Straipsnio "RUOŠIAMĖS PERMAINOMS?" komentarai

14. Arvydas (78.63.188.100) 2017.01.24 09:02:55

Keistai skamba pastebėjimas, kad rašant įstatus niekam neakylo mintis dėl pirmininkų atlyginimo. Bet ar galima tokį dalyką numatyti? Jeigu tokia nuostata būtų įteisinta, tai nesant pinigų, organizacija turėtų būti likviduota. Kita vertus, organizacija turėdama lėšų iš komercinės veiklos, pavyzdžiui iš nuomojamo turto, pirmiausia turėtų pasirūpinti filialų veikla, o tuo pačiu ir vadovais, o ne sukurtos valdančiosadministracijos išlaikymui. Tik esant gerai finansinei padėčiai filialai savo sprendimais galėtų kurti ir finansuoti koordinacinį centrą. Ir tai tik kaip pagalbinę priemonę. Filialai visada turi veikti, nors ir nebūtų jokių bendrų įstaigų. Esmė ir sprendimų galia visada turibūti pirminėse organizacijose. Jos turi spręsti, kas ir kaip gali egzistuoti. O dabar turime tarsi kokią akliesiems remti organizaciją. Na, tokią, kuri buvo daktaro Avižonio ir karininko Šeštakausko laikais. Kita vertus, jeigu tai tenkina daugumą narių, gal tai yra ir gerai? Tik Tuomet reikia suprasti, kadeilinio nario nuomonė visai nereikalinga. Geriausiu atveju- tik patariamasis balsas. Vadovai juk visada žino, ko reikia nariams, o pastariesiems telieka būti dėkingiems už bet kokią paramą.
Sutinku su mintimi, kad filialo pirmininkas turi gauti atlygį. Kažkokį bazinį jo dydį turi garantuoti mūsų organizacija, kad ir iš to paties nekilnojamojo turto. Būtų idealu, jeigu pirmininkas kurtų projektus, gautų finansavimą, o tuo pačiu užsidirbtų didesnį atlyginimą. Pirmas žingsnis- pačių filialo narių suformuluoti poreikiai, darbai, kuriuos turi dirbti organizacija.

13. rajonas (88.119.76.204) 2017.01.21 11:37:09

O ar pirmininkai dirbs už dyką? Pagal asociacijų įstatymą, jie negali gauti jokio atlygio.

12. Arvydas (78.63.188.100) 2017.01.14 09:01:03

kaži tai kokios bėdos su Juozo internetu. Pateikiu jo komentarą.

Darydami permainas pirmiausia atkreipkite dėmesį į Lass organizacijos dvilypę juridinę situaciją - organizacija viena, bet du atskiri juridiniai asmenys, dveji įstatai. visų Lass institucijų vadovų rinkimai suteiktų visiems nariams lygias galimybes. Įstatai turi įforminti kadencinį valdymą ir jį apibrėžti dvejomis kadencijomis. Lass filialų pirmininkai privalo rūpintis visų narių reikalais, todėl nelogiška jį daryti paslaugų vykdytoju. Aklojo nuvertinti nereikia, jis gali labai gerai organizuoti paslaugų teikimą. nenorime, kad kur nors pasikartotų Panevėžio filialo ekzekucijos precedentas, kai keturioliktųjų metų Lapkričio pabaigoje Ct sprendimu vyko filialo visuotinis susirinkimas , jo reziumė, kad regionų direktorius A. Vilimas, Lass pirmininkas S. Armonas, Lass revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė surežisavo filialo tarybos perrinkimą, o laikinai ėjusią filialo pirmininko pareigas A. Karpavičiūtę net pašalino iš Lass narių. Įstatai turi užkirsti galimybę kilti tokiems precedentams.

11. giedriusst (88.119.144.65) 2017.01.11 01:38:27

Regintis pirmininkas tiesiog tobulai reprezentuotų, atstovautų akluosius. Modeliuokime situaciją: pas merą ar kokios kt valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovą ateina matantis ar nuo gerai matančio niekuo nesiskiriantis miesto aklųjų organizacijos pirmininkas ir dėsto to miesto aklųjų problemas, poreikius, ir kokios pagalbos reikia šių problemų sprendimui. Ar tai bus įtaigu? ar neatrodys, kad kažkas pelnosi ar piktnaudžiauja aklųjų vardu? ar neaplenks to miesto aklųjų organizacijos visos kitos to miesto neįgaliųjų organizacijos, iš kurių pas merą, ar kt įstaigos vadovą ateis akivaizdžiai neįgalus neįgaliųjų atstovas?

10. Arvydas (78.63.188.100) 2017.01.06 09:17:12

Kas turėtų vadovauti aklųjų organizacijai? Regintis ar neregys? Manau, kad diskusija būtų ne tik apie tai,, ko negali vienas ar kitas. Pirmiausia patys neregiai turėtų pasikalbėti ką turi nuveikti jų organizacija. Konkrečiai- filialas. O gal toks organizuotas susibūrimas visai nereikalingas? Gal todėl ir nėra norinčių imtis vadovo pareigų? Gal pakaktų kažkokio Regiono viešosios įstaigos administravimo (juk tokia įstaigai nariai nebūtini)? O dabar apie regintį ir neregį vadovą. Mano manymu, pirmas organizuotos veiklos darbas- prikelti neregį aktyviam gyvenimui. Tai yra-. kelti pasitikėjimą savo jėgomis, išryškinti sugebėjimus, užsibrėžti tikslus ir siekti juos įgyvendinti. Ar regintis asmuo sugebės paskatinti imtis neregį veiklos? Turiu daugybę pavyzdžių iš asmeninės patirties, kai akląjį sugebėjo įtikinti patikėti gyvenimu tik toks pat aklasis. Taip, po to jau atsirado ir regintys pagalbininkai. Gaila, bet nežinau nė vieno atvejo kai aklasis būtų pirmiausia patikėjęs reginčiu. Deja, bet didžioji dalis mano sutiktų reginčių į akląjį žiūri kaip į bejėgį asmenį. Žinoma, ir ne maža dalis neregių taip mano. Akivaizdus pavyzdys ir šis straipsnis su savo pastebėjimu apie neregio beviltišką situaciją, kuomet jis negalės kito palydėt... Kodėl nekalbama, ką neregys Galės?

9. narys (88.119.251.118) 2017.01.03 02:59:02

Teisingai autorė pastebėjo kol LASS pirmininkas o tuopačiu Centrotarybos vadovas gaus tūkstantinę algą pasitikėjimo ir tarpysavio pagalbos ir supratimoorganizacijoje nebus. Pasakykit kitą tokią kur tokia nelygybė būtų

8. giedriusst (79.133.233.125) 2016.12.30 18:46:16

Nuostabūs siūlymai: aklieji negali nei rinkti filialo pirmininkų, nei būti jais renkami, nes kitaip nukentės socialinių paslaugų kokybė. Bet juk kokybiškų soc. paslaugų galima gauti ir iš savivaldybės soc. darbuotojų ar kitų asociacijų, pvz. Maltos ordino. LASS kol kas ir išsiskiria iš kitų socialinėje srityje veikiančių organizacijų, kad čia patys aklieji ir sillpnaregiai priima jiems ir organizacijai reikalingus sprendimus, bet, jei to atsisakoma, ir grįžtama į akliesiems globoti draugijos laikus, tai nenustebkite, kad LASSui taps labai sunku konkuruoti su kitomis soc. paslaugas teikiančiomis organizacijomis. Jei aklojo balsas organizacijoje nieko nereiškia, tai kodėl jis turėtų paslaugų teikėju rinktis LASS, o ne kokią kitą šioje srityje konkuruojančią instituciją.

7. Arvydas (78.63.188.100) 2016.12.29 10:17:10

Ne, ne visi pamiršo, kodėl buvo priimti tokie įstatai. Trumpai. Visiems buvo pasakyta, kad tokiu būdu prisitaikom prie valdiškų reikalavimų. Finansinė padėtis nesikeis. Pavyzdžiui filialo pirmininkas yra visuomenininkas, bet tuo pačiu ir soc. Darbuotojas, t. y., gaunantis atlyginimą. Tas pats buvo ir su regionų vadovais. Išrenkam tuomet taip vadinamos zonos tarybos pirmininką, o automatiškai jis tampa regiono vadovu su atlyginimu. O kuo biskas baigėsi, matom... kodėl nėra norinčių tapti filialo pirmininku? Paklausiu kitaip: kas padaryta, kad aklasis ar silpnaregis nenorėtų būti Pirmininku? Pabandykim atsakyti. Pirmiausia nemokėkim jokios algos. Antra. Pareikalaukim darbo patirties panašioje organizacijoje. Trečia. Jūs ir pati rašote apie būtinybę pažinti „valdžios“ koridurius. Ir t. t. O dar pridėkim neaiškios sudėties komisija, kuri nuspręs, ar esi tinkamas. Na, gal vienintelis Edvardas Žakaris ir tinka būti filialo pirmininku... Bet ne, netinka, nes kaip jis palydės kokį organizacijos narį pas gydytoją? Taigi, keiskim įstatus ir kvieskim kokį nors „gelbėtoją“... Maniau ir manysiu, kad visi įstatai yra geri. Blogi tėra tik tie, kurie turi jais vadovautis ir jųlaikytis. Jeigu susirinkimas išrinko vieną ar kitą savo narį vadovauti organizacijai, tai reikia padaryti viską, kad jis galėtų juo dirbti. Pavyzdžiui, jeigu jis neturi reikiamų įgūdžių dirbti kompiuteriu, tegul jam bus organizuoti tokie kursai. Ir taip toliau. Nepasakysiu nieko naujo“ Nereikia klausti ir stebėtis kaip jis dirbs, bet klauskime- ką dar reikia padaryti, kad galėtų dirbti.

6. rajonas nariui (88.119.76.204) 2016.12.29 09:32:55

Nepykit ant Juozo, nes jis pats nesupranta ką rašo...

5. Narys (195.14.162.38) 2016.12.28 02:20:27

Sveiki,
Noriu atsakyti Juozui, kad komentuojant reikia laikytis tikslumo. regionų centrus įsteigėme ne prieš dešimtmetį o gerokai seniau. dar tarybiniais metais buvo tarprajoninės valdybos. Keitėsi tik pavadinimai ir nieko naujo neišradome. Dėl regiono vadovo rinkimų taip maždaug prieš dešimtmetį tapo skiriami. Bet pagal asociacijų įstatymą (O LASS yra asociacija) ir filialų pirmininkai yra skiriami, tai apie kokius čia rinkimus kalbi?

4. rajonas (88.119.76.204) 2016.12.24 05:20:00

Ligoto žmogaus paistalai...

3. juozas (78.63.177.33) 2016.12.20 10:54:06

Prieš dvidešimt šešerius metus Lass plenumas nutarė, kad Lietuvos aklųjų sąjungos įkūrimo data reikia laikyti 1926 metų liepos 24 dieną ir kad Las yra tos sąjungos nuosavybės ir struktūrų tęsėja. Šią struktūrą išderino prieš dešimtmetį įsteigę regionų aklųjų centrus ir neapibrėžtam laikui paskyrę tų regionų direktorius - viskas apversta kojom, jeigu anksčiau visibuvo renkami, tai dabar paskirtieji prižiūri visus rinkimus ir išrenka tik lojalius struktūrai . Tie direktoriai nulemia Lass vadovų ir Lass centro tarybos išrinkimą. Grąžinkite vėl visų Lass institucijų rinkimus. Kokia čia logika, vina organizacija, o remiasi dvejų teisinių formų įstatymais. Reikia pabaigti su Lass struktūros iškraipymais , kad nebūtų jokių skirtųjų, tada ir filialų susirinkimuose susilauksime daugiau narių.

2. juozas (78.63.177.33) 2016.12.20 08:02:14

Kaip tik šiandien prieš dvidešimt šešerius metus lass plenumas priėmė labai svarbų nutarimą

1. juozas (78.63.177.33) 2016.12.20 06:33:33

Kaip tik šiandien prieš dvidešimt šešerius metusLass taryba sušaukė plenumą ir priėmė labai svarbų nutarimą:

Vardas:

Komentaras:
  komentavimo taisyklės ir nuostatos

["Mūsų žodžio" turinys]