IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

SĖLIŲ KRAŠTO METRAŠTININKAS


Lionginas Ragėnas turi kelias aistras. Pirmoji - kaip pats sako, krapštinėti visokiausius mechanizmus. Iki šiol jis nesiskiria su įvairiausiais atsuktuvais, atsuktuvėliais, raktais, rakteliais, replytėmis bei žnyplytėmis. Lionginas nuolat kažką knebinėja ir krapštinėja. 

Aplankius įkvėpimui L. Ragėnas sėdasi prie rašomojo stalo ir tada pasigirsta brailio mašinėlės spaudžiamų klavišų garsas. Neregys pasineria į antrąją savo aistrą - literatūrą. Iki šiol Lionginas rašo apsakymus bei apysakas. Jie atsinešti iš tolimos vaikystės ir gimtojo miestelio bei netoliese tyvuliuojančio ežero pakrančių. 

Lionginas Ragėnas gimė 1933 m. sausio 16 d. mažame miestelyje Aviliuose Zarasų apskrityje. Be Liongino, šeimoje augo dar dvi seserys. Berniukas nuo savo bendraamžių niekuo nesiskyrė. Prabėgus basakojei vaikystei nuo 1943 m. pradėjo lankyti Avilių septynmetę mokyklą. Mokėsi kruopščiai ir nuo pat pradžių pamėgo plunksną. Nemažai rašė į mokyklos sienlaikraštį. 1950 metais baigė septynmetę mokyklą. Tų pačių metų rugpjūčio mėn., konstruodamas savadarbį sprogmenį, susižeidė ir neteko regėjimo. Vienerius metus teko gydytis ir pratintis prie tamsos. 

Patartas žemiečių Kuolių, kurių berniukas Napalys mokėsi Kauno aklųjų mokykloje, Lionginas 1951 m. išvažiavo mokslų tęsti toliau. "Nors buvau baigęs septynias klases, vis tiek patekau į pirmą klasę. Iki šiol pamenu mažytį suolą, į kurį vos ne vos tilpau. Mokytoja A. Baltramiejūnienė išmokė brailio abėcėlės ir pasakė: "Keliauk į devintą klasę", - pasakojo L. Ragėnas. Lionginas aktyviai įsijungė į mokyklos gyvenimą, ypač į literatūrinį. Tapo literatų būrelio nariu. Pirmasis Liongino viešai perskaitytas apsakymas - "Apversta rašalinė". Tiesa, neregys jo pats neskaitė, nes dar pakankamai silpnai mokėjo skaityti. Dar Lionginui besimokant Kauno aklųjų mokykloje, žurnale "Žvaigždutė" buvo išspausdintas jo apsakymas "Paskandintas spiningas". L. Ragėnas mokyklą baigė 1955 m. ir pasirinko žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Jis - pirmasis neregys, studijavęs žurnalistiką. Studijų metais Lionginas nenutolo nuo aklųjų gyvenimo, rašė straipsnius. 1960 m. L. Ragėnui įteikiamas žurnalistikos studijų baigimo diplomas. Tais pačiais metais L. Ragėnas paskiriamas žurnalo "Mūsų žodis" vyriausiuoju redaktoriumi. Įdomu tai, kad šiam žurnalui 1958 m. pabaigoje jis pats ir pavadinimą sugalvojo. 1963 m. L. Ragėnas pradėjo dirbti redaktoriumi Lietuvos aklųjų draugijos leidykloje. 1966-1973 m. buvo šios leidyklos direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi. 1976 m. paskiriamas LAD garso įrašų namų direktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi. Čia dirbo iki 1984 m. Paskutiniosios L. Ragėno darbovietės - LAD leidykla "Versmė" ir Lietuvos aklųjų biblioteka. Joje dirbo iki 2001 m. pradžios. 

Kaip jau minėta, L. Ragėno gyvenimo neatsiejama dalis - kūryba. Išėjus į pensiją atsirado daugiau laiko rašyti. Jo kūryba spausdinta žurnale "Mūsų žodis", almanachuose "Vaivorykštė" ir "Žodžio spalvos". 2002 m. pasirodė pirmoji jo apsakymų knyga "Paežerės vaizdeliai". 2008-aisiais išleista antroji knyga "Mano džiaugsmo dienos, mano skausmo dienos". 2014 m. trečioji - "Sėlių krašto nutikimai". 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

 

Vasario 1 d. 2008 m. kalbantys mobilieji telefonai valstybės pripažinti viena iš neįgaliesiems reikalingų techninių pagalbos priemonių. 

Vasario 7 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1938) Arvo Kunder, muzikos mylėtojas, bajanistas. Mirė 2005. 

Vasario 16 d. 1818 m. įsteigtas Karaliaučiaus aklųjų institutas. Jame mokėsi ir aklųjų iš Lietuvos. 

Vasario 16 d. 1953 m. LAD Kauno gamybiniame mokymo kombinate pradėjo veikti knygų perrašymo brailio raštu cechas. 

Vasario 16 d. 1958 m. gautas leidimas įsteigti Valstybinėje pedagoginės literatūros leidykloje vadovėlių akliesiems redakciją. 

Vasario 24 d. prieš 95 metus (1923) prof. oftalmologas Petras Avižonis Lietuvos gydytojų II suvažiavime (1923) skaitė pirmą oficialų pranešimą apie akluosius ir aklumo problematiką Lietuvoje "Aklųjų globojimas kitur ir Lietuvoje". Tais pačiais metais pranešimas publikuotas spaudoje ir išleistas atskiru leidiniu. 

Vasario 27 d. prieš 90 metų (1928) pradėjo veikti Kauno aklųjų institutas. Lietuvos aklųjų sąjungos valdybos iniciatyva įsteigtas 1927 m. lapkričio 15 d. 1940 metų rugpjūčio 1 d. institutas buvo suvalstybintas. 

Vasario 29 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1948) Ramutė Gelažanskienė (Žikaitė), pedagogė, buvusi LASS Vilniaus miesto pirminės organizacijos pirmininkė. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]