NEREGIAI UŽSIENYJE

Briusas GARDNERIS

AR KŪDIKIUI VISKAS GERAI?


Briusas Gardneris yra aklas, jis turi šešis vaikus, be to, yra žinomas advokatas. Kaip jis turėjo jaustis, kai visiškai nepažįstama moteris užsipuolė jį automobilių aikštelėje sakydama, kad jis nesugeba teisingai laikyti rankose miegančio kūdikio? Jis aprašė tą nutikimą, o jo rašinį išspausdino JAV Nacionalinės aklųjų federacijos leidinys "Kernel books". 

"Žinau, kad nors Nacionalinė aklųjų federacija jau daugiau nei septyniasdešimt metų stengiasi pakeisti visuomenės požiūrį į akluosius ir yra nepaprastai daug padariusi, vis dar gausu neteisingų sampratų ir neigiamo nusistatymo aklųjų atžvilgiu. Mano nustebimui, viena sena nuostata, kuri, mano manymu, tikrai turėjo būti išrauta su šaknimis, netikėtai iškėlė savo bjaurią galvą ir pažvelgė man tiesiai į akis. 

Kai mūsų dukrelei Bekei buvo vos pora mėnesių, mudu su žmona nuvykome į Kalifornijos valstijos San Diego miestą, nes buvome pakviesti į draugo vestuves. Mes išsirengėme į priėmimą su savimi pasiėmę kūdikį. Kai po vestuvių puotos išėjome iš viešbučio restorano ir pasukome į automobilių stovėjimo aikštelę ketindami sėsti į savo automobilį, ant mano rankų buvo mieganti mažoji Bekė. Paskui mus iš viešbučio išskubėjo gerai apsirengusi moteris ir mandagiai paklausė, ar viskas gerai? Mes atsakėme teigiamai. Ji atsiprašė, kad mus sutrukdė ir paaiškino, kad jai tiesiog rūpi kūdikis. Ji pasakė: "Aš pamačiau baltąją lazdelę ir...". Tada atsiprašė ir nuėjo. Po kelių minučių ji skubiai sugrįžo, pasirausė rankinėje, išsitraukė popieriaus, rašiklį ir paprašė pasakyti mūsų pavardes. Kai aš paklausiau, kam jai reikia mūsų pavardžių, ji atsakė: "Aš tiesiog noriu įsitikinti, kad kūdikiui viskas gerai, nes, na, pamačiau lazdelę ir pamaniau, kad esate aklas. Atsiprašau, kad jus sutrukdžiau". Ir vėl nuėjo. 

Mano žmona grįžo atgal į viešbutį persirengti laisvalaikio drabužiais, nes ketinome kelias valandas pasivaikščioti po miestą kaip turistai. Aš pagalvojau, kad, kol jos nėra, aš tiesiog pasivaikščiosiu aplink automobilių stovėjimo aikštelę mėgaudamasis vėsiu vėjeliu, o kūdikis tuo metu pamiegos mano rankose. Po akimirkos ta pati moteris sugrįžo vėl ir pabandė išpešti mūsų automobilio numerį. Ir vėl ji išreiškė susirūpinimą kūdikio saugumu, nes, pasak jos, jį rankose laiko žmogus, turintis baltąją lazdelę. Moteris paklausė, gal aš naudojausi lazdele kaip rodykle per seminarą, kurį galbūt vedžiau viešbutyje?.. Pasakiau jai, kad iš tikrųjų esu aklas ir kad lazdelė man reikalinga todėl, jog esu aklas. Ji vėl skubiai atsiprašė ir dingo. 

Patikėsite ar ne, bet po kelių minučių ji kreipėsi į mane ketvirtą kartą, išreikšdama susirūpinimą kūdikio saugumu. Tada mano kantrybė trūko. Būdamas tikras, kad kartais tinkamiausia reakcija į piktinantį elgesį yra pasipiktinimo parodymas, aš žengiau kelis žingsnius link jos ir ramiai, bet tvirtai pasakiau: "Žiūrėkit, ponia, aš aklas. O čia mano kūdikis, ir aš dažnai dukrelę imu į rankas, ją nešioju ir ja rūpinuosi. Jai viskas gerai!" Po to pridūriau: "Aš dar esu ir advokatas, ir žinau įstatymus. Jei vėl mane trukdysite, paskambinsiu į policiją." 

Įkyruolė nebegrįžo. Nors ji buvo gerai apsirengusi ir mandagi, negalėjau negalvoti, kad jai šiek tiek pavažiavęs stogas. Bet aš taip pat buvau gerai apsirengęs ir mandagus (bent jau iki mano paskutinio komentaro), ir atrodo, ji taip pat galvojo, kad aš ne viso proto, manydamas, kad aklas žmogus gali saugiai ir sėkmingai auginti vaikus. Kadangi Bekė yra mūsų šeštasis vaikas, o mūsų trys vyresnėliai neįtikėtinai mandagūs ir gerai išauklėti paaugliai, kokius tik galite įsivaizduoti (nepaisant mano, kaip tėvo, šališkumo) ir kadangi asmeniškai pažįstu daugybę aklų tėvų, kurie sėkmingai užaugino savo vaikus, manau, kad žinau, kuris iš mudviejų yra teisus. Tokie patyrimai, kaip šis, didina mano ryžtą daryti, ką galiu, kad padėčiau Nacionalinei aklųjų federacijai dalytis žiniomis apie aklųjų galimybes. Žinau, kad mes padarėme didelę pažangą, bet nesiliauju stebėtis, kaip ilgai gyvuoja kai kurios absurdiškos, neigiamos nuostatos." 

 

Vertė Audronė GENDVILIENĖ 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]