XXIV LASS suvažiavimas

Gegužės 30 d. Vilniuje, viešbutyje "Panorama", įvyks XXIV LASS ataskaitinis suvažiavimas.

Suvažiavime bus išklausytos LASS centro tarybos 2012 metų veiklos bei ūkinė-finansinė ataskaitos, LASS revizijos komisijos ataskaitos. LASS pirmininkas S. Armonas suvažiavimo delegatams pristatys aktualiausius LASS dabarties klausimus bei problemas.