Festivalis "Iš tos versmės"

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS), nors ir pakankamai sudėtingomis šalies ekonominės situacijos sąlygomis, skatina ir toliau tęsti prasmingas muzikinio aklųjų ir silpnaregių gyvenimo tradicijas. Šių metų balandžio - gegužės mėn. LASS rengia festivalį (konkursą) "Iš tos versmės". Festivalis vyks didžiuosiuose šalies miestuose - Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje.

DALYVIAI:

Aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalyje "Iš tos versmės" dalyvauja Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje veikiantys aklųjų ir silpnaregių meno mėgėjų kolektyvai, subūrę 45 proc. regėjimo neįgaliųjų (išskyrus šokių kolektyvus). Taip pat pavieniai atlikėjai: muzikantai, pasakoriai, solistai vokalistai, literatai, skaitovai ir pasakoriai.

PROGRAMA IR PASIRODYMO TRUKMĖ:

Festivalyje nekartoti 2007 m. repertuaro.

Koncertinę programą susieti su Lietuvos vardo tūkstantmečio ištakomis. Renginyje galėtų dalyvauti ir to regiono vaikai. Tai liudytų pastovią katų kaitą.

Festivalyje atliekami laisvai pasirinkti kūriniai. Kolektyvai atlieka:

- vokaliniai, vokaliniai instrumentiniai, instrumentiniai kolektyvai - 3 skirtingo charakterio kūrinius;

- folkloro ir etnografiniai kolektyvai - 15-20 min.;

- liaudiškos muzikos kapelos - 3 kūrinius;

- šokėjai - 3 šokiai;

- pavieniai solistai-vokalistai - 2 skirtingo žanro kūrinius;

- instrumentalistai - 2 skirtingo žanro kūrinius;

- dramos būreliai - 1 veiksmas arba scena iš spektaklio, - 15-20 min.,

- skaitovai, pasakoriai - iki 8 min.,

- LASS literatų kūrybos pristatymas - iki 8 min.

- amatų mėgėjų ir tautodailininkų parodų, klubų veiklos pristatymui - iki 10 min.

FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS:

LASS meninės saviraiškos ir kūrybos festivalis "Iš tos versmės" vyks 5 regionų didžiuosiuose miestuose tokia tvarka:

Vilniuje - balandžio 18 d. (šeštadienis), tik suaugusieji;

Kaune - balandžio 24 d. (penktadienis), tik suaugusieji;

Klaipėdoje - gegužės 8 d. (penktadienis), suaugusieji ir vaikai;

Šiauliuose - gegužės 9 d. (šeštadienis), suaugusieji ir vaikai;

Panevėžyje - gegužės 15 d. (penktadienis), suaugusieji ir vaikai;

LASUC - balandžio 22 d. (trečiadienis), tik vaikai;

Kaune "Pavasario vyturiukai" baigiamasis - gegužės 22 d., tik vaikai.

Visi festivalyje dalyvaujantys kolektyvai ir vaikų atstovai dalyvių sąrašus siunčia LASS centro tarybai ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki festivalio pradžios.

Pastaba: Dėl pablogėjusios ekonominės bei finansinės situacijos LASS neturi galimybių organizuoti baigiamojo renginio "Iš tos versmės" Palangoje ar kitur.

VERTINIMAS:

Kolektyvų bei pavienių atlikėjų pasirodymus stebės, vertins bei apibendrins LASS centro tarybos pirmininko įsakymu sudaryta 4-5 asmenų - LASS atstovų bei įvairių muzikos žanrų specialistų komisija. Vertinimas pagal 10 balų sistemą.

Geriausi kolektyvai turės galimybę dalyvauti spalio mėn. vyksiančiame tradiciniame renginyje - LASS dienos "Susitikimai" Joniškyje, Sostinės dienose ir šventėje "Tau Vilniau" ir kt.

Meno mėgėjai vertinami už programos, scenarijaus bei repertuaro originalumą, kūrybingumą, gerą kūrinių atlikimo lygį, sceninę estetiką ir kultūrą, artistiškumą, kūno kalbą, žanrų įvairovę, aklųjų ir silpnaregių dalyvavimo procentą, naujų LASS narių pritraukimą.

 

Organizaciniais ir kitais klausimais skambinti LASS centro tarybai, tel. (8 5) 262 11 93 (Sigitas Armonas); (8 5) 212 29 94 (Danutė Cidzikienė), faks. (8 5) 212 14 64, arba rašyti - el. paštas: [email protected]