Vaikų meninės kūrybos konkursas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga rengia regėjimo negalią turinčių vaikų meninės raiškos ir kūrybos festivalį-konkursą "Pavasario vyturiukai".

Konkurso tikslai:

- skatinti aklų ir silpnaregių vaikų kūrybinę saviraišką, padėti atskleisti jų individualius gebėjimus;

- plėtoti regėjimo negalią turinčių vaikų koncertinę veiklą;

- keistis kultūrinėmis programomis ir patirtimi;

- populiarinti regėjimo negalią turinčių vaikų kūrybinius pasiekimus, keisti visuomenės požiūrį į neįgaliuosius bei jų galimybes.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks dviem turais. I turas rengiamas drauge su didžiųjų miestų (išskyrus Vilnių ir Kauną) aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų pasirodymais festivalyje "Iš tos versmės". Festivalis vyks balandžio 15 - gegužės 16 d.

Klaipėdoje - gegužės 8 d. (penktadienis),

Panevėžyje - gegužės 15 d. (penktadienis),

Šiauliuose - gegužės 9 d. (šeštadienis,

Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre - balandžio 22 d.

Kaune, Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre - balandžio 23 d.

Antrasis turas (baigiamasis renginys) įvyks 2009 m. gegužės 22 d. Kaune. Baigiamojo renginio koordinatorius - Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (Taikos pr.6a, Kaunas, el adresas: [email protected])

Smulkesnę informaciją bei festivalio nuostatus galite gauti LASS regionų centruose.

Dalyviai:

Festivalyje kviečiami dalyvauti aklų ir silpnaregių vaikų meniniai kolektyvai bei pavieniai atlikėjai, solistai: vokalistai, instrumentininkai, meninio žodžio mėgėjai.

Konkurso dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes:

- A grupė - ikimokyklinio amžiaus (tik regioniniam ture)

- B grupė - 7 - 11 metų;

- C grupė - 12 - 16 metų;

- D grupė - 17 metų ir vyresni moksleiviai.

Programa:

Solistams - du laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai;

Ansambliams, chorams ir šokių kolektyvams - du skirtingo charakterio kūriniai;

Etnografiniams, folkloriniams ansambliams ir dramos kolektyvams - pasirodymo trukmė iki 10 -15 min.

Jei vienai mokymo įstaigai atstovautų keli mokinių meniniai kolektyvai ar solistai, jų pasirodymo bendra trukmė - ne daugiau nei 1 val. 20 min.

Baigiamąjame koncerte - 30 min.

Dalyviai gali atlikti lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, savo kūrybos muziką. Pageidautina pasirinktas dainas atlikti lietuvių kalba.

Vertinama:

- Kolektyvų bei pavienių atlikėjų meninis lygis;

- Repertuaro parinkimas ir originalumas;

- Žanrų įvairovė;

- Sceninė kultūra ir laikysena, kūno kalba;

- Atlikimo profesionalumas;

Solistai ir ansambliai vertinami atskirai.

Vertinimo komisiją sudaro nelyginis asmenų skaičius: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, konkurse dalyvaujančių ugdymo įstaigų, kitų, su muzikiniu meniniu ugdymu susijusių institucijų specialistai.

Organizacinė veikla:

Paraišką apie dalyvavimą I regioniniame ture pateikti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki renginio pradžios.

Paraiškoje nurodoma:

- Ugdymo įstaiga, adresas, kontaktai;

- Atlikėjų skaičius ir jų vardai bei pavardės, amžiaus grupė, klasė, žanras;

- Vadovo, mokytojo, koncertmeisterio vardas, pavardė;

- Tikslus atvykstančių ir lydinčių žmonių skaičius (būtina informacija dėl apgyvendinimo, maitinimo ir t.t.);

- Repertuaras (kūrinio autorius bei pavadinimas);

- Programos trukmė minutėmis;

- Scenoje reikalinga įranga.

Apie dalyvavimą II ture konkurso dalyviai bus informuoti per savaitę po I turo.

Laureatai ir konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami diplomais ir padėkos raštais arba atminimo dovanėlėmis.

Konkurso baigiamojo etapo dalyviams suteikiamas nemokamas maitinimas.

 

Papildoma informacija apie konkursą teikiama LASS centro taryboje:
Labdarių g. 7/11, Vilnius, tel: (8-5) 212294; faksas (8 5) 2121464; El. paštas [email protected]