Skaitymo Brailio raštu konkursas

Gegužės 7 d. Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, įvyks respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas, skirtas 200-osioms L.Brailio gimimo metinėms.

Konkurse dalyvauja regioninių konkursų nugalėtojai bei aklųjų ugdymo centrų moksleiviai. Konkurso dalyviai varžysis trijose grupėse (dvi suaugusiųjų ir viena moksleivių).

Konkursas prasidės 11.00 val. Tęsis iki 13.00 val. Po pietų vyks diskusija apie Brailio raštą. LAB kviečia joje dalyvauti Brailio rašto skaitytojus, leidėjus, Brailio rašto mokytojus. Po diskusijos bus pagerbti ir apdovanoti Nacionalinio diktanto dalyviai ir šio konkurso nugalėtojai.