Straipsnio ""KREGIS" - KAUNIEČIŲ VILTIS" komentarai

1. bastas (78.63.188.100) 2015.09.22 08:12:47

Perskaičius straipsnį kyla dvejopos mintys.Gerai, kad nekilnojamasis turtas prižiūrėtas. Puiku, kad tame procese dalyvauja aklieji ir silpnaregiai. O kas dar? Tūkstančiai kvadratinių metrų neša pelną kažkam... Ką reiškia sustabarėjusi aklųjų organizaciją? Juk tu pats, Egidijau, ir dar kiti centrų direktoriai ir esate organizacijos viršūnė...Yra kvadratiniai metrai, tūkstančiai eurų pelno, tai kam dar kažkokia LAsS? Kažkas pasakyta puse lūpų. Juk tiems tūkstančiams metrų ir eurų tvarkyti visai nereikalinga jokia organizacija. Visai užtenka tokių kaip „kregis“. O neregių gyvenimas? Turiu galvoje bibliotekas, sportinę ir kultūrinę veiklą, bei kita, visai nesvarbu.Kur aklieji eis ieškoti knygų, kai valstybė nesutiks mokėti tų tūkstančių nuomos? „kregiams“ neregiai tiek terūpi, kiek tai gali duoti pelno. Panevėžiečiai sunerimę. Tikėdamiesi, kad prieštaringi LASS CT nutarimai bus atšaukti, kreipiasi į Ministrą pirmininką.


Gerb. Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke Algirdai Butkevičiau

Mes, Panevėžio aklieji ir silpnaregiai, prašome pagalbos užkertant kelią įpatingam piktnaudžiavimui valdžia ir noru pasipinigauti prisidengiant visuomenine organizacija. O privertė sunerimti žinia išspausdinta mėnesiniame Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos (LASS) Žurnale „Mūsų žodis“ (2015m. nr. 7). Citata iš straipsnio „LASS Centro Taryboje“:
„LASS turto ir ūkio reikalų komisijos pirmininkas Egidijus Urna pažymėjo, kad nemaža dalis LASS nekilnojamojo turto yra naudojama neracionaliai. Suskirstė šį turtą į tris grupes: 1 - Lietuvos aklųjų biblioteka (toliau - LAB) ir jos filialai; 2 - aklųjų sporto klubai; 3 - kitas turtas. Dėl LAB ir jos filialų kalbėtojas pažymėjo, kad ši valstybinė įstaiga neatlygintinai pagal panaudos sutartis naudojasi apie 3 tūkst. kv.m LASS patalpomis (didžioji jų dalis - 1,6 tūkst. kv.m Vilniuje, Skroblų g.10). Išnuomojusi jas rinkos kainomis LASS galėtų tikėtis gauti kas mėnesį iki 12 tūkst. eurų. Pranešėjas pasiūlė, kad LASS įstaigos pradėtų derėtis su LAB ir jos filialais dėl nuomos mokesčio. LASS centro taryba šiam siūlymui pritarė. Diskutuota ir dėl aklųjų sporto klubų bei kitų įstaigų: Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriaus bei Gubernijos ambulatorijos, Panevėžio bažnytėlės ir kt. Taryba pritarė siūlymui, kad visos įstaigos, kurios naudojasi LASS nekilnojamuoju turtu, nuo 2016 m. sausio 1 d. turėtų mokėti patalpų savininkui komunalinius mokesčius. „
Mes, žemiau pasirašiusieji esame straipsnyje taip pavadintos „Panevėžio bažnytėlės“ lankytojai. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad tai yra miesto aklųjų koplytėlė veikianti nuo 1994 metų gegužės. Ją tada dar veikusioje LASS Panevėžio įmonėje (Staniūnų g. 66) padėjo įkurti tuometinis Panevėžio Katedros klebonas mons. J.Antanavičius. Nuo tada monsinjoro dėka čia miesto aklieji ir silpnaregiai, jų bičiuliai ir kiti mikrorajono silpnesnės sveikatos tikintieji gali gauti visus reikalingus bažnyčios teikiamus patarnavimus.Pamaldos vyksta kiekvieną savaitę. Per koplytėlės gyvavimo laiką mus pagerbė, bei aukojo šv.Mišias 2 Panevėžio vyskupai, dešimtis kunigų.
Susipažinę su LASS CT aukščiau išdėstytu sprendimu, supratome, kad galime netekti mums labai svarbios paslaugos.Mes tikrai neturime galimybės mokėti nuomos mokesčio už dabar koplytėlei naudojamas patalpas.Kita vertus manome, kad jos naudojamos teisėtai remiantis LASS įstatais:
„44. LASS turtas turi tarnauti visiems Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams ir turi būti naudojamas šiuose įstatuose išvardintų LASS tikslų siekimui.“
Aklųjų koplytėlės veikla atitinka įstatų 13.2, 13.5, 13.8, 14.4, 14.8 nuostatas.
Bet liūdna patirtis rodo, kad organizacijos valdininkams įstatai netrukdo įgyvendinti savo sumanytų ketinimų.Organizacijos nariai viešai paprieštaravę tokiai veiklai yra šalinami iš organizacijos, lengva ranka braukiami iš sąrašų, neįtikęs aklasis priverčiamas atsisakyti darbo ir savo noru palikti LAss. Pagrindinis Organas- suvažiavimas- didžiąja dalimi sudarytas iš tų pačių valdininkų, net nesiima svarstyti šių problemų, tai parodė ir paskutinysis iš jų, vykęs šių metų gegužę.
Ko galima tikėtis dėl koplytėlės, jeigu net aklųjų bibliotekos ateitis tapo neaiški.Prieš keletą dešimtmečių valstybei parėmus pastatyti bibliotekos pastatai, sukurta aplinka pritaikyta neregiams, perimti darbuotojų etatai.Šiandien tos pačios valstybinės įstaigos tapo reketo objektu, siekiant uždirbti pelno jau komercine kaina išnuomojant tas pačias patalpas.
Visiškai neaišku kas bus su sveikatinimo įstaiga aklųjų sporto klubu.Tik čia, patikimoje aplinkoje sutrikusio regėjimo asmenys prižiūrimi savanorių gali stiprinti sveikatą, aktyviai sportuoti.

Nepaaiškinama ir tai, kad kita dalis neregių be jokių rinkliavų gali naudotis tuo pačiu LASs turtu.Cituotame LASS CT nutarime nekalbama apie jokius saviveiklinius būrelius (išskyrus Šiaulius) ar kitas organizacijos nariams teikiamas paslaugas.
Mes, žemiau pasirašiusieji, koplytėlės lankytojų vardu, kreipiamės į Jus, tikėdamiesi užtarimo išsaugant mums taip svarbią Panevėžio aklųjų koplytėle, esančią toje aplinkoje, kurią kūrė šimtai specialistų ir žmonių, įsiklausiusių į neregio būtį ir poreikius tiek dvasiniam, tiek fiziniam saugumui.

Panevėžys
2015m. rugsėjo 07d.
Na ir suprantama, dešimtis parašų.

Vardas:

Komentaras:
  komentavimo taisyklės ir nuostatos

["Mūsų žodžio" turinys]