krėslo, kitą laiko kiek pakėlęs. Chirurgas, dėvįs raudoną gobtuvą ant galvos, pasiraitojęs rankoves kairiąja ranka laiko paciento veidą, dešiniąja - instrumentu krapšto jau prapjautą gumbą. Besidarbuojančių kairėje gražaus veido mergina metaliniame dubenėlyje bando tepalą, kuriuo tikriausiai užteps žaizdą. Greta ant stalelio - krūva vaistų ir instrumentų.
     Chirurgo dešinėje, pakėlęs sunertas rankas, atsiklaupęs ant kelių, neregys meldžia Dievą sėkmės. Aklasis apsirengęs juodais drabužiais, saulės šviesa išryškina jo nejauną, kenčiantį veidą ir išraiškingai sunertas rankas. Veiksmas vyksta lauke, greičiausiai prie gydytojo namo, kur daugiau šviesos. Už nugaros matosi daktaro namai, o tolumoje - galinga pilis su greta stovinčia gotiško stiliaus bažnyčia. Gatvės tolumoje lyg niekur nieko ramiai vaikštinėja miestelėnai.
     Dailininkas daug dėmesio skyrė detalėms: puikiai nupiešti ir spalvingi senoviški drabužiai, ir gydymo reikmenys, ir pastatų architektūros detalės, kas atitraukia dėmesį nuo kenčiančių ligonių ir leidžia gerėtis tapybos subtilumu.
     Šis paveikslas buvo nutapytas 1541 metais ir šiuo metu yra saugomas garsiajame Prado muziejuje.
    
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]