Teisininko komentaras

Parašas po straipsniu.Giedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Dokumentų keitimo tvarka ir pensijos pasirinkimas

 

Jūsų klausimų laukiame redakcijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 652) 17558. 

 

Klausimas. 

"Anksčiau regėjimo problemų turintiems asmenims dažniausiai neįgalumą nustatydavo ir visus su tuo susijusius dokumentus išduodavo NDNT Kauno V teritorinis skyrius. Jau kelerius metus žmonės kreipiasi ir minėtus reikalus tvarkosi NDNT teritoriniuose skyriuose pagal jų gyvenamąją vietą, tačiau prireikus keisti dokumentą pastarieji skyriai neturi asmens duomenų. Kokia tokiu atveju – kreipiantis pagal gyvenamąją vietą – dokumentų keitimo tvarka, kokius dokumentus reikalinga atsiųsti ar geriau kreiptis į dokumentą išdavusį Kauno NDNT skyrių? Rasa" 

 

Atsakymas. 

"Nuo 2019–01–01 negalią žmonėms, sukakus senatvės pensijos amžiui, nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau NDNT) teritoriniai skyriai. Iki 2019–01–01 šiems asmenims negalią nustatydavo savivaldybių socialinės paramos skyriai. Nustatomas sunkus, vidutinis arba lengvas specialiųjų poreikių lygis. Taigi neįgalieji, kuriems negalia buvo nustatyta iki senatvės pensijos amžiaus, sulaukę šio amžiaus turi kreiptis į NDNT teritorinį skyrių pagal savo gyvenamąją vietą. Tai, kad anksčiau negalią šiam žmogui buvo nustatęs NDNT Kauno teritorinis skyrius, kuriame liko neįgaliojo dokumentai, nieko nekeičia, vis tiek kreiptis reikia į NDNT teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą, o dokumentų iš NDNT Kauno V teritorinio skyriaus persiuntimas jau yra NDNT rūpestis. 

Jeigu neįgaliajam buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus ir suėjus šiam amžiui jis kreipiasi į NDNT dėl neįgalumo pratęsimo, nustatant specialiųjų poreikių lygį, gydytojo siuntimo NDNT teritoriniam skyriui pateikti nereikia. Tačiau jei kreipiamasi ir dėl nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos specialiojo poreikio nustatymo, reikalingas ir asmenį gydančio gydytojo siuntimas. 

Pakeistas LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir LR tikslinių kompensacijų įstatymas numato tiek nuolatinės slaugos, tiek ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiuosius poreikius rūšiuoti į dvi dali: pirmo ir antro lygio. 

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 val. per parą ar ilgesnės trukmės slauga. Šį specialųjį poreikį turintiems neįgaliesiems Tikslinių kompensacijų įstatymas numato skirti 2,6 tikslinių kompensacijų bazių dydžio, t. y. 296,4 Eur slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją (tikslinių kompensacijų bazė šiuo metu yra 114 eurų). 

Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga. Šį specialųjį poreikį turintiems neįgaliesiems Tikslinių kompensacijų įstatymas numato skirti 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio, t. y. 216,6 Eur slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją. 

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 val. per parą kitų asmenų teikiama pagalba. Šį specialųjį poreikį turintiems neįgaliesiems Tikslinių kompensacijų įstatymas numato skirti 1,1 tikslinės kompensacijos bazės dydžio, t. y. 125,4 Eur priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją. 

Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė negu 3 val. per parą kitų asmenų atliekama priežiūra (pagalba). Šį specialųjį poreikį turintiems neįgaliesiems Tikslinių kompensacijų įstatymas numato skirti 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio, t. y. 68,4 Eur priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją. 

Tiems, kuriems iki 2019–01–01 yra nustatytas nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis, bet nenustatyta, ar šis poreikis pirmojo ar antrojo lygio, niekur nebūtina kreiptis, šie poreikiai galios iki juos nustatančioje pažymoje nurodyto termino pabaigos. Be to, jiems bus tęsiamas iki 2019–01–01 numatytų dydžių tikslinių kompensacijų mokėjimas. Šie dydžiai yra tokie: nuolatinės slaugos tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazių dydžio, t. y. 285 Eur, nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis nedidesnis nei 25 proc., 1 tikslinės kompensacijų bazė, t. y. 114 Eur, o neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis nuo 30 iki 40 proc., ir neįgaliesiems, kuriems ši kompensacija buvo paskirta jau sukakus senatvės pensijos amžiui – 0,5 tikslinės kompensacijos bazės, t. y. 57 Eur. 

Žinoma, jei neįgalusis, kuriam iki 2019–01–01 buvo nustatyti nuolatinės priežiūros pagalbos ar nuolatinės slaugos specialieji poreikiai, bet nebuvo nustatyta kurio lygio (pirmojo ar antrojo), pats pageidauja, kad jam būtų nustatytas poreikio lygis, gali kreiptis į NDNT teritorinį skyrių ir pateikti jį gydančio gydytojo siuntimą. Minėti specialieji poreikiai nustatomi sudauginus asmens bazinį funkcionavimo lygmenį, t. y. balais išreikštą medicininį kriterijų su asmens savarankiškumo koeficientu. 

Nuo 2019–01–01 neįgaliesiems išduodami naujo pavyzdžio neįgalumo pažymėjimai, kuriuose yra ir įrašai anglų kalba. Seno pavyzdžio neįglumo pažymėjimai lieka ir toliau galioti iki juose nurodytos datos arba neterminuotai." 

 

Klausimas. 

"Šiuo metu gaunu netekto darbingumo ir našlaičio pensiją. Esu dirbanti, man 40 m. Kiek žinau, kai sukaks pensinis amžius, reikės rinktis, ar noriu pasilikti netekto darbingumo pensiją, ar įprastinę senatvės pensiją. Ar sulaukus pensinio amžiaus netekto darbingumo pensija gali būti sumažinta? Ar sukakus pensiniam amžiui našlaičio pensija vis dar bus mokama nepriklausomai nuo to, kokią pensijos rūšį pasirinksiu? Jūratė" 

 

Atsakymas. 

"Jums sukakus senatvės pensijos amžiui bus mokama viena iš šių pensijų, ta, kuri bus paskaičiuota didesnė: arba senatvės pensija, arba senatvės pensija neįgaliajam. Pensijos dydis priklauso nuo žmogaus turimo socialinio draudimo stažo ir gauto darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų dydžio, netekto darbingumo pensijos dydis dar priklauso ir nuo asmens darbingumo lygio. Su bet kuria iš šių pensijų gali būti mokama ir našlaičio pensija. Jeigu iki 2019–01–01 nedalyvavote II pakopos pensijų fonde, pensija mažinama nebus. Jei II pensijų fonde pradėsite dalyvauti tik po 2019–01–01, pensija irgi nebus mažinama."

 

Autoriaus nuotrauka. Giedrius Stoškus. Vidutinio amžiaus, vidutinio sudėjimo vyras. Jo plaukai tamsūs, trumpi. Giedrius nuotraukoje santūrus, švelniai šypsosi, žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją. Vyriškis dėvi juodą švarką, baltus marškinius ir margą kaklaraištį.   


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]