IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


MOKYTOJA NIJOLĖ REMEIKIENĖ

     Lapkričio 1 dieną sukanka 70 metų, kai gimė (1929) Nijolė Remeikienė, tiflopedagogė.
     N. Kybartaitė-Remeikienė gimė Šiauliuose, tarnautojų šeimoje. 1950 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo rusų kalbą ir literatūrą; 1976 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, studijavo tiflopedagogiką. 1959 m. pradėjo dirbti Šiaulių aklųjų įmonėje, kur švietimo skyriaus pavesta organizavo aklųjų beraščių ir mažaraščių kursus. Šį darbą dirbo kelerius metus, kol buvo organizuotos klasės prie Šiaulių miesto suaugusių vidurinės mokyklos. Čia mokė Brailio rašto ir pradinio mokslo suaugusius akluosius. 1971 m. perėjo dirbti į suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Šiaulių skyrių mokytoja, 1973-1986 m. ėjo metodininkės pareigas, buvo atsakinga už Brailio rašto mokymą respublikoje. Panaikinus suaugusių aklųjų vidurinę mokyklą, toliau mokytojavo aklųjų socialinio ugdymo mokykloje; ją likvidavus, perėjo dirbti tiflopedagoge į P. Avižonio regos centrą, dirbo su silpnaregiais ir nematančiais vaikais, padėdama jiems adaptuotis visuomenėje, orientuotis aplinkoje, ikimokyklinukus paruošti - mokyklai, o mokiniams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje, įveikti sunkumus, kuriuos tenka patirti silpnaregiui ar neregui.

ŽUVĘS ŽYDINČIOJE JAUNYSTĖJE

     Lapkričio 25 dieną sukanka 70 metų, kai gimė (1929) Anatolijus Klepikas, LAD veikėjas, literatas. Jis gimė Mankuviškių kaime (Kaišiadorių raj.), valstiečių šeimoje. Lankė Surgantiškių pradinę mokyklą. Nusilpus regėjimui, nuo 1953 m. mokėsi Kauno aklųjų vidurinėje mokykloje, ją baigęs 1957 m. įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo istoriją. Universitetą baigė 1962 m. ir pradėjo dirbti LAD Klaipėdos tarprajoninės valdybos pirmininku. 1964 m. buvo paskirtas LAD leidyklos direktoriumi-vyriausiuoju redaktoriumi, o nuo 1965 m. lapkričio 30 d. iki mirties ėjo LAD centro valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas, buvo labai perspektyvus draugijos vadovas.
     A. Klepikas domėjosi spauda, žurnalistiniu darbu, buvo žurnalo "Mūsų žodis" redkolegijos narys ir bendradarbis. Spausdino straipsnius respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. Dar vidurinėje mokykloje pradėjo rašyti grožinės literatūros kūrinius - eilėraščius, apybraižas.
     Turėjo šeimą, augino dukterį. 1967 m. liepos 5 d. tragiškai žuvo autokatastrofoje.
     Anatolijaus gražiai pradėtą organizacinį darbą tęsia ir plėtoja Klaipėdoje jo žmona Nijolė Klepikienė.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]