Neregių literatų kūrybos konkursas

Lietuvos aklųjų biblioteka skelbia tradicinį neregių literatų kūrybos konkursą 2010-iems metams.

Konkurso nuostatus rasite Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir visuose jos filialuose, interneto svetainėje www.labiblioteka.lt bei žurnalo "Mūsų žodis" 2008 metų 9 numeryje. Primename svarbiausius reikalavimus:

* Konkursui pateikiami grožinės literatūros kūriniai, prisiminimai, eseistika, anksčiau neskelbti atskiru leidiniu;

* Konkurse gali dalyvauti kuriantys prozą ir poeziją aklieji ir silpnaregiai;

* Tvarkingai atspausdinti ir susegti rankraščiai pateikiami dviem egzemplioriais Lietuvos aklųjų bibliotekai iki 2010 metų vasario 1 d. Pageidautinas elektroninis rankraščio variantas. Prie rankraščio turi būti pridedama trumpa informacija apie autorių

Kūrybos konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2010 m. gegužės 1 d.

 

Tel. pasiteirauti: (8-5) 2150614, [email protected] .