Teisininko komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, Teisininkas, [email protected]

Kas laukia socialinių įmonių 2020 metais?

 

Po ilgų svarstymų 2019 m. rugsėjo 19 d. Seimas priėmė naują LR Socialinių įmonių įstatymo redakciją (įstatymo Nr. XIII-2427). 

Minėtu įstatymu patvirtintos net dvi Socialinių įmonių įstatymo redakcijos - pirmoji galios pusę metų, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., o antroji - nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Jau nuo sausio 1 d. numatomi tokie socialinių įmonių reglamentavimo pakeitimai:

1. Subsidijuojami bus tik tie po 2020-01-01 socialinėse įmonėse įdarbinti neįgalieji, kurie prieš įdarbinimą buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

2. Nuo 70 iki 60 proc. sumažinama darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų subsidija neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

3. Nuo 60 iki 50 proc. sumažinama darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų subsidija neįgaliesiems, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis, nuo 45 iki 55 proc. darbingumo lygis ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Be to, minėtai neįgaliųjų kategorijai, išskyrus intelekto negalios neįgaliuosius, ši subsidija bus skiriama tik 6 mėnesius nuo pirmojo įsidarbinimo socialinėje įmonėje. Kitiems neįgaliesiems ir toliau ši subsidija bus skiriama neterminuotai. Nesikeičia tik subsidijos dydis neįgaliesiems, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar 25 proc. neviršijantis neįgalumo lygis, ar didelių specialiųjų poreikių lygis, jiems ir toliau bus subsidijuojama 75 proc. jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

4. Nuo 2 minimalių mėnesinių darbo užmokesčių iki 1,5 minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio mažinamas maksimumas, nuo kurio gali būti skaičiuojama subsidija darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

5. Ne mažiau kaip 75 proc. metinio pelno socialinės įmonės privalės panaudoti jų veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių grupių grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu ar socialinės atskirties mažinimu.

6. Socialinių įmonių per kalendorinius metus gautos pajamos iš ūkinės veiklos, kuri nėra įtraukta į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, negalės būti mažesnės už per kalendorinius metus suteiktą valstybės pagalbą. Priešingu atveju grės statuso praradimas.

7. Nustatyta, kad socialinės įmonės statusas neteikiamas valstybės ar savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms (bendrijoms) ar asociacijoms.

8. Subsidija asistento išlaidoms didinama nuo 31,03 iki 62,08 proc. minimaliojo valandinio atlygio už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba 25 procentų neviršijantis darbingumo lygis, ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ir nuo 15,52 iki 38,8 proc. minimaliojo valandinio atlygio už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis arba 30-40 procentų darbingumo lygis ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Tačiau ši subsidija bus skiriama tik socialinėms įmonėms apie kiekvieną neįgalų darbuotoją pateikus Užimtumo tarnybai gydytojo išvadą dėl neįgalaus darbuotojo negalios pobūdžio ir darbo funkcijos socialinėje įmonėje, kurios jis negali atlikti be asistento pagalbos. 

Nuo 2020-07-01 įsigalios tokie papildomi reglamentavimo pakeitimai:

1. Nebebus subsidijuojamas senatvės pensijos amžių sukakusių neįgaliųjų darbas.

2. Nebebus subsidijuojamas negalios neturinčių ilgalaikių bedarbių ir vyresnių nei 50 m. amžiaus asmenų darbas. Taigi vienintelė remiama grupė bus tik neįgalieji.

3. Bus subsidijuojamas darbas tik tų neįgaliųjų, kurie nedirba jokiame kitame darbe ir nėra savarankiškai dirbantys asmenys.

4. Socialinėje įmonėje turės dirbti ne mažiau kaip 50 proc. neįgaliųjų, iš jų ne mažiau kaip 40 proc. neįgaliųjų, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ar 40 proc. neviršijantis darbingumo lygis ir 10 proc. neįgaliųjų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar 25 proc. neviršijantis darbingumo lygis, jeigu šių negalių neįgaliųjų yra registruotų Užimtumo tarnyboje. Jei Užimtumo tarnyboje nėra registruotų sunkaus ar vidutinio sunkumo neįgalumo lygio arba ne didesnio kaip 40 proc. darbingumo lygio neįgaliųjų, pakaks, kad bet kokio sunkumo negalios neįgalieji sudarytų 50 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus.

5. Mažiausias įmonės neįgalių darbuotojų skaičius padidinamas nuo 4 iki 6.

6. Neįgalių darbuotojų darbo laikas per mėnesį turės sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. negalios neturinčių darbuotojų darbo laiko per mėnesį.

7. Nebelieka socialinių įmonių porūšio neįgaliųjų socialinės įmonės.

8. Įmonė praras socialinės įmonės statusą, jei bent vieną mėnesį per metus ji gaus daugiau kaip 15 proc. pajamų iš neremtinos ūkinės veiklos arba, jei bent 2 mėnesius per metus joje nebus nustatyto procento neįgalių darbuotojų. Pagal ankstesnes įstatymo redakcijas statuso netenkama, jei minėtiems reikalavimams nusižengiama daugiau kaip 6 mėnesius iš eilės. 

Nuo 2020-07-01 įsigaliosianti įstatymo redakcija numato net 8 valstybės pagalbos socialinėms įmonėms rūšis: subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms; subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti; subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms ir darbo priemonėms pritaikyti; subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti; subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti; subsidija administravimo išlaidoms; subsidija transporto išlaidoms; subsidija asistento išlaidoms. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]