SOCIALINIS DARBAS


Algimantas ARBOČIUS

STUDIJUOJAME ANDRAGOGIKĄ


Lietuvoje yra apie 4000 socialinių darbuotojų. Tik 2-3 proc. iš jų turi bazinį išsilavinimą. O kas suskaičiuos, kiek Lietuvoje pagyvenusių ir senų žmonių, kurie kasdien besikeičiančioje visuomenėje nespėja susivokti, persiorganizuoti, prisitaikyti.
     Permainoms nepasirengę žmonės kasdien modernėjančioje visuomenėje išgyvena socialines dramas. Pagyvenęs, juo labiau senas žmogus, pasijunta vis labiau atstumtas, nereikalingas. Be to, jam tenka patirti įvairių netekčių - darbo, bendradarbių, socialinių ryšių.
     Jeigu fiziškai sunegalavęs žmogus gali kreiptis pagalbos į medikus, tai, kur ieškoti moralinės, dvasinės paramos, jis dažnai nežino.
     Lietuvoje yra nemažai vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, besirūpinančių kvalifikacijos suteikimu ir kėlimu dirbantiems socialinį darbą. Viena iš jų - Lietuvos globos įstaigų vadovų asociacija "Rūpestinga globa". Pernai, artėjant Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams, asociacijos kvalifikacijos kėlimo komisijos primininkė Angelė Bajorienė kreipėsi į kelias Lietuvos aukštąsias mokyklas dėl kvalifikacijos kėlimo socialiniams darbuotojams. Vytauto Didžiojo universiteto docentės Nijolės Večkienės pasiūlymu pasirinkta Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro docentės Giedros Linkaitytės andragogikos mokslo - kaip ugdyti ir šviesti suaugusius ir senus žmones - kvalifikacijos įgijimo programa.
     Šioje andragogų grupėje studijuoja 17 žmonių, dirbančių praktinį socialinį darbą iš Vilniaus, Kauno, Neringos, Raseinių, Vilkaviškio, Prienų miestų bei rajonų.
     Vilniečių grupę sudaro trys žmonės. Tai Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos darbuotojai Sigitas Bilevičius, Jurgita Bačiulytė ir Algimantas Arbočius.
     Tikimasi, kad šiemet Lietuvoje, kaip ir kitose Vakarų Europos, Skandinavijos valstybėse, bus patvirtinta programa, pagal kurią grupės nariai tęstinėse studijose sieks įgyti šios srities bakalauro bei magistro išsimokslinimą. Užsiėmimai vyksta 3-4 dienas per mėnesį. Paskaitas skaito ne tik VDU, bet ir užsienio šalių dėstytojai.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]