LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Jadvyga IGNOTIENĖ

GALIMYBĖ SUPRASTI SAVE IR KITĄ


Dž. Pocienė ir J. Alekna veda pamokąNorėdami suprasti mus supantį pasaulį, turime priimti, apdoroti ir pasirinktinai įprasminti daugybę informacijos. Kūną veikia gausybė išorinio pasaulio dirgiklių, o tyliame, uždarame visiškos tamsos pasaulyje tūno mūsų smegenys. Kaip mes gebame patirti šio pasaulio formą ir sandarą, judėjimą ir temperatūrą, jo kvapus ir grožį? Kas atsitinka, kai trūksta juntamosios informacijos? Į tokius klausimus bandė rasti atsakymus Telšių Vincento Borisevičiaus III klasės mokiniai integruotoje biologijos ir psichologijos pamokoje. Per jutimų sistemą organizmai gauna informacijos, kurios reikia norint veikti ir išlikti. Gamta (ar Dievas?) kiekvieną organizmą apdovanojo jutimais, geriausiai atitinkančiais jo poreikius. O kaip jaučiasi ir gyvena žmonės, kurių jutimai dėl įvairių priežasčių yra susilpnėję ar visai išnykę? Beveik 80 proc. informacijos apie išorinį pasaulį gauname per regėjimą. Kaip pažįsta pasaulį aklieji? 

Gimnazistams suprasti, ką jaučia ir kaip gyvena žmonės, gimę be regėjimo dovanos ar jos netekę, padėjo suprasti pamokos svečiai - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Telšių rajono filialo pirmininkė Dženeta Pocienė bei organizacijos narys Julius Alekna. Pirmininkė Dženeta papasakojo, kaip aklieji mokosi brailio rašto, parodė daiktų maketus, reljefinį paveikslą. Šios priemonės nematantiems vaikams padeda pajausti ir įsivaizduoti supantį pasaulį. LASS narys Julius, kurio rega labai susilpnėjo po nelaimingo atsitikimo darbe, aiškino, kaip aklieji ir silpnaregiai tvarko savo buitį, orientuojasi mieste, kam reikalinga baltoji lazdelė. Mokiniai, patys užsidėję tamsius akinius, galėjo įsijausti į aklųjų pasaulį, pabandyti vaikščioti, surasti vieną ar kitą daiktą. Pamokoje buvo diskutuojama, kokią pagalbą galima pasiūlyti žmonėms su regėjimo negalia jų neįžeidžiant. Tokių pamokų tikslas - ne tik suteikti mokiniams žinių, bet ir ugdyti empatiją, pagarbą kitam - kitokiam - o taip pat saugoti save. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]