Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaLilija Oleškevič, ELVIS administratorė, [email protected]

Vakaro diskusija – ar skaitome atsakingai?


 

Parašas po straipsniuNeatsakingas poelgis – neteisėtai interneto platybėse pasklidusios garsinės knygos – subūrė Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) komandą ir virtualios bibliotekos ELVIS skaitytojus atvirai nuotolinei diskusijai. Kalbėjomės apie leidinius pritaikytais formatais, atsakingą skaitymą, LAB ir ELVIS. Ką galime padaryti mes visi, kad tokios situacijos nesikartotų? Dalijamės pokalbio dalyvių mintimis. 

 

– Ar taip jau blogai, kad pasidalijo tomis knygomis? 

Inga, LAB direktorė, kviesdama diskusijai pabrėžė, kad šis neatsakingas žingsnis menkina LAB reputaciją bendradarbiaujant su Lietuvos leidyklomis ir įsigyjant jų įgarsintus leidinius. Leidyklos nerimauja, kad skaitmeninės knygos, kurios kartais virtualioje bibliotekoje ELVIS atsiranda anksčiau, nei spausdintas atitikmuo knygynų lentynose, bus nelegaliai išplatintos internete, kas realiai gali sumažinti leidyklų pajamas. LAB siekia aprūpinti pritaikyto formato literatūra visus, negalinčius skaityti įprastai, ir norint pasiūlyti didesnį įgarsintų leidinių kiekį skaitytojams, galime juos įsigyti iš leidyklų. Tam turime pelnyti jų pasitikėjimą. Biblioteka didelį dėmesį skiria įtraukiajai leidybai – kad skaityti galėtų visi! 

 

– Ar garsiniai ELVIS leidiniai visiems? 

Erika, LAB direktorės pavaduotoja, akcentavo Autorių ir gretutinių teisių įstatymą. Žmonės, negalintys skaityti įprastai, turi teisę gauti informaciją prieinamais būdais ir neatlygintinai. LAB – įgaliotoji institucija, kuri įgyvendina leidinių gamybą pritaikytais formatais ir aprūpina jais skaitytojus. Todėl bibliotekai skiriamos valstybės lėšos: darbuotojams, įrangai, leidinių įvairiais prieinamais formatais leidybai ir virtualios bibliotekos ELVIS veiklai. Skaitytojas, pasiskolinęs knygą iš LAB ar ELVIS, tampa atsakingas už jos asmeninį naudojimą ir neplatinimą. Dalydamasis leidiniais, asmuo pažeidžia ne tik LAB taisykles, bet ir LR įstatymus. Iš LAB ar ELVIS pasiskolintas kūrinys (net ir garsinis) netampa skaitytojo nuosavybe, o tik įgyjama naudojimosi teisė. Atsakomybė už kūrinio naudojimą tenka skaitytojui, o LAB užduotis – apsaugoti leidinį ir stiprinti leidyklų pasitikėjimą. 

 

– Ar ELVIS gali būti apmokestintas? 

– Skaitytojai siūlė realizuoti ELVIS prenumeratą – mokestis būtų nedidelis (pvz., 10 eurų metams), skirtas platformai palaikyti, programėlėms kurti, sąsajoms su naudojamomis programėlėmis užtikrinti. 

Atsakydama į tai, Erika akcentavo, kad ELVIS teisiškai negali būti mokama platforma – taip būtų pažeistos ne tik skaityti įprastai negalinčių žmonių teisės, bet ir LR įstatymai, ir kiti teisės aktai. Tipinis skaitytojas knygą gali nemokamai gauti bet kurioje bibliotekoje, vadinasi, įprasto spausdinto teksto negalintis skaityti vartotojas taip pat turi turėti galimybę skaityti nemokamai. 

 

– Ką daro LAB, kad apsaugotų ELVIS turinį? 

Erika (LAB) paminėjo, kad svarbiausias akcentas skaitytojui, besinaudojančiam knygomis pritaikytais formatais, – leidinio autorių teises sauganti informacija, kuri aprašyta ELVIS naudojimosi taisyklėse (su jomis registracijos metu skaitytojas susipažįsta pasirašydamas). Apie saugomas autorių teises perspėjama kiekvienos garsinės knygos įrašo pradžioje, taip pat pabrėžiama ELVIS pranešime, kurį gauna kiekvienas užsiregistravęs skaitytojas po paskyros patvirtinimo. Bibliotekos tikslas – užtikrinti galimybę nemokamai naudotis ELVIS ištekliais visiems, negalintiems skaityti įprastai, o skaitytojų pareiga – prisiimti atsakomybę ir naudoti leidinį tik savo reikmėms. Pažeidusiam taisykles skaitytojui ribojama galimybė naudotis ELVIS. 

Alisa, LAB Leidybos skyriaus vedėja, kalbėdama apie LAB leidžiamų leidinių apsaugą, paminėjo skaitmeninius vandenženklius, kurie leidžia identifikuoti asmenį nelegalaus platinimo atveju. Nuolatinis stebėjimas ir bendradarbiavimas su internetinėmis platformomis, publikuojančiomis įkeltą turinį, bei greitas pastarųjų reagavimas apsunkina neteisėtą kūrinių platinimą. 

Tiek LAB komandos, tiek skaitytojų nuomone, didžiausią apsaugą ir naudojimosi patogumą užtikrintų ELVIS mobiliųjų programėlių sukūrimas. Dar didesnį komfortą ir autorių teisių apsaugą suteiktų ELVIS sąsaja su skaitytojų naudojamais knygų skaitymo įrenginiais – grotuvu „Victor Reader“, programėle „Voice Dream Reader“ ar neregiams pritaikytu telefonu „BlindShell“. 

 

– Ar bus kuriamos ELVIS programėlės ir ELVIS sąsaja su „Victor Reader“? 

Pritardama programėlių kūrimui, Alisa (LAB) pasidžiaugė, kad jau žinomas ELVIS mobiliųjų programėlių kūrėjas, jos pradedamos kurti, o skaitytojai jomis naudotis galės jau 2023 metais. Numatoma programėles sukurti „iOS“ bei „Android“ operacinėms sistemoms. Taip pat svarstoma susieti ELVIS su „Victor Reader“. Abejojama dėl sąsajos su „Voice Dream Reader“, nes ši programėlė yra mokama, jos vartotojų skaičius Lietuvoje nėra didelis. 

ELVIS programėlės užtikrins leidinių saugumą ir suteiks galimybę skaityti leidinius jų nesisiunčiant, net ir neturint bevielio ryšio. Taip bus sustiprintas pasitikėjimas LAB tarp Lietuvos leidėjų, iš kurių įsigyti leidiniai prieinamais formatais greičiau pasiekia ELVIS skaitytojus nei parduotuvių lentynas. Įsigydama daugiau prieinamo formato leidinių, lėšas ir jėgas LAB galės skirti naujoms knygoms įgarsinti. Vadinasi, skaitytojams galėsime pateikti daugiau leidinių pritaikytais formatais – svajonės pildosi! 

Vystant skaitmenines ELVIS paslaugas, svarbu nepalikti nuošalyje vyresnio amžiaus skaitytojų, kuriems sunkiau įsisavinti technologijas. 

 

– Kaip pagelbėti garsinių knygų skaitytojams, kurie nėra pasikaustę technologijose? 

Justina, LAB Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja, akcentavo, kad visi turi teisę gauti informaciją, bet ne visi lengvai įsisavina technologijas, todėl vyresniam skaitytojui į pagalbą atskuba LAB darbuotojas. Patirtis sako, kad naujos laikmenos ir naujos technologijos „prigyja“ maždaug per dešimt metų. Bibliotekininkai skatina, drąsina naudotis technologijomis vyresnius žmones – organizuoja individualius mokymus, konsultacijas. 

Kad knygos pasiektų ir atokiausiai gyvenančius skaitytojus, LAB bendradarbiauja su Lietuvos viešosiomis bibliotekomis, į kurias kreipdamasis žmogus gali pasiskolinti LAB leidinį pritaikytu formatu, įskaitant ir knygų parsiuntimą iš ELVIS. LAB glaudžiai bendradarbiauja su neįgaliųjų centrais, globos namais, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) filialais, kuriuose įsteigtos LAB vartotojų aptarnavimo vietos (šiuo metu jų 177). Į biblioteką negalintiems atvykti skaitytojams ne tik garsinės, bet ir brailio rašto knygos pristatomos į namus, taip pat, esant poreikiui, išduodami (paskolinami) garsinių knygų skaitymo įrenginiai. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo skaitytojais. Dėkojame už išreikštas mintis, idėjas, siūlymus, išsakytą nuomonę, neabejingą požiūrį, atsakingą skaitymą. Džiaugiamės pokalbiu ir tikime, kad jų dar bus ne vienas. Iki pasimatymo! 

 

Autorės nuotrauka: Lilija Oleškevič. Vidutinio amžiaus moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, žvelgianti tiesiai į skaitytoją. Jos plaukai tamsūs, trumpi, kirpčiukai lengvai krenta ant kaktos. Moteris užsidėjusi akinius siaurais rėmeliais, švelniai šypsosi, atrodo rami. Ji vilki šviesią palaidinę ar megztuką. 

Nuotrauka: Garsinės knygos praskaidrina ne vieno kasdienybę, bet skaitytojai taip pat turi paisyti atsakomybių naudojant leidinį / www.pexels.com nuotr. 

Jaunos merginos, klausančios muziką ar garsinę knygą su ausinėmis, nuotrauka. Ji matoma nuo pečių iki viršugalvio, šiek tiek pasisukusi kairiuoju profiliu. Mergina atsirėmusi į šviesią sieną, užsimerkusi, šiek tiek pravėrusi burną, atrodo užsisvajojusi. Ji vidutinio sudėjimo, plaukai tamsūs, vidutinio ilgio, banguoti ir kiek susivėlę. Ant ausų ji užsidėjusi masyvias ausines, atrodo rami ir įsijautusi į klausomą muziką ar knygą. Mergina vilki tamsų storą megztinį. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]