JUBILIEJAI


Danutė BUMBULIENĖ

PROFESORĖ - ŠVIESOS VILTIS


Emilija DaktaravičienėNe kiekvienas gali pasidžiaugti tokiu garbingu jubiliejumi ir prasmingo gyvenimo pilnatve kaip Kauno medicinos universiteto Reabilitacinės regos laboratorijos vedėja, mokslininkė, Gedimino IV laipsnio ordino kavalierė, Lietuvos aklųjų draugijos bei LASS Garbės narė nuo 1979 metų, nenuilstanti gydytoja oftalmologė, aklųjų globėja ir švietėja, pirmoji moteris profesorė oftalmologė Emilija Daktaravičienė.
     Ji KMU Akių ligų katedros gyvoji istorija nuo pat jos įkūrimo - 1949 metų, kai baigusi Kauno universiteto Medicinos fakultetą, buvo palikta katedroje laborante. Dar jai teko kartu dirbti su oftalmologu docentu Juozu Nemeikša.
     Čia prasidėjo jos mokslinio darbo kelias nuo asistentės iki docentės, profesorės. Specializavosi pas žymiausius to meto oftalmologus Maskvoje, Odesoje. Baigė aspirantūrą Leningrade, apgynė darbą "Akių tuberkuliozės diagnostika". Po karo tai buvo labai aktuali problema. Vėliau buvo kruopščiai dirbama rengiant daktarinę disertaciją "Pakitimai akių kraujagyslėse sergant hipertonija, ateroskleroze ir kitomis ligomis". Ji yra Lietuvoje pirmoji moteris oftalmologė, 1965 metais gavusi profesorės vardą.
     Profesorę visuomet domina sudėtingi ir įvairūs akių ligų susirgimai, nauji diagnostikos, gydymo metodai, naujausi vaistai.
     Negailėdamos jėgų ir sveikatos docentės Emilija Daktaravičienė ir Aldona Valentinienė 1972 metais su architektu V. Putna parengė 240 lovų Kauno akių ligų klinikos detalų projektą, kuriame buvo numatyti įvairiausi suaugusiųjų ir vaikų specializuoti skyriai bei kabinetai. Projektą patvirtino Sveikatos apsaugos ministras Vytautas Kleiza, o finansavimą statybai užtikrino Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos pirmininkas Mykolas Poznanskas.
     Taip 1972-1976 metais Kaune buvo pastatyta specializuota akių ligų klinika, aprūpinta moderniausia to meto aparatūra (vėliau atsirado ir ultragarsas bei lazeris) ir aukščiausios kvalifikacinės kategorijos specialistais. Jau 23 metai ši klinika priima sunkiausius ligonius iš visos Lietuvos, o akių traumų punktas dirba visą parą.
     Profesorė su meile ir pasididžiavimu prisimena tuos keturiolika bendradarbių idealistų, dirbusių Akių ligų katedroje. Visi dirbo, neskaičiuodami darbo valandų, kad tik būtų sukurta naujausia metodika akių ligų - glaukomos, kataraktos ir kitų - diagnostikai, ištyrimui bei gydymui.
     Kiek ji yra diagnozavusi, operavusi ir išgydžiusi regėjimo ligonių per tuos savo 50 darbo metų, sunku net suskaičiuoti (per metus po 200-300 glaukomos, kataraktos bei potrauminių operacijų). Nepamirštami ligoniai, operuoti skubiai iškvietus iš namų: taip po akių traumos operuotas krepšininkas Šarūnas Marčiulionis bei kiti, laimingai pasveikę.
     Profesorė Emilija Daktaravičienė - gydytoja oftalmologė iš pašaukimo. Visus savo sugebėjimus - profesinius, organizacinius, mokslinio-tiriamojo darbo - paskyrė aklųjų ir silpnaregių ligonių akių ligų diagnostikai, tyrimui, gydymui, ligonių globai bei švietimui.
     Yra parašiusi 300 straipsnių medicinos spaudoje oftalmologijos mokslo klausimais bei 100 mokslo populiarinimo straipsnių plačiajai visuomenei.
     Už nuopelnus oftalmologijoje 1996 metais profesorė apdovanota Gedimino IV laipsnio ordinu.
     Su savo parengtais pranešimais dalyvavo ne vienoje tarptautinėje oftalmologų konferencijoje.
     Profesorė daug darbo įdėjo retai akių ligai - pigmentiniam retinitui - diagnozuoti, naujai medicinos technologijai su keliomis gydymo pakopomis (naudojant vaistus ir sudėtingą aparatūrą) įdiegti.
     Prieš penkerius metus Emilija Daktaravičienė kartu su kauniečiu inžinieriumi Romualdu Kudaru įkūrė sergančių pigmentiniu retinitu (retinitis pigmentosa) sąjungą LRPS, pavadintą remiantis šios ligos lotynišku pavadinimu.
     Sergantiems pigmentiniu retinitu 1997 metais profesorė kartu su docente Aldona Valentiniene parašė knygą-informaciją "Kas yra retinitis pigmentosa?", kurioje atsakoma konkrečiai į 37 klausimus apie šią ligą.
     Profesorė - nenuilstanti regėjimo profilaktinių patikrinimų konsultantė (kartu su med. dr. Svetlana Purtokiene ir kitais kolegomis visuomenininkais) beveik visose Lietuvos apskrityse ir kai kuriuose rajonuose, kur buvo įsteigti LRPS skyriai: Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Telšiuose, Jurbarke, Marijampolėje, Utenoje, Kėdainiuose.
     Jau penkti metai ji rengia seminarus Kaune retinitis pigmentosa klausimais gydytojams oftalmologams, LRPS nariams bei jų artimiesiems. Visuomet įdomiai ir visiems suprantamai profesorė paaiškina savo dalykiniuose pranešimuose apie sudėtingiausius retinitis pigmentosa diagnostikos, ligos genetinius tyrimus, ieškant pažeistų akių tinklainės ląstelių priežasčių, informuoja apie naujausius vaistus bei gydymo metodus.
     Taip ne vienam įžiebė tikėjimo viltį, kad jo liga bent jau neprogresuos, o pradinėse stadijose - pagerės matymas.
     Kartu su vyru profesoriumi Jonu Daktaravičiumi nuo 1993 metų aktyviai dalyvauja Kauno Profesorių klubo prie KMU darbe.
     Džiaugiasi dukters Noros ir žento Eugenijaus (abiejų inžinierių) šeima bei anūke Vilda. Mėgsta teatrą, parodas.
     Prisimena ir Šiaurės Lietuvos kraštą (Žeimelio valsčių ir buvusį Ruonio vienkiemį), kur ji gimė ūkininkų Juozo ir Onos Kubliekų šeimoje prieš aštuoniasdešimt metų rugsėjo 27 dieną. Neužmirštama ir Linkuvos gimnazija.
     Profesorės spinduliuojanti energija, inteligencija, dalykiškumas, geranoriškumas, altruistinis entuziazmas (darbas visuomeniniais pagrindais LRPS ir kitur), motiniškai švelni šypsena gražiame veide (veikia kaip geriausi vaistai), organizuotumas, pareigingumas visada lieka atmintyje su ja pabendravus seminaruose, LRPS tarybos posėdžiuose, suvažiavimuose, konferencijose, konsultacijose.
     Gerbiamai Jubiliatei linkime dar daug darbingų, kūrybingų metų tokioje prasmingo gyvenimo pilnatvėje, kur visada švyti šviesa - viltis pagyti ir matyti.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]