RENGINIAI


Genovaitė VAITKUVIENĖ

KALĖDINĖ TRADICIJA


Ketvirtus metus mūsų mokiniai, jų tėveliai, globėjai ir pedagogai susėdame prie bendro kalėdinio stalo. Salę puošia Advento vainikas, visur puikuojasi kupinos vaikiškos fantazijos snaigių, angelų, eglučių kompozicijos, ant stalų jaukiai dega žvakės ir kiekvienas pajuntame Šventę - čia prasidedančią, esančią ir laukiamą. Dingsta ironiškos šypsenėlės vaikinų veiduose, kai visi, vedami muzikos mokytojos Redos Urnienės ir gražiai jai pritariančio tikybos mokytojo Vladislovo Juopusio, giedame kalėdines giesmes, kai matome gražią inscenizaciją, kai skamba nuoširdūs linkėjimai. Uždegę žvakutę, kiekvienas galime pasakyti savo svajonę, troškimą. Jaudinančiai skamba vaikų žodžiai, nes retai kuris prašo ko nors sau, o trokšta gėrio visiems: "Kad visi mūsų mokyklos vaikai geriau matytų", "Kad nesipyktume, kad gerai sektųsi visiems mokytis", "Kad būtų sveiki mano tėveliai"...
     Šventė nebūtų tokia graži be mūsų nuolatinių rėmėjų pagalbos. Už skanėstų kupinus stalus ir asmenines dovanėles dėkojame P.Daunio fondui, Briulio miesto (Vokietija) evangelikų bendruomenei, konditerijos fabrikui "Kraft Jakobs Suchard Lietuva", Kauno Pieno centrui, "Kauno duonai".
     Mūsų kalėdinė vakaronė tampa renginiu, į kurį nereikia kviesti, - pakanka savo buvimu joje dovanoti kitiems dėmesį ir gerumą. Tai šventė, kai ankštoje, bet jaukioje salėje jaučiamės lyg viena šeima ir su nuoširdžiu pritarimu bei vienas kito palaikymu peržengiame ateinančių metų slenkstį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]