Tarptautinis rašinio konkursas

LASS respublikinis centras primena, kad Europos aklųjų sąjunga (EAS) Onkyo firmos vardu skelbia Tarptautinį rašinio (esė) konkursą.

Konkurso tikslas - skatinti Brailio rašto, kaip pagrindinės aklųjų informacijos prieinamumo ir socialinio įtrauktumo priemonės, vartojimą. Šių metų konkursas siūlo įvairias temas:

- Brailio rašto svarba neregio gyvenime - čia turėtų atsispindėti Brailio rašto vaidmuo aklųjų ir silpnaregių politiniame, ekonominiame, kultūriniame, socialiniame bei šeimos gyvenime, pvz. Brailio raštas šiuolaikinių technologijų amžiuje, Brailio rašto vartojimas įvairaus amžiaus žmonių grupėse, Brailio raštas balsuojant ir t.t.

- Gyvenimas su Brailiu. - Skatinama mokytojus, vertėjus ir visus kitus Brailio rašto vartotojus rašyti apie Brailio rašto vaidmenį.

- Juokingos istorijos apie Brailį.

- Brailio ateitis.

- Brailio privalumai ir trūkumai lyginant su reginčiųjų spauda.

Galima ir neapsiriboti išvardintomis temomis - svarbios bei įdomios visos kitos temos, susijusios su inovacijomis, Brailio rašto naudojimu gyvenime. Galutinis rašinių pateikimo terminas - šių metų gegužės 1 diena. Daugiau apie konkurso sąlygas, dalyvių atranką ir kitus žinotinus dalykus žr. 3-ajame šių metų "Nūsų žodžio" numeryje ir svetainėje www.lass.lt.