Nuotraukoje autorius"Mūsų žodžio" vyr. redaktorius 
Vytautas GENDVILAS

GERBIAMAS SKAITYTOJAU


"Mes tikime, kad šis žurnalas, kaip ir kiekvienas spaudos organas, atliks organizuojantį vaidmenį, tai yra suburs į draugiją visus akluosius, kad jis plačioje visuomenėje propaguos Aklųjų draugijos laimėjimus, kad pašalins neteisingą ir nepagrįstą nuomonę, dar pasireiškiančią kai kurių žmonių tarpe apie akluosius, kaip nepilnaverčius piliečius."

"Mūsų žodis", 1959 m. Nr.1

     Jau 40 metų be pertraukos ir kokių nors sutrikimų kiekvieną mėnesį neregius ir visuomenę aplanko žurnalas "Mūsų žodis". Per tuos metus buvo visko: keitės politinės pažiūros ir santvarkos, keitėsi žmonės, net kartos. O "Mūsų žodis" išliko. Aišku, su gyvenimu ir jis keitėsi, bet išliko, išgyveno... Ir toliau gyvens. Kilnūs tikslai burti neregius draugėn, pasakoti visuomenei apie jų gyvenimą, griauti klaidingas nuostatas apie neregį, atrodo, tuoj tuoj bus įgyvendinti. Tačiau laikas bėga, keičiasi žmonių pažiūros, politinės ir ekonominės mados, vietoje vienų ateina kiti. Ir tai, kas, atrodo, visiems jau buvo aišku, suprantama, pažįstama, žiūrėk, vėl tapo šiek tiek neaišku, nesuprantama, nepažįstama. Visa tai, matyt, išnyks tada, kai išnyks pati neregystė. O kol ji yra, yra ir "Mūsų žodis".
     Šiuo metu "Mūsų žodis" - ne vien žurnalo redakcija. Tai ir knygų akliesiems spaustuvė, ir knygų bei informacinės literatūros leidykla, ir dar daug kas, ko vienu žodžiu neįvardinsi. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos individualioje įmonėje "Mūsų žodis" dirba 13 žmonių. Iš jų 7 - I ir II grupės regėjimo invalidai. Kasdieniniame darbe jie naudojasi modernia, specialiai akliesiems ir silpnaregiams pritaikyta kompiuterine technika. Žurnalas "Mūsų žodis" spausdinamas reginčiųjų, Brailio raštu, garsinamas į kasetes. Be mėnesinio žurnalo "Mūsų žodis", skaitytojus Brailio raštu kas savaitę pasiekia televizijos ir radijo programos. Kasmet Lietuvos aklųjų bibliotekos užsakymu išleidžiame keliolikos pavadinimų knygų Brailio raštu. Kasmet "Mūsų žodis" išleidžia kelis su aklųjų gyvenimu ir kūrybine veikla susijusius leidinius.
     Per tuos 40 metų "Mūsų žodyje" dirbo ir jam rašė labai daug žmonių. Būtų rizikinga kuriam nors vienam jų patikėti apibendrinti nueitą kelią. "Mūsų žodis", kaip ir bet kuris periodinis leidinys, buvo ir yra kolektyvinio darbo rezultatas. Todėl būtų teisinga, kad "Mūsų žodžio" istoriją prisimintų tie, kas žurnalą kūrė, jam vadovavo, jame dirbo. Likimas nemažai tų žmonių išblaškė po Lietuvą, po kitas redakcijas, kitas institucijas. Vieniems darbas "Mūsų žodyje" buvo darbinės veiklos pradžia, kitiems - karjeros vidurys, dar kitiems - užuovėja nuo likimo ar laikmečio negandų, dar kitiems... Bet geriau tegu jie kalba patys...
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]