Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, [email protected]

Nauji dydžiai


 

Šiemet, kaip kasmet, Lietuvos Vyriausybė, Seimas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino naujus socialinei apsaugai ir darbo pajamoms reikšmingus dydžius. 

Minimali mėnesio alga (toliau – MMA) didinama 14 proc., nuo 642 iki 730 Eur, o minimalus valandinis atlygis – nuo 3,93 iki 4,47 Eur. Tai nustatyta 2021-10-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“. 

Didinamas ne tik MMA, bet ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Jis nuo 2022-01-01 didėja nuo 177 iki 181 Eur. Šį padidinimą nustato 2021-11-25 Seimo priimtas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas Nr. XIV-709. Minėtam biudžetininkų algų padidinimui iš šalies biudžeto skirta maždaug 86,1 mln. Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, daugiau kaip 200 tūkst. biudžetininkų atlyginimai didinami vidutiniškai apie 40 Eur iki mokesčių. 

Seimas 2021-11-25 įstatymu Nr. XIV-713 pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. ir padidino neįgaliesiems ir mažai uždirbantiems negalios neturintiems gyventojams taikomus neapmokestinamųjų pajamų dydžius (toliau – NPD). Taip buvo padidinta gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama darbo užmokesčio dalis, o šis mokestis sumažintas. Mėnesio NPD nuo 2022-01-01 didinamas nuo 645 iki 740 Eur neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Mėnesio NPD nuo 600 Eur iki 690 Eur didinamas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. O negalios neturintiems asmenims, uždirbantiems ne daugiau kaip 1 MMA, mėnesio NPD didinamas nuo 400 iki 460 Eur. 

Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę. Priminsiu, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD, todėl didinant NPD didėja nuo šio mokesčio laisva darbo užmokesčio dalis. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio, kaip sakoma – nuo pirmo euro. 

2021-11-23 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-831 „Dėl 2022 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo“ 7 eurais nuo 260 iki 267 Eur padidintas minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau – MVPD). Šis dydis nustatomas pagal minimalius asmens mėnesio maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikius ir yra naudojamas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti. Be to, į jį orientuojamasi skiriant socialinio draudimo pensijų priemokas mažas pensijas gaunantiems gyventojams. 

Keletas naujų dydžių nustatyti 2021-12-15 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1077. 

Šiuo nutarimu 2 eurais nuo 40 iki 42 Eur padidintas bazinės socialinės išmokos dydis. Šis dydis taikomas apskaičiuojant išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams ir kt. 

Nuo 143 iki 150 Eur, t. y. 5 proc., didėja bazinė šalpos pensija. Šalpos pensijos skiriamos neįgaliesiems, neturintiems įstatymų reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to negalintiems gauti socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. 

Nuo 120 iki 126 Eur padidintas tikslinių kompensacijų bazės dydis. Šios kompensacijos skiriamos neįgaliesiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų gavėjai pirmas padidintas išmokas gaus 2022 m. vasarį, nes jos, skirtingai nei socialinio draudimo pensijos, mokamos už praeitą mėnesį. 

Valstybės remiamų pajamų dydis didinamas nuo 128 iki 129 Eur. Šis dydis aktualus apskaičiuojant socialines pašalpas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, mokestį už socialines paslaugas ar asmeninę pagalbą, būsto šildymo kompensacijas. Be to, būsto šildymo kompensacijų gavėjų ratas ir pačios kompensacijos žymiai didėja dėl pakeistos jų apskaičiavimo metodikos. 

Socialinio draudimo pensijos didinamos vidutiniškai tiek, kiek auga šalies ekonomika ir gyventojų darbo užmokesčio fondas. Be to, nuo 2022-01-01 šios pensijos (ypač mažesnės) didės ir dėl pakeistos jų apskaičiavimo ir indeksavimo metodikos. Minėtos pensijos vidutiniškai didinamos 50 Eur per mėnesį, t. y. 12 proc., todėl vidutinė socialinio draudimo pensija padidės nuo pernai buvusių 414 iki 465 Eur, o turintiems visą būtinąjį socialinio draudimo stažą – nuo 441 iki 489 Eur. 

2021-12-14 priimto Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-749 7 str. padidino šiuos socialinio draudimo pensijoms apskaičiuoti taikomus dydžius:

• našlių pensijos bazinį dydį nuo 28,63 iki 32 Eur;

• bazinės pensijos dydį nuo 198,29 iki 215,09 Eur;

• pensijų apskaitos vieneto vertės dydį nuo 4,17 iki 4,70 Eur. 

Kiekvieno gavėjo pensija ir jos augimas bus individualus, nes jis priklauso nuo asmens įgyto stažo, pensijos apskaitos vienetų skaičiaus ir darbingumo lygio. 

Socialinio draudimo pensijų gavėjai padidintas pensijas gaus jau sausio mėnesį, nes jos mokamos už einamąjį mėnesį. 

Žinotina ir tai, kad 2021 metais dirbusiems socialinio draudimo pensijų gavėjams ne vėliau kaip 2022 m. liepos mėnesį pensijos bus atnaujintos pagal 2021 metais naujai įgytą socialinio draudimo stažą ir pensijų apskaitos vienetus, o už mėnesius nuo sausio iki pensijos atnaujinimo mėnesio bus išmokėta nepriemoka. Specialaus prašymo pensijai atnaujinti „Sodrai“ teikti nereikia, tai daroma automatiškai. 

Nežymiai didinamos ir valstybinės pensijos. 2021-12-14 priimto 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 7 str. valstybinių pensijų bazę padidino nuo 58,70 iki 59,35 Eur. Dėl to truputį padidės nukentėjusių asmenų, pirmojo ir antrojo laipsnių, taip pat buvusių pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. 

Nuo 2022-01-01 nuo 28,63 iki 32 Eur didėja vienišo asmens išmoka. Tai nustato 2021-05-27 Seimo priimtas Vienišo asmens išmokos įstatymo Nr. XIV-352 3 str. Be to, labai padidėja šios išmokos gavėjų ratas. Nuo 2022-01-01 ją galės gauti ne tik nesusituokę ar išsituokę šalpos pensijų ar pensijų priemokų gavėjai, bet ir visi nesusituokę ar išsituokę socialinio draudimo netekto darbingumo ar senatvės pensijų gavėjai. Dėl minėtos išmokos skyrimo galima kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių arba telefonu 1883. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]