VIRŠELIS


Vytautas GUDONIS

B.PIGILGEIMAS. AKLOJI


Devyniolikto šimtmečio pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje gyvenęs ir kūręs austrų dailininkas B.Pigilgeimas vieną iš savo drobių pavadino "Akloji". Paveiksle pavaizduota jauna akla moteris, per žydinčių aguonų lauką nešanti ąsotį su vandeniu. Dešinėje rankoje - gruboko darbo molinis ąsotis, kairėje - ilga medinė lazda, kuria moteris tyrinėja kelią. Matyt, neregė eina šaltinio link, nes didelį ąsotį ji neša lengvai, neįsitempusi. Pripildžiusi indą vandens galbūt ji per petį persimes prie ąsų pritvirtintą virvę, kurios kilpa šiek tiek velkasi žeme. B.Pigilgeimas ta pačia tema yra nutapęs dar vieną drobę, kurią pavadino "Likimas". Siužetas tas pats. Net moters veidas panašus. Tik čia neregės rūbai kiti, o vietoje degančių ugnimi aguonų lauko - vešlūs, lyg povandeninės augmenijos žolynai.
     Matyt, šiame laikotarpyje buvo madingi tokie paveikslai. Mūsų kolekcijoje net šeši tokių paveikslų pavyzdžiai, išleisti to meto įvairių leidyklų kaip spalvoti ir juodai balti atvirukai. Įdomiausia, kad ne tik tema, bet ir siužetas būdavo atkartojamas: einančios neregės su ąsočiu poza, šiek tiek atlošta galva, tvarkingi drabužiai. Matyt, šie atvirukai buvo noriai perkami ir tuometinės leidyklos jų leisdavo daug. Beskubėdami leidėjai nelabai kreipdavo dėmesį į autorystę. Taip amžiaus pradžioje buvo išleisti du atvirukai, pavadinti "Akloji", ir beveik nesiskiriantys vienas nuo kito. Tačiau vienas priskiriamas dailininkui M.Lo, kitas - dailininkui Gerlachui. Pastarasis buvo naudojamas atvirlaiškiui ir į mūsų kolekciją pateko iš kolekcionierių rankų su to meto pašto ženklu bei adresuotu į Rygą laišku, datuotu 1912 metais.
     Aklosios moters tema vaizduojamajame mene retesnė negu neregio vyro. Nereges moteris savo darbuose vaizdavo P.Biogstigelis, F.Mazerelis, E.Šile, H.Balušekas ir kiti dailininkai.
     Lietuvoje daugiausia dailininkų dėmesio susilaukė žymiausia mūsų šalies neregė dainininkė B.Grincevičiūtė. Ją piešė, tapė I.Budrys, V.Kisarauskas, D.Tarabildienė, V. Karatajus ir kiti dailininkai. Lietuvos lakštingalos portretą medyje yra bandęs sukurti liaudies meistras Ipolitas Užkurnys.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]