LASS TARYBOJE

 

 


Gruodžio 20 dieną Vilniuje įvyko paskutinis praėjusių metų LASS tarybos (iki naujos LASS įstatų redakcijos patvirtinimo buvusios LASS centro tarybos) posėdis. Jame dalyvavo 11 iš 14 LASS tarybos narių ir kviestiniai asmenys. 

Taryba pritarė 2017 m. vykusių ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų metu išrinktų LASS filialų pirmininkų kandidatūroms bei parengtų sprendimų projektams dėl jų tvirtinimo. Šiuo metu veiklą vykdo 49 LASS filialai. 2017 m. vykusiuose ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose 40-tyje LASS filialų perrinkti tie patys pirmininkai, o 9-uose išrinkti nauji: Druskininkų (įsteigtas 2017 m.) - Lilija Sereikienė, Kauno raj. - Grita Strankauskienė, Klaipėdos m. - Laima Stelingienė, Lazdijų raj. - Ona Jasinskienė, Pakruojo raj. - Kristina Butkevičienė, Plungės raj. - Janina Rupšienė, Skuodo raj. - Klaudijus Luotė, Šilalės raj. - Raimundas Pudževis, Tauragės raj. - Nerijus Bardzilauskas. Atnaujintą informaciją apie minėtus pasikeitimus galima rasti www.lass.lt. 

Posėdyje priimti sprendimai dėl 2018 m. Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo ir dėl 2018 m. LASS filialų veiklos rėmimo tvarkos patvirtinimo (patvirtinta tokia pati redakcija kaip ir 2017 m.). 

Taryba pritarė projektui 2018 m. gegužės 29-30 dienomis Vilniuje sušaukti LASS XXIX ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatoma: 

1.1. LASS 2017 m. veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jų svarstymas ir tvirtinimas. 

1.2. LASS revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus, jos svarstymas ir tvirtinimas. 

1.3. LASS pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai. 

1.4. LASS tarybos rinkimai. 

1.5. LASS revizijos komisijos rinkimai. 

1.6. LASS veiklos krypčių svarstymas bei kiti klausimai. 

Posėdžio metu pritarta pateiktai informacijai apie trijų LASS komisijų (teisių gynimo ir socialinių reikalų, turto ir ūkio reikalų, kultūros ir meno prieinamumo) posėdžiuose svarstytus klausimus. 

Taryba patvirtino 2018 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalio nuostatus, pagal kuriuos numatoma organizuoti 3 renginius: Vilniaus ir Alytaus, Klaipėdos ir Telšių bei Panevėžio ir Utenos regionuose (ankstesniais metais festivalio renginiai vykdavo 5 regionuose). 2018 m. Kauno ir Marijampolės regionų bei Šiaulių ir Tauragės regionų LASS meno kolektyvai pasirinktinai galės dalyvauti viename iš festivalių Panevėžio, Klaipėdos ar Vilniaus regionuose, kuriuos apie tai turėtų informuoti iki 2018 metų vasario 1 dienos. Festivalio nuostatus galima rasti www.lass.lt skiltyje "Darbuotojams". 

Taryba pritarė VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro prašymui leisti likviduoti juridinio asmens statuso neturintį Švenčionių dienos centrą, kuriame jau daugelį metų nevykdoma jokia veikla. Taip pat pritarta VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro prašymui dėl 20 tūkst. eurų paramos skyrimo poilsio namų "Spindulys" Šventojoje (Palangos sav.), stogo renovacijai. 

Posėdyje apsvarstyta LASS respublikiniam fondui pateikta VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro paraiška. Priimtas sprendimas skirti šiai įstaigai 2076 eurų paramą dalyvauti VII tarptautiniame folkloro festivalyje Vienoje (Austrijoje), vyksiančiam šių metų vasario 16-18 dieną. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]