NAUJOS TECHNOLOGIJOS

Alvydas VALENTA

NAUJOS LENTELĖS - DAUGIAU GALIMYBIŲ


Praėjusių metų pabaiga atnešė gerų naujienų akliesiems, brailio raštą vartojantiems su informacinėmis technologijomis - brailio eilutėmis, užrašinėmis. Baigiantis metams dar kartą atsinaujino "Liblouis" elektroninė biblioteka. Šioje bibliotekoje kaupiamos įvairių šalių brailio rašto lentelės, skirtos naudoti žmonėms, dirbantiems su kompiuterine įranga. Vartotojas savo kompiuteryje iš lentelių sąrašo išsirenka jam reikalingą (anglų, vokiečių, rusų ir t.t.) ir brailio eilutėje skaito tvarkingą ta kalba pateikiamą tekstą. Atsinaujinusioje "Liblouis" pirmą kartą randame lietuvišką 6 taškų brailio lentelę ir visiškai atnaujintą 8 taškų lietuvišką lentelę. Lentelių kūrėjai - programuotojas Rimas Kudelis ir neregys Tadas Matusevičius. Naujoji 6 taškų lentelė dabar yra pasiekiama viso pasaulio brailio rašto vartotojams, taip pat informacinių technologijų specialistams bei programinės įrangos kūrėjams. Anot lentelių kūrėjų, dabar bet kuriam gamintojui, gaminančiam brailio įrenginius su integruotom brailio lentelėm ar brailio redagavimo/konvertavimo programas, galima tiesiog parašyti: "Prašome integruoti mūsų brailio lentelę, kurią rasite "Liblouis" bibliotekoje". 

Ne visi gamintojai naudoja "Liblouis" bibliotekoje esančias lenteles tiesiogiai, bet pagal "Liblouis" šabloną jie gali padaryti savo gaminiams tinkamą lentelę. "Liblouis" biblioteka iki pastarojo meto aktualiausia buvo neregiams, naudojantiems ekrano skaitymo programą NVDA, tačiau ji jau integruojama ir į naujausias "Jaws" versijas, su "Android" operacine sistema veikiančius įrenginius. Tiesa, niekas, išskyrus pačius programinės įrangos gamintojus, negali pasakyti, kada atnaujintos "Liblouis" sulauksime programoje "Jaws" ar "Android" aplinkoje veikiančioje "BrailleBack", tačiau tai nė kiek nemenkina atlikto darbo svarbos. 

"Ekrano skaitymo programa "Jaws" lietuviškų brailio lentelių iki šiol taip ir neturėjo, - pastebi vienas iš naujųjų lentelių bendraautorių T. Matusevičius. - 2011 m. socialinės apsaugos ir darbo ministro D. Jankausko įsakymu buvo patvirtintos dvi lietuviškos 8 taškų (literatūrinio ir kompiuterinio brailio) lentelės, tačiau jas, įsigijęs eilutę, vartotojas pats turėdavo įsidėti į tam reikalui skirtą programos "Jaws" katalogą. Be to, šiose lentelėse buvo netaisyklingai atvaizduojami kai kurie ženklai, pavyzdžiui, lietuviškos kabutės, kai kurių ženklų trūko." 

Dar blogiau buvo su skaičiais. Aštuontaškėje lentelėje juos žymėjo apatinis, aštuntas taškas. Toks žymėjimas yra ne tik nepatogus, bet ir klaidinantis, nes programoje "Jaws" apatiniais 7 ir 8 taškais žymimas paryškintas tekstas. Taigi jeigu tekstas, kuriame yra skaičius, bus paryškintas, jį žymintis 8 taškas pasislėps tarp paryškinimą žyminčių taškų. Tiesa, programoje "Jaws" galima atjungti 7 ir 8 taškų rodymą ir tada gausime šešiataškį lietuvišką brailį, bet čia skaičiai rodomi be skaičiaus ženklų ir tiesiog virsta įprastomis brailio raidėmis. Naujojoje šešiataškėje "Liblouis" lentelėje ši problema išspręsta pridedant tokiais atvejais rašomą skaičiaus ženklą. Skirtumų tarp senųjų, 2011 m. patvirtintų, ir naujųjų lentelių yra ir daugiau. Nesinaudojantiems brailio eilute jie nieko nesakys, o besinaudojantys nesunkiai ras patys. Esmė ne skirtumai ar jų išskaičiavimas, o tai, jog ne vienas brailio eilutę įsigijęs žmogus yra prisipažinęs, kad lietuviškų tekstų su ja taip ir neskaito - eilutė arba guli stalčiuje, arba naudojama mokantis užsienio kalbų. Todėl anot T. Matusevičiaus, kuriant naująsias lenteles, stengtasi jas priartinti prie tokio brailio rašto, kurio daugelis aklųjų mokėsi aklųjų mokykloje ir kuriuo skaitė daugybę metų. T. Matusevičius taip pat atkreipia dėmesį, kad kitos tautos - vokiečiai, anglai, amerikiečiai - elektroninių brailio lentelių turi po keletą: paprastam kasdieniniam vartojimui - viena, sudėtingesniam darbui ar programavimui - kita. Tuo nesunkiai gali įsitikinti kiekvienas kompiuterio vartotojas panaršęs po "Liblouis" biblioteką ir palyginęs joje esančias lenteles. 

Brailio rašto lentelės, jų kūrimas ir palaikymas nėra tikslas pats sau. Visa tai tiesiogiai susiję su brailio eilutėmis ir jų naudojimu kasdieninėje mūsų veikloje. 

Brailio eilutės Lietuvoje vis dar retas dalykas. Iki pastarojo meto šiuo įrenginiu, redakcijos žiniomis, rimtai naudojosi vos keletas žmonių, besimokančių užsienio kalbų ar programavimo. Tačiau situacija greitai keičiasi: eilutes įsigyja vis daugiau studijuojančių ir jau mokslus baigusių neregių. Ateityje tokių žmonių bus dar daugiau. Įsigyti eilutes skatina ir nuo praėjusių metų pasikeitusi techninių pagalbos priemonių kompensavimo tvarka: kompensuojama iki 2 tūkst. eurų, bet ne daugiau nei 70 proc. faktinių įsigijimo išlaidų. Likę 30 proc. vidutiniškai sudaro apie 700-800 eurų. Turint galvoje mūsų neįgalumo pensijas ir atlyginimus, tai irgi pinigai, tačiau vis tiek ne tokia didelė suma, nei tuo atveju, jeigu reikėtų susimokėti visą kainą. Čia turime pastebėti, kad esama ir pigesnių variantų, pavyzdžiui, praėjusiais metais sukurtas prietaisas "Orbit Reader", tačiau tiek apie šį prietaisą, tiek apie atskiras brailio eilutes tikimės papasakoti artimiausiuose žurnalo numeriuose. 

Pačios brailio eilutės irgi tampa vis kokybiškesnės ir funkcionalesnės. Štai eilutė "Hims Braille EDGE", kainuojanti tiek pat, kiek ir įprasta brailio eilutė "Focus Blue" ar "Brailliant", jau turi vidinę atmintį, ja galima skaityti brailio tekstus autonomiškai, įrenginio neprijungus prie kompiuterio ar mobilaus telefono. Lietuvoje jau dabar yra žmonių, internetu parsisiuntusių specialią programą "Send to braille", kompiuteryje esantį įprastą tekstą konvertuojančią į brl formatą, kurį minėta eilutė atpažįsta ir skaito. Tai tik vienas brailio eilutės galimo naudojimo pavyzdys. Aklieji brailio rašto skaitytojai vis garsiau kalba apie tai, kad reikia kurti savą lietuvišką elektroninių brailio knygų biblioteką. Kas ir kur ją turėtų sukurti, tai jau diskusijų klausimas, tačiau jeigu nenorime, kad brailio raštas taptų muziejine "seniena", o būtų gyvybingas ir realiai vartojamas, apie tokios bibliotekos kūrimą turime pradėti galvoti labai rimtai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]