DĖMESIO!


 

Mieli skaitytojai


Jau galima žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2000 metams. Prenumeratos sąlygos šiek tiek pasikeitė.
     Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo redakcijos, nebeliko prenumeratos per apskričių tarybas.
     "Lietuvos pašto" skyriuose "Mūsų žodį" 2000 metams galima užsiprenumeruoti visiems metams (anksčiau buvo pusei metų).
    
    
     Žurnalo "Mūsų žodis" vieno
     numerio kaina yra:
     reginčiųjų raštu - 1.60 Lt,
     Brailio raštu - 1 Lt.
     Metams žurnalas kainuos:
     reginčiųjų raštu - 19.20 Lt,
     Brailio raštu - 12 Lt.
     Žurnalo indeksas kataloguose:
     reginčiųjų raštu - 5060,
     Brailio raštu - 5061.
    
     Redakcija prašo visų, užsiprenumeruojančių žurnalą reginčiųjų ar Brailio raštu,
     prenumeruotis tik per paštą.
     Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-22) 263 863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]